แบบบ้านโมเดิร์น บินหลา

บินหลา หรือ นกกางเขน สร้างรังเป็นหลักแหล่ง ถิ่นอาศัยในเขตร้อนชื้นทั่วเอเชีย นำมาเป็นชื่อทีมงานดูเป็นกันเองเรียกง่ายแบบไทยๆ

รับสร้างบ้าน 09-9323-0880  รับสร้างบ้าน 09-9323-0880