ราคาวัสดุก่อสร้าง

ราคาวัสดุก่อสร้าง

ADD LINE ID 0942951451
  รายวัสดุ ปริมาณ  ราคาวัสดุ 
  รายการ ยี่ห้อ รหัส ขนาด จำนวน หน่วย  ราคาต่อหน่วย  ราคารวม
A หมวดงานกระเบื้อง              
  กระเบื้องปูพื้นโถงชั้นล่าง THAISUNG HPOK16001-HB 60X60 CM. 1.00 ตร.ม. 294.25 294.25
  กระเบื้องปูพื้นห้องครัว THAISUNG B303020 30X30 CM. 1.00 ตร.ม. 374.50 374.50
  กระเบื้องปูพื้นซักล้าง THAISUNG ZSC303009A 30X30 CM. 1.00 ตร.ม. 401.25 401.25
  กระเบื้องปูพื้นเฉลียง บันไดหน้าบ้าน  THAISUNG CRB0303005 30X30 CM. 1.00 ตร.ม. 476.15 476.15
  กระเบื้องปูพื้นห้องน้ำทั่วไป THAISUNG C3030836 30X30 CM. 1.00 ตร.ม. 406.60 406.60
  กระเบื้องปูพื้นห้องน้ำนอนใหญ่ THAISUNG C3030838 30X30 CM. 1.00 ตร.ม. 406.60 406.60
  กระเบื้องปูพื้นระเบียง THAISUNG ZSI3030707ZZ-GSM 30X30 CM. 1.00 ตร.ม. 385.20 385.20
                 
  กระเบื้องกรุผนังห้องน้ำไม่มีอาบ THAISUNG 3030PB001B 30X30 CM. 1.00 ตร.ม. 342.40 342.40
  กระเบื้องกรุผนังห้องน้ำทั่วไปมีอาบ THAISUNG HI30301101M 30X30 CM. 1.00 ตร.ม. 299.60 299.60
  กระเบื้องกรุผนังห้องน้ำนอนใหญ่ THAISUNG C3030836 30X30 CM. 1.00 ตร.ม. 406.60 406.60
      ปริมาณจริง ระบุตามแบบ ให้ลูกค้าทราบหลังปรับแบบลงตัว          
                  3,793.15

                 
B หมวดงานหิน              
  หินทรายกรุผนัง หินธรรมชาติ   คละขนาด 1.00 ตร.ม. 250.00 250.00
      ปริมาณจริง ระบุตามแบบ ให้ลูกค้าทราบหลังปรับแบบลงตัว
                  250.00
                 
C หมวดงานสี              
  สีทาภายนอกTOA 4SEASON TOA            
  สีรองพื้นภายนอก       1.00 ลิตร 125.00 125.00
  เบอร์ 1 สีขาว       1.00 ลิตร 175.00 175.00
  เบอร์ 2 สีเทา       1.00 ลิตร 175.00 175.00
  สีทาภายในTOA 4SEASON TOA            
  สีรองพื้นภายใน       1.00 ลิตร 125.00 125.00
  เบอร์ 1 สีขาวเทา ชนิดทาภายใน       1.00 ลิตร 175.00 175.00
  สีฝ้าเพดาน TOA 4SEASON TOA            
  เบอร์ 1 สีขาวเทา ชนิดทาฝ้าภายนอก       1.00 ลิตร 145.00 145.00
  เบอร์ 2 สีขาวเทา ชนิดทาฝ้าปูนภายนอก       1.00 ลิตร 175.00 175.00
  เบอร์ 1 สีขาวเทา ชนิดทาฝ้าภายใน       1.00 ลิตร 160.00 160.00
      ปริมาณจริง ระบุตามแบบ ให้ลูกค้าทราบหลังปรับแบบลงตัว
                  1,255.00

E หมวดงานสุขภัณฑ์              
  ห้องน้ำทั่วไป ไม่มีส่วนอาบน้ำ              
  กระจกเงา 60X80 CM. COTTO MC550   1.00 ชุด 1,350.00 1,350.00
  อ่างล้างหน้าแบบแขวน COTTO C0141 C4241   1.00 ชุด 2,300.00 2,300.00
  ท่อน้ำทิ้ง COTTO CT680(HM)   1.00 ชุด 864.00 864.00
  สะดืออ่าง COTTO CT673(HM)   1.00 ชุด 328.00 328.00
  ก๊อกอ่างล้างหน้า COTTO CT1206(HM)   1.00 ชุด 483.00 483.00
  วาล์วเดี่ยว หรือ วาล์วคู่ COTTO CT179(HM)   2.00 ชุด 213.00 426.00
  ราวแขวนผ้า COTTO CT0213(HM)   1.00 ชุด 890.00 890.00
  โถชักโครก COTTO CT13932(C91251)   1.00 ชุด 3,816.00 3,816.00
  สายฉีดชำระ COTTO CT993K(HM)   1.00 ชุด 690.00 690.00
  ใส่กระดาษชำระ COTTO CT0125(HM)   1.00 ชุด 1,040.00 1,040.00
  สายน้ำดี COTTO Z402(HM)   2.00 ชุด 184.00 368.00
  ก๊อกล้างพื้น COTTO CT170C6(HM)   1.00 ชุด 392.00 392.00
  ตะแกรงดักกลิ่น COTTO CT640Z3P(HM)   1.00 ชุด 460.00 460.00
                13,407.00
                 

  ห้องน้ำ มีส่วนอาบน้ำ              
  กระจกเงา 60X80 CM. COTTO MC550   1.00 ชุด 1,350.00 1,350.00
  อ่างล้างหน้าแบบแขวน COTTO C0141 C4241   1.00 ชุด 2,300.00 2,300.00
  ท่อน้ำทิ้ง COTTO CT680(HM)   1.00 ชุด 864.00 864.00
  สะดืออ่าง COTTO CT673(HM)   1.00 ชุด 328.00 328.00
  ก๊อกอ่างล้างหน้า COTTO CT1206(HM)   1.00 ชุด 483.00 483.00
  วาล์วเดี่ยว หรือ วาล์วคู่ COTTO CT179(HM)   2.00 ชุด 213.00 426.00
  ฟักบัวอาบน้ำ และวาล์วเปิด COTTO CT1089C27S17(HM)   1.00 ชุด 1,078.00 1,078.00
  จานใส่สบู่ COTTO CT0215(HM)   1.00 ชุด 860.00 860.00
  ราวแขวนผ้า COTTO CT0213(HM)   1.00 ชุด 890.00 890.00
  โถชักโครก COTTO CT13932(C91251)   1.00 ชุด 3,816.00 3,816.00
  สายฉีดชำระ COTTO CT993K(HM)   1.00 ชุด 690.00 690.00
  สายน้ำดี COTTO Z402(HM)   2.00 ชุด 184.00 368.00
  ก๊อกล้างพื้น COTTO CT170C6(HM)   1.00 ชุด 392.00 392.00
  ตะแกรงดักกลิ่น COTTO CT640Z3P(HM)   2.00 ชุด 460.00 920.00
                14,765.00
                 

E หมวดงานสุขภัณฑ์(ต่อ)  
  ห้องน้ำห้องนอนใหญ่ แบบไม่มีอ่างอาบน้ำ              
  อ่างอาบน้ำตามตำแหน่งในแปลน ลูกค้าเพิ่มเติมภายหลัง               
  กระจกเงา 80X80 CM. COTTO MQ801R   1.00 ชุด 1,750.00 1,750.00
  อ่างล้างหน้าแบบแขวน COTTO C0156   1.00 ชุด 2,090.00 2,090.00
  ท่อน้ำทิ้ง COTTO CT680(HM)   1.00 ชุด 864.00 864.00
  สะดืออ่าง COTTO CT673(HM)   1.00 ชุด 328.00 328.00
  ก๊อกอ่างล้างหน้า COTTO CT1160A   1.00 ชุด 1,029.00 1,029.00
  วาล์วเดี่ยว หรือ วาล์วคู่ COTTO CT179(HM)   2.00 ชุด 213.00 426.00
  ฟักบัวอาบน้ำ และวาล์วเปิด COTTO CT1134AZ10(HM)   1.00 ชุด 3,832.00 3,832.00
  จานใส่สบู่ COTTO CT0215(HM)   1.00 ชุด 860.00 860.00
  ราวแขวนผ้า COTTO CT0212(HM)   1.00 ชุด 1,850.00 1,850.00
  โถชักโครก COTTO C1141   1.00 ชุด 7,390.00 7,390.00
  สายฉีดชำระ COTTO CT993K(HM)   1.00 ชุด 690.00 690.00
  ใส่กระดาษชำระ COTTO CT0125(HM)   1.00 ชุด 1,040.00 1,040.00
  สายน้ำดี COTTO Z402(HM)   2.00 ชุด 184.00 368.00
  ก๊อกล้างพื้น COTTO CT170C6(HM)   1.00 ชุด 392.00 392.00
  ตะแกรงดักกลิ่น COTTO CT640Z3P(HM)   2.00 ชุด 460.00 920.00
      ปริมาณจริง ระบุตามแบบ ให้ลูกค้าทราบหลังปรับแบบลงตัว 23,829.00
                37,236.00
ซื้อแบบบ้าน   แบบบ้านโมเดิร์น 0942951451  0942951451