ราคาสร้างบ้าน

ราคาสร้างบ้าน

ADD LINE ID 082-5514990
Binla Builder Home List
  รหัสแบบ ห้องนอน ห้องน้ำ พื้นที่อาคาร ราคาก่อสร้างแบบเทิร์นคีย์ ราคาก่อสร้างแบบเทิร์นคีย์

pro

อื่นๆ
      ตร.ม. CON SPEC. METAL SPEC. เพิ่มเข็มเจาะ ช่วงแนะนำแบบ  
  BINLA MODEL 2019     โครง คสล. เสาเข็มตอก โครงเหล็ก เสาเข็มตอก   30 มีค.-31 กค.62  
แบบบ้านโมเดิร์น ซีรีย์ BL1
MO-H2-BL.161.12 0 ห้องนอน 0 ห้องน้ำ 161 ตร.ม. - - - ฟรีเข็มค่าเพิ่มเจาะ non swim
MO-H2-BL.175.01.12 3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ 175 ตร.ม. 2,467,500 บาท 2,826,250 บาท 77,750 บาท ฟรีเข็มค่าเพิ่มเจาะ non swim
MO-H2-BL.175.12 4 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ 175 ตร.ม. 2,467,500 บาท 2,826,250 บาท 77,750 บาท ฟรีเข็มค่าเพิ่มเจาะ non swim
MO-H2-BL.180.12 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ 180 ตร.ม. 2,574,000 บาท 2,952,000 บาท 80,500 บาท ฟรีเข็มค่าเพิ่มเจาะ non swim
MO-H2-BL.185.12 4 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ 185 ตร.ม. 2,682,500 บาท 3,080,250 บาท 83,250 บาท ฟรีเข็มค่าเพิ่มเจาะ non swim
MO-H2-BL.189.12 3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ 189 ตร.ม. 2,778,300 บาท 3,194,100 บาท 86,000 บาท ฟรีเข็มค่าเพิ่มเจาะ non swim
MO-H2-BL.194.12 4 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ 194 ตร.ม. 2,890,600 บาท 3,327,100 บาท 88,750 บาท ฟรีเข็มค่าเพิ่มเจาะ non swim
MO-H2-BL.195.12 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ 195 ตร.ม. 2,944,500 บาท 3,393,000 บาท 91,500 บาท ฟรีเข็มค่าเพิ่มเจาะ non swim
MO-H2-BL.199.12 2 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ 199 ตร.ม. 3,044,700 บาท 3,512,350 บาท 94,250 บาท ฟรีเข็มค่าเพิ่มเจาะ non swim
MO-H2-BL.202.12 4 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ 202 ตร.ม. 3,131,000 บาท 3,615,800 บาท 97,000 บาท ฟรีเข็มค่าเพิ่มเจาะ non swim
MO-H2-BL.210.12 4 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ 210 ตร.ม. 3,297,000 บาท 3,811,500 บาท 99,750 บาท ฟรีเข็มค่าเพิ่มเจาะ non swim
MO-H2-BL.221.12 5 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ 221 ตร.ม. 3,513,900 บาท 4,066,400 บาท 102,500 บาท ฟรีเข็มค่าเพิ่มเจาะ non swim
MO-H2-BL.230.12 4 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ 230 ตร.ม. 3,703,000 บาท 4,289,500 บาท 105,250 บาท ฟรีเข็มค่าเพิ่มเจาะ non swim
MO-H2-BL.243.12 4 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ 243 ตร.ม. 3,960,900 บาท 4,592,700 บาท 108,000 บาท ฟรีเข็มค่าเพิ่มเจาะ non swim
MO-H2-BL.245.12 4 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ 245 ตร.ม. 4,042,500 บาท 4,691,750 บาท 110,750 บาท ฟรีเข็มค่าเพิ่มเจาะ non swim
MO-H2-BL.250.01.12 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ 250 ตร.ม. 4,175,000 บาท 4,850,000 บาท 113,500 บาท ฟรีเข็มค่าเพิ่มเจาะ non swim
MO-H2-BL.250.02.12 4 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ 250 ตร.ม. 4,175,000 บาท 4,850,000 บาท 113,500 บาท ฟรีเข็มค่าเพิ่มเจาะ non swim
MO-H2-BL.250.12 4 ห้องนอน 4 ห้องน้ำ 250 ตร.ม. 4,175,000 บาท 4,850,000 บาท 113,500 บาท ฟรีเข็มค่าเพิ่มเจาะ non swim
MO-H2-BL.256.12 4 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ 256 ตร.ม. 4,326,400 บาท 5,030,400 บาท 116,250 บาท ฟรีเข็มค่าเพิ่มเจาะ non swim
MO-H2-BL.277.12 4 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ 277 ตร.ม. 4,736,700 บาท 5,512,300 บาท 119,000 บาท ฟรีเข็มค่าเพิ่มเจาะ non swim
MO-H2-BL.278.12 4 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ 278 ตร.ม. 4,809,400 บาท 5,601,700 บาท 121,750 บาท ฟรีเข็มค่าเพิ่มเจาะ non swim
MO-H2-BL.290.12 4 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ 290 ตร.ม. 5,075,000 บาท 5,916,000 บาท 124,500 บาท ฟรีเข็มค่าเพิ่มเจาะ non swim
MO-H2-BL.306.12 4 ห้องนอน 4 ห้องน้ำ 306 ตร.ม. 5,416,200 บาท 6,318,900 บาท 127,250 บาท ฟรีเข็มค่าเพิ่มเจาะ non swim
แบบบ้านโมเดิร์น ซีรีย์ BL2
MO-H2-BL2.180.14 2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ 180 ตร.ม. 2,304,000 บาท 2,754,000 บาท 80,500 บาท ฟรีเข็มค่าเพิ่มเจาะ non swim
MO-H2-BL2.188.14 2 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ 188 ตร.ม. 2,434,600 บาท 2,914,000 บาท 83,250 บาท ฟรีเข็มค่าเพิ่มเจาะ non swim
MO-H2-BL2.214.14 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ 214 ตร.ม. 2,953,200 บาท 3,573,800 บาท 99,750 บาท ฟรีเข็มค่าเพิ่มเจาะ non swim
MO-H2-BL2.215.14 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ 215 ตร.ม. 2,988,500 บาท 3,633,500 บาท 102,500 บาท ฟรีเข็มค่าเพิ่มเจาะ non swim
MO-H2-BL2.222.14 4 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ 222 ตร.ม. 3,108,000 บาท 3,796,200 บาท 102,500 บาท ฟรีเข็มค่าเพิ่มเจาะ non swim
MO-H2-BL2.223.14 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ 223 ตร.ม. 3,144,300 บาท 3,857,900 บาท 105,250 บาท ฟรีเข็มค่าเพิ่มเจาะ non swim
MO-H2-BL2.234.14 4 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ 234 ตร.ม. 3,322,800 บาท 4,095,000 บาท 105,250 บาท ฟรีเข็มค่าเพิ่มเจาะ non swim
MO-H2-BL2.300.14 4 ห้องนอน 4 ห้องน้ำ 300 ตร.ม. 4,560,000 บาท 5,850,000 บาท 124,500 บาท ฟรีเข็มค่าเพิ่มเจาะ non swim
MO-H2-BL2.301.14 4 ห้องนอน 4 ห้องน้ำ 301 ตร.ม. 4,605,300 บาท 5,929,700 บาท 127,250 บาท ฟรีเข็มค่าเพิ่มเจาะ non swim
MO-H2-BL2.245.14 4 ห้องนอน 4 ห้องน้ำ 245 ตร.ม. 3,528,000 บาท 4,385,500 บาท 110,750 บาท ฟรีเข็มค่าเพิ่มเจาะ non swim
MO-H2-BL2.250.14 4 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ 250 ตร.ม. 3,625,000 บาท 4,525,000 บาท 113,500 บาท ฟรีเข็มค่าเพิ่มเจาะ non swim
MO-H2-BL2.262.14 4 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ 262 ตร.ม. 3,877,600 บาท 4,899,400 บาท 116,250 บาท ฟรีเข็มค่าเพิ่มเจาะ non swim
MO-H2-BL2.272.14 4 ห้องนอน 4 ห้องน้ำ 272 ตร.ม. 4,052,800 บาท 5,140,800 บาท 119,000 บาท ฟรีเข็มค่าเพิ่มเจาะ non swim
MO-H2-BL2.287.14 4 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ 287 ตร.ม. 4,305,000 บาท 5,481,700 บาท 121,750 บาท ฟรีเข็มค่าเพิ่มเจาะ non swim
MO-H2-BL2.296.14 4 ห้องนอน 4 ห้องน้ำ 296 ตร.ม. 4,469,600 บาท 5,712,800 บาท 124,500 บาท ฟรีเข็มค่าเพิ่มเจาะ non swim
แบบบ้านโมเดิร์น ซีรีย์ BL3
MO-H2-BL3.180.14(13) 4 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ 180 ตร.ม. 3,006,000 บาท - 80,500 บาท ฟรีเข็มค่าเพิ่มเจาะ non swim
MO-H2-BL3.171.14(13) 4 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ 171 ตร.ม. 2,787,300 บาท - 75,000 บาท ฟรีเข็มค่าเพิ่มเจาะ non swim
MO-H2-BL3.178.14(13) 4 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ 178 ตร.ม. 2,937,000 บาท - 77,750 บาท ฟรีเข็มค่าเพิ่มเจาะ non swim
MO-H2-BL3.189.14(13) 4 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ 189 ตร.ม. 3,231,900 บาท - 86,000 บาท ฟรีเข็มค่าเพิ่มเจาะ non swim
MO-H2-BL3.197.14(13) 4 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ 197 ตร.ม. 3,447,500 บาท - 91,500 บาท ฟรีเข็มค่าเพิ่มเจาะ non swim
MO-H2-BL3.198.14(13) 4 ห้องนอน 4 ห้องน้ำ 198 ตร.ม. 3,504,600 บาท - 95,250 บาท ฟรีเข็มค่าเพิ่มเจาะ non swim
แบบบ้านโมเดิร์น ซีรีย์ BL4
MO-H2-BL4.178.14(13) 4 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ 178 ตร.ม. 2,340,700 บาท - 77,750 บาท ฟรีเข็มค่าเพิ่มเจาะ non swim
MO-H2-BL4.190.14(13) 4 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ 190 ตร.ม. 2,584,000 บาท - 86,000 บาท ฟรีเข็มค่าเพิ่มเจาะ non swim
MO-H2-BL4.199.14(13) 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ 199 ตร.ม. 2,795,950 บาท - 94,250 บาท ฟรีเข็มค่าเพิ่มเจาะ non swim
MO-H2-BL4.205.14(13) 4 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ 205 ตร.ม. 2,911,000 บาท - 97,000 บาท ฟรีเข็มค่าเพิ่มเจาะ non swim
MO-H2-BL4.224.01.14( 4 ห้องนอน 4 ห้องน้ำ 224 ตร.ม. 3,248,000 บาท - 102,500 บาท ฟรีเข็มค่าเพิ่มเจาะ non swim
MO-H2-BL4.224.02.14( 4 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ 224 ตร.ม. 3,248,000 บาท - 105,250 บาท ฟรีเข็มค่าเพิ่มเจาะ non swim
MO-H2-BL4.236.14(13) 4 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ 236 ตร.ม. 3,457,400 บาท - 108,000 บาท ฟรีเข็มค่าเพิ่มเจาะ non swim
MO-H2-BL4.245.14(13) 4 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ 245 ตร.ม. 3,626,000 บาท - 110,750 บาท ฟรีเข็มค่าเพิ่มเจาะ non swim
MO-H2-BL4.252.14(13) 4 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ 252 ตร.ม. 3,767,400 บาท - 113,500 บาท ฟรีเข็มค่าเพิ่มเจาะ non swim
MO-H2-BL4.267.14(13) 4 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ 267 ตร.ม. 4,111,800 บาท - 116,250 บาท ฟรีเข็มค่าเพิ่มเจาะ non swim
MO-H2-BL4.275.14(13) 4 ห้องนอน 4 ห้องน้ำ 275 ตร.ม. 4,276,250 บาท - 119,000 บาท ฟรีเข็มค่าเพิ่มเจาะ non swim
MO-H2-BL4.283.14(13) 4 ห้องนอน 4 ห้องน้ำ 283 ตร.ม. 4,443,100 บาท - 121,750 บาท ฟรีเข็มค่าเพิ่มเจาะ non swim
MO-H2-BL4.293.14(13) 5 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ 293 ตร.ม. 4,644,050 บาท - 124,500 บาท ฟรีเข็มค่าเพิ่มเจาะ non swim
MO-H2-BL4.318.14(13) 5 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ 318 ตร.ม. 5,088,000 บาท - 127,250 บาท ฟรีเข็มค่าเพิ่มเจาะ non swim
รับสร้างบ้านโมเดิร์น BINLA

สร้างบ้านโดย บริษัท ดาด้า บีเคเค จำกัด

57 ซอยรามอินทรา 65 แยก 4 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพ 10230

โทร. 09-9323-0880

ติดต่อสร้างบ้าน
ติดตามโปรโมชั่น

ยินดีให้คำปรึกษาทุกวัน มือถือ 09-9323-0880 หรือ LineID: binla01

©2562-2563 BINLA BUILDER. บริการรับสร้างบ้าน สร้างบ้านใหม่ บินหลา สร้างบ้านครบวงจร

รับสร้างบ้าน 09-9323-0880  รับสร้างบ้าน 09-9323-0880