ราคาสร้างบ้าน

ราคาสร้างบ้าน

ADD LINE ID 09-9323-0880
Binla Builder Home List
  รหัสแบบ ห้องนอน ห้องน้ำ พื้นที่อาคาร ราคาก่อสร้างแบบเทิร์นคีย์ ราคาก่อสร้างแบบเทิร์นคีย์

pro

อื่นๆ
      ตร.ม. CON SPEC. METAL SPEC. เพิ่มเข็มเจาะ ช่วงแนะนำแบบ  
  BINLA MODEL 2019     โครง คสล. เสาเข็มตอก โครงเหล็ก เสาเข็มตอก   30 มีค.-31 กค.62  
แบบบ้านโมเดิร์น ซีรีย์ BL1
000001

ฟังก์ชั่น

อธิบายฟังก์ชั่น

MO-H2-BL.161.12 0 ห้องนอน 0 ห้องน้ำ 161 ตร.ม. - - - ฟรีเข็มค่าเพิ่มเจาะ non swim000002

ฟังก์ชั่น

อธิบายฟังก์ชั่น

MO-H2-BL.175.01.12 3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ 175 ตร.ม. - - - ฟรีเข็มค่าเพิ่มเจาะ non swim000003

ฟังก์ชั่น

อธิบายฟังก์ชั่น

MO-H2-BL.175.12 4 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ 175 ตร.ม. - - - ฟรีเข็มค่าเพิ่มเจาะ non swim000004

ฟังก์ชั่น

อธิบายฟังก์ชั่น

MO-H2-BL.180.12 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ 180 ตร.ม. - - - ฟรีเข็มค่าเพิ่มเจาะ non swim000005

ฟังก์ชั่น

อธิบายฟังก์ชั่น

MO-H2-BL.185.12 4 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ 185 ตร.ม. - - - ฟรีเข็มค่าเพิ่มเจาะ non swim000006

ฟังก์ชั่น

อธิบายฟังก์ชั่น

MO-H2-BL.189.12 3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ 189 ตร.ม. - - - ฟรีเข็มค่าเพิ่มเจาะ non swim000007

ฟังก์ชั่น

อธิบายฟังก์ชั่น

MO-H2-BL.194.12 4 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ 194 ตร.ม. - - - ฟรีเข็มค่าเพิ่มเจาะ non swim000008

ฟังก์ชั่น

อธิบายฟังก์ชั่น

MO-H2-BL.195.12 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ 195 ตร.ม. - - - ฟรีเข็มค่าเพิ่มเจาะ non swim000009

ฟังก์ชั่น

อธิบายฟังก์ชั่น

MO-H2-BL.199.12 2 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ 199 ตร.ม. - - - ฟรีเข็มค่าเพิ่มเจาะ non swim000010

ฟังก์ชั่น

อธิบายฟังก์ชั่น

MO-H2-BL.202.12 4 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ 202 ตร.ม. - - - ฟรีเข็มค่าเพิ่มเจาะ non swim000011

ฟังก์ชั่น

อธิบายฟังก์ชั่น

MO-H2-BL.210.12 4 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ 210 ตร.ม. - - - ฟรีเข็มค่าเพิ่มเจาะ non swim000012

ฟังก์ชั่น

อธิบายฟังก์ชั่น

MO-H2-BL.221.12 5 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ 221 ตร.ม. - - - ฟรีเข็มค่าเพิ่มเจาะ non swim000013

ฟังก์ชั่น

อธิบายฟังก์ชั่น

MO-H2-BL.230.12 4 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ 230 ตร.ม. - - - ฟรีเข็มค่าเพิ่มเจาะ non swim000014

ฟังก์ชั่น

อธิบายฟังก์ชั่น

MO-H2-BL.243.12 4 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ 243 ตร.ม. - - - ฟรีเข็มค่าเพิ่มเจาะ non swim000015

ฟังก์ชั่น

อธิบายฟังก์ชั่น

MO-H2-BL.245.12 4 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ 245 ตร.ม. - - - ฟรีเข็มค่าเพิ่มเจาะ non swim000016

ฟังก์ชั่น

อธิบายฟังก์ชั่น

MO-H2-BL.250.01.12 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ 250 ตร.ม. - - - ฟรีเข็มค่าเพิ่มเจาะ non swim000017

ฟังก์ชั่น

อธิบายฟังก์ชั่น

MO-H2-BL.250.02.12 4 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ 250 ตร.ม. - - - ฟรีเข็มค่าเพิ่มเจาะ non swim000018

ฟังก์ชั่น

อธิบายฟังก์ชั่น

MO-H2-BL.250.12 4 ห้องนอน 4 ห้องน้ำ 250 ตร.ม. - - - ฟรีเข็มค่าเพิ่มเจาะ non swim000019

ฟังก์ชั่น

อธิบายฟังก์ชั่น

MO-H2-BL.256.12 4 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ 256 ตร.ม. - - - ฟรีเข็มค่าเพิ่มเจาะ non swim000020

ฟังก์ชั่น

อธิบายฟังก์ชั่น

MO-H2-BL.277.12 4 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ 277 ตร.ม. - - - ฟรีเข็มค่าเพิ่มเจาะ non swim000021

ฟังก์ชั่น

อธิบายฟังก์ชั่น

MO-H2-BL.278.12 4 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ 278 ตร.ม. - - - ฟรีเข็มค่าเพิ่มเจาะ non swim000022

ฟังก์ชั่น

อธิบายฟังก์ชั่น

MO-H2-BL.290.12 4 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ 290 ตร.ม. - - - ฟรีเข็มค่าเพิ่มเจาะ non swim000023

ฟังก์ชั่น

อธิบายฟังก์ชั่น

MO-H2-BL.306.12 4 ห้องนอน 4 ห้องน้ำ 306 ตร.ม. - - - ฟรีเข็มค่าเพิ่มเจาะ non swimแบบบ้านโมเดิร์น ซีรีย์ BL2
000025

ฟังก์ชั่น

อธิบายฟังก์ชั่น

MO-H2-BL2.180.14 2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ 180 ตร.ม. - - - ฟรีเข็มค่าเพิ่มเจาะ non swim000026

ฟังก์ชั่น

อธิบายฟังก์ชั่น

MO-H2-BL2.188.14 2 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ 188 ตร.ม. - - - ฟรีเข็มค่าเพิ่มเจาะ non swim000027

ฟังก์ชั่น

อธิบายฟังก์ชั่น

MO-H2-BL2.214.14 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ 214 ตร.ม. - - - ฟรีเข็มค่าเพิ่มเจาะ non swim000028

ฟังก์ชั่น

อธิบายฟังก์ชั่น

MO-H2-BL2.215.14 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ 215 ตร.ม. - - - ฟรีเข็มค่าเพิ่มเจาะ non swim000029

ฟังก์ชั่น

อธิบายฟังก์ชั่น

MO-H2-BL2.222.14 4 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ 222 ตร.ม. - - - ฟรีเข็มค่าเพิ่มเจาะ non swim000030

ฟังก์ชั่น

อธิบายฟังก์ชั่น

MO-H2-BL2.223.14 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ 223 ตร.ม. - - - ฟรีเข็มค่าเพิ่มเจาะ non swim000031

ฟังก์ชั่น

อธิบายฟังก์ชั่น

MO-H2-BL2.234.14 4 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ 234 ตร.ม. - - - ฟรีเข็มค่าเพิ่มเจาะ non swim000032

ฟังก์ชั่น

อธิบายฟังก์ชั่น

MO-H2-BL2.300.14 4 ห้องนอน 4 ห้องน้ำ 300 ตร.ม. - - - ฟรีเข็มค่าเพิ่มเจาะ non swim000033

ฟังก์ชั่น

อธิบายฟังก์ชั่น

MO-H2-BL2.301.14 4 ห้องนอน 4 ห้องน้ำ 301 ตร.ม. - - - ฟรีเข็มค่าเพิ่มเจาะ non swim000040

ฟังก์ชั่น

อธิบายฟังก์ชั่น

MO-H2-BL2.245.14 4 ห้องนอน 4 ห้องน้ำ 245 ตร.ม. - - - ฟรีเข็มค่าเพิ่มเจาะ non swim000041

ฟังก์ชั่น

อธิบายฟังก์ชั่น

MO-H2-BL2.250.14 4 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ 250 ตร.ม. - - - ฟรีเข็มค่าเพิ่มเจาะ non swim000042

ฟังก์ชั่น

อธิบายฟังก์ชั่น

MO-H2-BL2.262.14 4 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ 262 ตร.ม. - - - ฟรีเข็มค่าเพิ่มเจาะ non swim000043

ฟังก์ชั่น

อธิบายฟังก์ชั่น

MO-H2-BL2.272.14 4 ห้องนอน 4 ห้องน้ำ 272 ตร.ม. - - - ฟรีเข็มค่าเพิ่มเจาะ non swim000044

ฟังก์ชั่น

อธิบายฟังก์ชั่น

MO-H2-BL2.287.14 4 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ 287 ตร.ม. - - - ฟรีเข็มค่าเพิ่มเจาะ non swim000045

ฟังก์ชั่น

อธิบายฟังก์ชั่น

MO-H2-BL2.296.14 4 ห้องนอน 4 ห้องน้ำ 296 ตร.ม. - - - ฟรีเข็มค่าเพิ่มเจาะ non swimแบบบ้านโมเดิร์น ซีรีย์ BL3
000024

ฟังก์ชั่น

อธิบายฟังก์ชั่น

MO-H2-BL3.180.14(13) 4 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ 180 ตร.ม. - - - ฟรีเข็มค่าเพิ่มเจาะ non swim000034

ฟังก์ชั่น

อธิบายฟังก์ชั่น

MO-H2-BL3.171.14(13) 4 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ 171 ตร.ม. - - - ฟรีเข็มค่าเพิ่มเจาะ non swim000035

ฟังก์ชั่น

อธิบายฟังก์ชั่น

MO-H2-BL3.178.14(13) 4 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ 178 ตร.ม. - - - ฟรีเข็มค่าเพิ่มเจาะ non swim000036

ฟังก์ชั่น

อธิบายฟังก์ชั่น

MO-H2-BL3.189.14(13) 4 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ 189 ตร.ม. - - - ฟรีเข็มค่าเพิ่มเจาะ non swim

ที่จอดรถ 2 คัน
ระเบียงหน้าบ้าน
พื้นที่นั่งเล่น
ห้องครัว
ห้องน้ำชั้นล่าง
ห้องนอนชั้นล่าง
พื้นที่ซักล้างหลังบ้าน

ห้องนอนใหญ่ พื้นที่แต่งตัว
ห้องนอน 2
ห้องนอน 3
ห้องน้ำรวม
พื้นที่นั่งเล่น

000037

ฟังก์ชั่น

อธิบายฟังก์ชั่น

MO-H2-BL3.197.14(13) 4 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ 197 ตร.ม. - - - ฟรีเข็มค่าเพิ่มเจาะ non swim

ที่จอดรถ 2 คัน
ระเบียงหน้าบ้าน
พื้นที่นั่งเล่น
พื้นที่ครัว
ห้องน้ำชั้นล่าง
ห้องนอนชั้นล่าง ห้องน้ำในตัว
พื้นที่ซักล้างหลังบ้าน

ห้องนอนใหญ่ พื้นที่แต่งตัว
ห้องนอน 2
ห้องนอน 3
ห้องน้ำรวม

000038

ฟังก์ชั่น

อธิบายฟังก์ชั่น

MO-H2-BL3.198.14(13) 4 ห้องนอน 4 ห้องน้ำ 198 ตร.ม. - - - ฟรีเข็มค่าเพิ่มเจาะ non swim

ที่จอดรถ 2 คัน
ระเบียงหน้าบ้าน
พื้นที่นั่งเล่น
พื้นที่รับประทานอาหาร
พื้นที่ครัว
พื้นที่เตรียมอาหาร
ห้องน้ำชั้นล่าง
ห้องนอนชั้นล่าง ห้องน้ำในตัว
พื้นที่ซักล้างหลังบ้าน
ชั้นวางรองเท้า

ห้องนอนใหญ่ พื้นที่แต่งตัว ห้องน้ำ
ห้องนอน 2
ห้องนอน 3
ห้องน้ำรวม
พื้นที่ทำกิจกรรมทางศาสนา

แบบบ้านโมเดิร์น ซีรีย์ BL4
000047

ฟังก์ชั่น

อธิบายฟังก์ชั่น

MO-H2-BL4.178.14(13) 4 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ 178 ตร.ม. - - - ฟรีเข็มค่าเพิ่มเจาะ non swim

ที่จอดรถ 2 คัน
ระเบียงหน้าบ้าน
พื้นที่นั่งเล่น
พื้นที่รับประทานอาหาร
พื้นที่ครัว
ห้องน้ำชั้นล่าง
ห้องนอนชั้นล่าง
พื้นที่ซักล้างหลังบ้าน

ห้องนอนใหญ่ พื้นที่แต่งตัว
ห้องนอน 2
ห้องนอน 3
ห้องน้ำรวม
พื้นที่ทำกิจกรรมทางศาสนา

000048

ฟังก์ชั่น

อธิบายฟังก์ชั่น

MO-H2-BL4.190.14(13) 4 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ 190 ตร.ม. - - - ฟรีเข็มค่าเพิ่มเจาะ non swim

ที่จอดรถ 2 คัน
ระเบียงหน้าบ้าน
พื้นที่นั่งเล่น
พื้นที่รับประทานอาหาร
พื้นที่ครัว
ห้องน้ำชั้นล่าง
ห้องนอนชั้นล่าง
พื้นที่ซักล้างหลังบ้าน

ห้องนอนใหญ่ พื้นที่แต่งตัว
ห้องนอน 2
ห้องน้ำรวม
พื้นที่นั่งเล่น
พื้นที่ทำกิจกรรมทางศาสนา

000049

ฟังก์ชั่น

อธิบายฟังก์ชั่น

MO-H2-BL4.199.14(13) 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ 199 ตร.ม. - - - ฟรีเข็มค่าเพิ่มเจาะ non swim

ที่จอดรถ 2 คัน
ระเบียงหน้าบ้าน
พื้นที่นั่งเล่น
พื้นที่รับประทานอาหาร
ห้องครัว
ห้องน้ำชั้นล่าง
ห้องนอนชั้นล่าง
พื้นที่ซักล้างหลังบ้าน

ห้องนอนใหญ่ ห้องน้ำ พื้นที่แต่งตัว
ห้องนอน 2 ห้องแต่งตัว
ห้องน้ำรวม
พื้นที่นั่งเล่น
พื้นที่ทำกิจกรรมทางศาสนา

000050

ฟังก์ชั่น

อธิบายฟังก์ชั่น

MO-H2-BL4.205.14(13) 4 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ 205 ตร.ม. - - - ฟรีเข็มค่าเพิ่มเจาะ non swim

ที่จอดรถ 2 คัน
ระเบียงหน้าบ้าน
พื้นที่นั่งเล่น
พื้นที่ทำงาน
พื้นที่รับประทานอาหาร
ห้องครัว
ห้องน้ำชั้นล่าง
ห้องนอนชั้นล่าง
พื้นที่ซักล้างหลังบ้าน

ห้องนอนใหญ่ ห้องน้ำ พื้นที่แต่งตัว
ห้องนอน 2
ห้องนอน 3
ห้องน้ำรวม
พื้นที่นั่งเล่น
พื้นที่ทำกิจกรรมทางศาสนา

000051

ฟังก์ชั่น

อธิบายฟังก์ชั่น

MO-H2-BL4.224.01.14( 4 ห้องนอน 4 ห้องน้ำ 224 ตร.ม. - - - ฟรีเข็มค่าเพิ่มเจาะ non swim

ที่จอดรถ 2 คัน
ระเบียงหน้าบ้าน
พื้นที่นั่งเล่น
พื้นที่รับประทานอาหาร
ห้องครัว
ห้องน้ำชั้นล่าง ห้องนอนชั้นล่าง ห้องน้ำในตัว
พื้นที่ซักล้างหลังบ้าน

ห้องนอนใหญ่ ห้องน้ำ พื้นที่แต่งตัว
ห้องนอน 2
ห้องนอน 3
ห้องน้ำรวม
ห้องทำกิจกรรมทางศาสนา

000052

ฟังก์ชั่น

อธิบายฟังก์ชั่น

MO-H2-BL4.224.02.14( 4 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ 224 ตร.ม. - - - ฟรีเข็มค่าเพิ่มเจาะ non swim

ที่จอดรถ 2 คัน
ระเบียงหน้าบ้าน
พื้นที่นั่งเล่น
พื้นที่ทำงาน
พื้นที่รับประทานอาหาร
ห้องครัว
ห้องน้ำชั้นล่าง
ห้องนอนชั้นล่าง
พื้นที่ซักล้างหลังบ้าน

ห้องนอนใหญ่ ห้องน้ำ พื้นที่แต่งตัว
ห้องนอน 2
ห้องนอน 3
ห้องน้ำรวม
พื้นที่นั่งเล่น
ห้องทำกิจกรรมทางศาสนา

000053

ฟังก์ชั่น

อธิบายฟังก์ชั่น

MO-H2-BL4.236.14(13) 4 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ 236 ตร.ม. - - - ฟรีเข็มค่าเพิ่มเจาะ non swim

ที่จอดรถ 2 คัน
ระเบียงหน้าบ้าน
พื้นที่นั่งเล่น
พื้นที่ทำงาน
พื้นที่รับประทานอาหาร
ห้องครัว
ห้องน้ำชั้นล่าง
ห้องนอนชั้นล่าง
พื้นที่ซักล้างหลังบ้าน

ห้องนอนใหญ่ ห้องน้ำ พื้นที่แต่งตัว
ห้องนอน 2
ห้องนอน 3
ห้องน้ำรวม
พื้นที่นั่งเล่น
ห้องทำกิจกรรมทางศาสนา

000054

ฟังก์ชั่น

อธิบายฟังก์ชั่น

MO-H2-BL4.245.14(13) 4 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ 245 ตร.ม. - - - ฟรีเข็มค่าเพิ่มเจาะ non swim

ที่จอดรถ 2 คัน
ระเบียงหน้าบ้าน
พื้นที่นั่งเล่น
พื้นที่รับประทานอาหาร
พืนที่เตรียมอาหาร
ห้องครัว
ห้องน้ำชั้นล่าง
ห้องนอนชั้นล่าง
พื้นที่ซักล้างหลังบ้าน

ห้องนอนใหญ่ ห้องน้ำ พื้นที่แต่งตัว
ห้องนอน 2
ห้องนอน 3
ห้องน้ำรวม
พื้นที่นั่งเล่น
ห้องทำกิจกรรมทางศาสนา

000055

ฟังก์ชั่น

อธิบายฟังก์ชั่น

MO-H2-BL4.252.14(13) 4 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ 252 ตร.ม. - - - ฟรีเข็มค่าเพิ่มเจาะ non swim

ที่จอดรถ 2 คัน
ระเบียงหน้าบ้าน
พื้นที่นั่งเล่น
พื้นที่รับประทานอาหาร
พื้นที่ครัว
พื้นที่ทำงาน
ห้องน้ำชั้นล่าง
ห้องนอนชั้นล่าง
พื้นที่ซักล้างหลังบ้าน

ห้องนอนใหญ่ พื้นที่แต่งตัว
ห้องนอน 2
ห้องนอน 3
ห้องน้ำรวม
พื้นที่นั่งเล่น
ห้องทำกิจกรรมทางศาสนา

000056

ฟังก์ชั่น

อธิบายฟังก์ชั่น

MO-H2-BL4.267.14(13) 4 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ 267 ตร.ม. - - - ฟรีเข็มค่าเพิ่มเจาะ non swim

ที่จอดรถ 2 คัน
ระเบียงหน้าบ้าน
พื้นที่นั่งเล่น
พื้นที่รับประทานอาหาร
พื้นที่ครัว
พื้นที่ทำงาน
ห้องน้ำชั้นล่าง
ห้องนอนชั้นล่าง
ห้องเก็บของ พื้นที่ซักล้างหลังบ้าน

ห้องทำกิจกรรมทางศาสนา
ห้องนอนใหญ่ ห้องน้ำ พื้นที่แต่งตัว
ห้องนอน 2
ห้องนอน 3
ห้องน้ำรวม

000057

ฟังก์ชั่น

อธิบายฟังก์ชั่น

MO-H2-BL4.275.14(13) 4 ห้องนอน 4 ห้องน้ำ 275 ตร.ม. - - - ฟรีเข็มค่าเพิ่มเจาะ non swim

ที่จอดรถ 3 คัน
พื้นที่นั่งเล่น
พื้นที่รับประทานอาหาร
พื้นที่ครัว
พื้นที่ทำงาน
ห้องน้ำชั้นล่าง
ห้องนอนชั้นล่าง
ห้องแม่บ้าน ห้องน้ำ
พื้นที่ซักล้างหลังบ้าน

พื้นที่ทำกิจกรรมทางศาสนา
พื้นที่นั่งเล่น
ห้องนอนใหญ่ ห้องน้ำ พื้นที่แต่งตัว
ห้องนอน 2
ห้องนอน 3
ห้องน้ำรวม

000058

ฟังก์ชั่น

อธิบายฟังก์ชั่น

MO-H2-BL4.283.14(13) 4 ห้องนอน 4 ห้องน้ำ 283 ตร.ม. - - - ฟรีเข็มค่าเพิ่มเจาะ non swim

ที่จอดรถ 3 คัน
พื้นที่นั่งเล่น
พื้นที่รับประทานอาหาร
พื้นที่ครัว
ห้องน้ำชั้นล่าง
ห้องแม่บ้าน ห้องน้ำ
พื้นที่ซักล้างหลังบ้าน

พื้นที่ทำกิจกรรมทางศาสนา
ห้องนอนใหญ่ ห้องน้ำ พื้นที่แต่งตัว
ห้องนอน 2
ห้องนอน 3
ห้องน้ำรวม

000059

ฟังก์ชั่น

อธิบายฟังก์ชั่น

MO-H2-BL4.293.14(13) 5 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ 293 ตร.ม. - - - ฟรีเข็มค่าเพิ่มเจาะ non swim

ที่จอดรถ 3 คัน
พื้นที่นั่งเล่น
พื้นที่ทำงาน
พื้นที่รับประทานอาหาร
ห้องครัวไทย
ห้องนอน 1
ห้องน้ำชั้นล่าง
ห้องแม่บ้าน ห้องน้ำ
พื้นที่ซักล้างหลังบ้าน

พื้นที่ทำกิจกรรมทางศาสนา
ห้องนอนใหญ่ ห้องน้ำ พื้นที่แต่งตัว
ห้องนอน 2
ห้องนอน 3
ห้องนอน 4
ห้องน้ำรวม

000060

ฟังก์ชั่น

อธิบายฟังก์ชั่น

MO-H2-BL4.318.14(13) 5 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ 318 ตร.ม. - - - ฟรีเข็มค่าเพิ่มเจาะ non swim

ที่จอดรถ 3 คัน
พื้นที่นั่งเล่น
พื้นที่ทำงาน
พื้นที่รับประทานอาหาร
พื้นที่เตรียมอาหาร
ห้องครัวไทย
ห้องนอน 1
ห้องน้ำชั้นล่าง
พื้นที่ซักล้างหลังบ้าน

พื้นที่นั่งเล่นชั้น2
พื้นที่ทำกิจกรรมทางศาสนา
ห้องนอน 2
ห้องนอน 3
ห้องนอน 4
ห้องน้ำรวม
ห้องนอนใหญ่ ห้องน้ำ พื้นที่แต่งตัว

แบบบ้านโมเดิร์น ซีรีย์ BL5
000063

ฟังก์ชั่น

อธิบายฟังก์ชั่น

MO-H2-BL5.157.14 2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ 157 ตร.ม. - - - ฟรีเข็มค่าเพิ่มเจาะ non swim

ที่จอดรถ 1 คัน
ระเบียงหน้าบ้าน
พื้นที่นั่งเล่น
พื้นที่ทำงาน
พื้นที่รับประทานอาหาร
พื้นที่ครัว
พื้นที่ซักล้างหลังบ้าน

พื้นที่ทำกิจกรรมทางศาสนา
ห้องนอน 1
ห้องน้ำรวม
ห้องนอนใหญ่ พื้นที่แต่งตัว
ระเบียงด้านหน้า

000064

ฟังก์ชั่น

อธิบายฟังก์ชั่น

MO-H2-BL5.162.14 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ 162 ตร.ม. - - - ฟรีเข็มค่าเพิ่มเจาะ non swim

ที่จอดรถ 1 คัน
ระเบียงหน้าบ้าน
พื้นที่นั่งเล่น
พื้นที่รับประทานอาหาร
พื้นที่ครัว
ห้องน้ำ 1
พื้นที่ซักล้างหลังบ้าน

พื้นที่ทำกิจกรรมทางศาสนา
ห้องนอน 1
ห้องนอน 2
ห้องน้ำรวม
ห้องนอนใหญ่ ห้องน้ำ พื้นที่แต่งตัว
ระเบียงด้านหน้า

000065

ฟังก์ชั่น

อธิบายฟังก์ชั่น

MO-H2-BL5.171.14 3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ 171 ตร.ม. - - - ฟรีเข็มค่าเพิ่มเจาะ non swim

ที่จอดรถ 1 คัน
ระเบียงหน้าบ้าน
พื้นที่ทำงาน
พื้นที่นั่งเล่น
พื้นที่รับประทานอาหาร
พื้นที่เตรียมอาหาร
พื้นที่ครัว
ห้องน้ำ 1
พื้นที่ซักล้างหลังบ้าน

พื้นที่ทำกิจกรรมทางศาสนา
ห้องนอน 1
ห้องนอน 2
ห้องน้ำรวม
ห้องนอนใหญ่ พื้นที่แต่งตัว
ระเบียงด้านหน้า

000066

ฟังก์ชั่น

อธิบายฟังก์ชั่น

MO-H2-BL5.184.14 3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ 184 ตร.ม. - - - ฟรีเข็มค่าเพิ่มเจาะ non swim

ที่จอดรถ 1 คัน
ระเบียงหน้าบ้าน
ห้องเก็บของ
พื้นที่ทำงาน
พื้นที่นั่งเล่น
พื้นที่รับประทานอาหาร
พื้นที่เตรียมอาหาร
พื้นที่ครัว
ห้องน้ำ 1
พื้นที่ซักล้างหลังบ้าน

พื้นที่ทำกิจกรรมทางศาสนา
ห้องนอน 1 ระเบียงด้านหน้า
ห้องนอน 2 ระเบียงด้านหน้า ทำเป็นห้องนั่งเล่นได้
ห้องน้ำรวม
ห้องนอนใหญ่ พื้นที่แต่งตัว

000067

ฟังก์ชั่น

อธิบายฟังก์ชั่น

MO-H2-BL5.191.14 3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ 191 ตร.ม. - - - ฟรีเข็มค่าเพิ่มเจาะ non swim

ที่จอดรถ 1 คัน
ระเบียงหน้าบ้าน
ห้องเก็บของ
พื้นที่นั่งเล่น
พื้นที่รับประทานอาหาร
พื้นที่เตรียมอาหาร
พื้นที่ครัว
ห้องน้ำ 1
พื้นที่ซักล้างหลังบ้าน

พื้นที่ทำกิจกรรมทางศาสนา
ห้องนอน 1
ห้องนอน 2
ห้องน้ำรวม
ห้องนอนใหญ่ ห้องน้ำ พื้นที่แต่งตัว ระเบียงด้านหน้า

000068

ฟังก์ชั่น

อธิบายฟังก์ชั่น

MO-H2-BL5.203.14 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ 203 ตร.ม. - - - ฟรีเข็มค่าเพิ่มเจาะ non swim

ที่จอดรถ 2 คัน
ระเบียงหน้าบ้าน
ห้องเก็บของ
พื้นที่นั่งเล่น
พื้นที่รับประทานอาหาร
พื้นที่เตรียมอาหาร
พื้นที่ครัว
ห้องน้ำ 1
พื้นที่ซักล้างหลังบ้าน

พื้นที่ทำกิจกรรมทางศาสนา
ห้องนอน 1
ห้องนอน 2
ห้องน้ำรวม
ห้องนอนใหญ่ ห้องน้ำ พื้นที่แต่งตัว ระเบียงด้านหน้า

000069

ฟังก์ชั่น

อธิบายฟังก์ชั่น

MO-H2-BL5.221.14 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ 221 ตร.ม. - - - ฟรีเข็มค่าเพิ่มเจาะ non swim

ที่จอดรถ 2 คัน
ระเบียงหน้าบ้าน
ห้องเก็บของ
พื้นที่นั่งเล่น พื้นที่รับแขก
พื้นที่ทำงาน
พื้นที่รับประทานอาหาร
ห้องครัว
ห้องน้ำ 1
พื้นที่ซักล้างหลังบ้าน

พื้นที่นั่งเล่น
ห้องนอน 2
ห้องนอน 3
ห้องน้ำรวม
พื้นที่ทำกิจกรรมทางศาสนา
ห้องนอนใหญ่ ห้องน้ำ พื้นที่แต่งตัว

000070

ฟังก์ชั่น

อธิบายฟังก์ชั่น

MO-H2-BL5.230.14 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ 230 ตร.ม. - - - ฟรีเข็มค่าเพิ่มเจาะ non swim

ที่จอดรถ 2 คัน
ระเบียงหน้าบ้าน
ห้องเก็บของ ห้องนั่งเล่น
พื้นที่รับประทานอาหาร
ห้องครัว
ห้องน้ำ 1
พื้นที่ซักล้างหลังบ้าน

พื้นที่นั่งเล่น
ห้องนอน 2
ห้องนอน 3
ห้องน้ำรวม
พื้นที่ทำกิจกรรมทางศาสนา
ห้องนอนใหญ่ ห้องน้ำ พื้นที่แต่งตัว พื้นที่ทำงาน

000071

ฟังก์ชั่น

อธิบายฟังก์ชั่น

MO-H2-BL5.234.14 4 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ 234 ตร.ม. - - - ฟรีเข็มค่าเพิ่มเจาะ non swim

ที่จอดรถ 2 คัน
ระเบียงหน้าบ้าน
ห้องนั่งเล่น
พื้นที่รับประทานอาหาร
ห้องครัว
ห้องนอน 1
ห้องน้ำ 1
พื้นที่ซักล้างหลังบ้าน

พื้นที่นั่งเล่น
ห้องนอน 2
ห้องนอน 3
ห้องน้ำรวม
พื้นที่ทำกิจกรรมทางศาสนา
ห้องนอนใหญ่ ห้องน้ำ พื้นที่แต่งตัว

000072

ฟังก์ชั่น

อธิบายฟังก์ชั่น

MO-H2-BL5.243.14 4 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ 243 ตร.ม. - - - ฟรีเข็มค่าเพิ่มเจาะ non swim

ที่จอดรถ 2 คัน
ห้องเก็บของ
ระเบียงหน้าบ้าน
พื้นที่นั่งเล่น
พื้นที่รับประทานอาหาร
พื้นที่ครัว
ห้องน้ำ 1
พื้นที่ซักล้างหลังบ้าน ห้องนอน 1

พื้นที่ทำกิจกรรมทางศาสนา
พื้นที่นั่งเล่น
ห้องนอน 2 ระเบียงด้านหน้า
ห้องนอน 3
ห้องน้ำรวม
ห้องนอนใหญ่ พื้นที่แต่งตัว

000073

ฟังก์ชั่น

อธิบายฟังก์ชั่น

MO-H2-BL5.250.14 4 ห้องนอน 4 ห้องน้ำ 250 ตร.ม. - - - ฟรีเข็มค่าเพิ่มเจาะ non swim

car
terrace
living room
dining area
Thai kitchen
bedroom1
bathroom1
bathroom2
store
wash

Family room
bedroom2
bathroom3
terrace front
bedroom3
master bedroom
bathroom4

รับสร้างบ้าน 09-9323-0880  รับสร้างบ้าน 09-9323-0880