ราคาสร้างบ้าน

ราคาสร้างบ้าน

ADD LINE ID 09-9323-0880
Binla Builder Home List
  รหัสแบบ ห้องนอน ห้องน้ำ พื้นที่อาคาร ราคาก่อสร้างแบบเทิร์นคีย์ ราคาก่อสร้างแบบเทิร์นคีย์

pro

อื่นๆ
      ตร.ม. CON SPEC. METAL SPEC. เพิ่มเข็มเจาะ ช่วงแนะนำแบบ  
  BINLA MODEL 2019     โครง คสล. เสาเข็มตอก โครงเหล็ก เสาเข็มตอก   30 มีค.-31 กค.62  
แบบบ้านโมเดิร์น ซีรีย์ BL1
000001

ฟังก์ชั่น

อธิบายฟังก์ชั่น

MO-H2-BL.161.12 0 ห้องนอน 0 ห้องน้ำ 161 ตร.ม. - - - ฟรีเข็มค่าเพิ่มเจาะ non swim000002

ฟังก์ชั่น

อธิบายฟังก์ชั่น

MO-H2-BL.175.01.12 3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ 175 ตร.ม. 2,467,500 บาท 2,826,250 บาท 77,750 บาท ฟรีเข็มค่าเพิ่มเจาะ non swim000003

ฟังก์ชั่น

อธิบายฟังก์ชั่น

MO-H2-BL.175.12 4 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ 175 ตร.ม. 2,467,500 บาท 2,826,250 บาท 77,750 บาท ฟรีเข็มค่าเพิ่มเจาะ non swim000004

ฟังก์ชั่น

อธิบายฟังก์ชั่น

MO-H2-BL.180.12 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ 180 ตร.ม. 2,574,000 บาท 2,952,000 บาท 80,500 บาท ฟรีเข็มค่าเพิ่มเจาะ non swim000005

ฟังก์ชั่น

อธิบายฟังก์ชั่น

MO-H2-BL.185.12 4 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ 185 ตร.ม. 2,682,500 บาท 3,080,250 บาท 83,250 บาท ฟรีเข็มค่าเพิ่มเจาะ non swim000006

ฟังก์ชั่น

อธิบายฟังก์ชั่น

MO-H2-BL.189.12 3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ 189 ตร.ม. 2,778,300 บาท 3,194,100 บาท 86,000 บาท ฟรีเข็มค่าเพิ่มเจาะ non swim000007

ฟังก์ชั่น

อธิบายฟังก์ชั่น

MO-H2-BL.194.12 4 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ 194 ตร.ม. 2,890,600 บาท 3,327,100 บาท 88,750 บาท ฟรีเข็มค่าเพิ่มเจาะ non swim000008

ฟังก์ชั่น

อธิบายฟังก์ชั่น

MO-H2-BL.195.12 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ 195 ตร.ม. 2,944,500 บาท 3,393,000 บาท 91,500 บาท ฟรีเข็มค่าเพิ่มเจาะ non swim000009

ฟังก์ชั่น

อธิบายฟังก์ชั่น

MO-H2-BL.199.12 2 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ 199 ตร.ม. 3,044,700 บาท 3,512,350 บาท 94,250 บาท ฟรีเข็มค่าเพิ่มเจาะ non swim000010

ฟังก์ชั่น

อธิบายฟังก์ชั่น

MO-H2-BL.202.12 4 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ 202 ตร.ม. 3,131,000 บาท 3,615,800 บาท 97,000 บาท ฟรีเข็มค่าเพิ่มเจาะ non swim000011

ฟังก์ชั่น

อธิบายฟังก์ชั่น

MO-H2-BL.210.12 4 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ 210 ตร.ม. 3,297,000 บาท 3,811,500 บาท 99,750 บาท ฟรีเข็มค่าเพิ่มเจาะ non swim000012

ฟังก์ชั่น

อธิบายฟังก์ชั่น

MO-H2-BL.221.12 5 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ 221 ตร.ม. 3,513,900 บาท 4,066,400 บาท 102,500 บาท ฟรีเข็มค่าเพิ่มเจาะ non swim000013

ฟังก์ชั่น

อธิบายฟังก์ชั่น

MO-H2-BL.230.12 4 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ 230 ตร.ม. 3,703,000 บาท 4,289,500 บาท 105,250 บาท ฟรีเข็มค่าเพิ่มเจาะ non swim000014

ฟังก์ชั่น

อธิบายฟังก์ชั่น

MO-H2-BL.243.12 4 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ 243 ตร.ม. 3,960,900 บาท 4,592,700 บาท 108,000 บาท ฟรีเข็มค่าเพิ่มเจาะ non swim000015

ฟังก์ชั่น

อธิบายฟังก์ชั่น

MO-H2-BL.245.12 4 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ 245 ตร.ม. 4,042,500 บาท 4,691,750 บาท 110,750 บาท ฟรีเข็มค่าเพิ่มเจาะ non swim000016

ฟังก์ชั่น

อธิบายฟังก์ชั่น

MO-H2-BL.250.01.12 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ 250 ตร.ม. 4,175,000 บาท 4,850,000 บาท 113,500 บาท ฟรีเข็มค่าเพิ่มเจาะ non swim000017

ฟังก์ชั่น

อธิบายฟังก์ชั่น

MO-H2-BL.250.02.12 4 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ 250 ตร.ม. 4,175,000 บาท 4,850,000 บาท 113,500 บาท ฟรีเข็มค่าเพิ่มเจาะ non swim000018

ฟังก์ชั่น

อธิบายฟังก์ชั่น

MO-H2-BL.250.12 4 ห้องนอน 4 ห้องน้ำ 250 ตร.ม. 4,175,000 บาท 4,850,000 บาท 113,500 บาท ฟรีเข็มค่าเพิ่มเจาะ non swim000019

ฟังก์ชั่น

อธิบายฟังก์ชั่น

MO-H2-BL.256.12 4 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ 256 ตร.ม. 4,326,400 บาท 5,030,400 บาท 116,250 บาท ฟรีเข็มค่าเพิ่มเจาะ non swim000020

ฟังก์ชั่น

อธิบายฟังก์ชั่น

MO-H2-BL.277.12 4 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ 277 ตร.ม. 4,736,700 บาท 5,512,300 บาท 119,000 บาท ฟรีเข็มค่าเพิ่มเจาะ non swim000021

ฟังก์ชั่น

อธิบายฟังก์ชั่น

MO-H2-BL.278.12 4 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ 278 ตร.ม. 4,809,400 บาท 5,601,700 บาท 121,750 บาท ฟรีเข็มค่าเพิ่มเจาะ non swim000022

ฟังก์ชั่น

อธิบายฟังก์ชั่น

MO-H2-BL.290.12 4 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ 290 ตร.ม. 5,075,000 บาท 5,916,000 บาท 124,500 บาท ฟรีเข็มค่าเพิ่มเจาะ non swim000023

ฟังก์ชั่น

อธิบายฟังก์ชั่น

MO-H2-BL.306.12 4 ห้องนอน 4 ห้องน้ำ 306 ตร.ม. 5,416,200 บาท 6,318,900 บาท 127,250 บาท ฟรีเข็มค่าเพิ่มเจาะ non swimแบบบ้านโมเดิร์น ซีรีย์ BL2
000025

ฟังก์ชั่น

อธิบายฟังก์ชั่น

MO-H2-BL2.180.14 2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ 180 ตร.ม. 2,304,000 บาท 2,754,000 บาท 80,500 บาท ฟรีเข็มค่าเพิ่มเจาะ non swim000026

ฟังก์ชั่น

อธิบายฟังก์ชั่น

MO-H2-BL2.188.14 2 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ 188 ตร.ม. 2,434,600 บาท 2,914,000 บาท 83,250 บาท ฟรีเข็มค่าเพิ่มเจาะ non swim000027

ฟังก์ชั่น

อธิบายฟังก์ชั่น

MO-H2-BL2.214.14 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ 214 ตร.ม. 2,953,200 บาท 3,573,800 บาท 99,750 บาท ฟรีเข็มค่าเพิ่มเจาะ non swim000028

ฟังก์ชั่น

อธิบายฟังก์ชั่น

MO-H2-BL2.215.14 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ 215 ตร.ม. 2,988,500 บาท 3,633,500 บาท 102,500 บาท ฟรีเข็มค่าเพิ่มเจาะ non swim000029

ฟังก์ชั่น

อธิบายฟังก์ชั่น

MO-H2-BL2.222.14 4 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ 222 ตร.ม. 3,108,000 บาท 3,796,200 บาท 102,500 บาท ฟรีเข็มค่าเพิ่มเจาะ non swim000030

ฟังก์ชั่น

อธิบายฟังก์ชั่น

MO-H2-BL2.223.14 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ 223 ตร.ม. 3,144,300 บาท 3,857,900 บาท 105,250 บาท ฟรีเข็มค่าเพิ่มเจาะ non swim000031

ฟังก์ชั่น

อธิบายฟังก์ชั่น

MO-H2-BL2.234.14 4 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ 234 ตร.ม. 3,322,800 บาท 4,095,000 บาท 105,250 บาท ฟรีเข็มค่าเพิ่มเจาะ non swim000032

ฟังก์ชั่น

อธิบายฟังก์ชั่น

MO-H2-BL2.300.14 4 ห้องนอน 4 ห้องน้ำ 300 ตร.ม. 4,560,000 บาท 5,850,000 บาท 124,500 บาท ฟรีเข็มค่าเพิ่มเจาะ non swim000033

ฟังก์ชั่น

อธิบายฟังก์ชั่น

MO-H2-BL2.301.14 4 ห้องนอน 4 ห้องน้ำ 301 ตร.ม. 4,605,300 บาท 5,929,700 บาท 127,250 บาท ฟรีเข็มค่าเพิ่มเจาะ non swim000040

ฟังก์ชั่น

อธิบายฟังก์ชั่น

MO-H2-BL2.245.14 4 ห้องนอน 4 ห้องน้ำ 245 ตร.ม. 3,528,000 บาท 4,385,500 บาท 110,750 บาท ฟรีเข็มค่าเพิ่มเจาะ non swim000041

ฟังก์ชั่น

อธิบายฟังก์ชั่น

MO-H2-BL2.250.14 4 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ 250 ตร.ม. 3,625,000 บาท 4,525,000 บาท 113,500 บาท ฟรีเข็มค่าเพิ่มเจาะ non swim000042

ฟังก์ชั่น

อธิบายฟังก์ชั่น

MO-H2-BL2.262.14 4 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ 262 ตร.ม. 3,877,600 บาท 4,899,400 บาท 116,250 บาท ฟรีเข็มค่าเพิ่มเจาะ non swim000043

ฟังก์ชั่น

อธิบายฟังก์ชั่น

MO-H2-BL2.272.14 4 ห้องนอน 4 ห้องน้ำ 272 ตร.ม. 4,052,800 บาท 5,140,800 บาท 119,000 บาท ฟรีเข็มค่าเพิ่มเจาะ non swim000044

ฟังก์ชั่น

อธิบายฟังก์ชั่น

MO-H2-BL2.287.14 4 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ 287 ตร.ม. 4,305,000 บาท 5,481,700 บาท 121,750 บาท ฟรีเข็มค่าเพิ่มเจาะ non swim000045

ฟังก์ชั่น

อธิบายฟังก์ชั่น

MO-H2-BL2.296.14 4 ห้องนอน 4 ห้องน้ำ 296 ตร.ม. 4,469,600 บาท 5,712,800 บาท 124,500 บาท ฟรีเข็มค่าเพิ่มเจาะ non swimแบบบ้านโมเดิร์น ซีรีย์ BL3
000024

ฟังก์ชั่น

อธิบายฟังก์ชั่น

MO-H2-BL3.180.14(13) 4 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ 180 ตร.ม. 3,006,000 บาท - 80,500 บาท ฟรีเข็มค่าเพิ่มเจาะ non swim000034

ฟังก์ชั่น

อธิบายฟังก์ชั่น

MO-H2-BL3.171.14(13) 4 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ 171 ตร.ม. 2,787,300 บาท - 75,000 บาท ฟรีเข็มค่าเพิ่มเจาะ non swim000035

ฟังก์ชั่น

อธิบายฟังก์ชั่น

MO-H2-BL3.178.14(13) 4 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ 178 ตร.ม. 2,937,000 บาท - 77,750 บาท ฟรีเข็มค่าเพิ่มเจาะ non swim000036

ฟังก์ชั่น

อธิบายฟังก์ชั่น

MO-H2-BL3.189.14(13) 4 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ 189 ตร.ม. 3,231,900 บาท - 86,000 บาท ฟรีเข็มค่าเพิ่มเจาะ non swim

ที่จอดรถ 2 คัน
ระเบียงหน้าบ้าน
พื้นที่นั่งเล่น
ห้องครัว
ห้องน้ำชั้นล่าง
ห้องนอนชั้นล่าง
พื้นที่ซักล้างหลังบ้าน

ห้องนอนใหญ่ พื้นที่แต่งตัว
ห้องนอน 2
ห้องนอน 3
ห้องน้ำรวม
พื้นที่นั่งเล่น

000037

ฟังก์ชั่น

อธิบายฟังก์ชั่น

MO-H2-BL3.197.14(13) 4 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ 197 ตร.ม. 3,447,500 บาท - 91,500 บาท ฟรีเข็มค่าเพิ่มเจาะ non swim

ที่จอดรถ 2 คัน
ระเบียงหน้าบ้าน
พื้นที่นั่งเล่น
พื้นที่ครัว
ห้องน้ำชั้นล่าง
ห้องนอนชั้นล่าง ห้องน้ำในตัว
พื้นที่ซักล้างหลังบ้าน

ห้องนอนใหญ่ พื้นที่แต่งตัว
ห้องนอน 2
ห้องนอน 3
ห้องน้ำรวม

000038

ฟังก์ชั่น

อธิบายฟังก์ชั่น

MO-H2-BL3.198.14(13) 4 ห้องนอน 4 ห้องน้ำ 198 ตร.ม. 3,504,600 บาท - 95,250 บาท ฟรีเข็มค่าเพิ่มเจาะ non swim

ที่จอดรถ 2 คัน
ระเบียงหน้าบ้าน
พื้นที่นั่งเล่น
พื้นที่รับประทานอาหาร
พื้นที่ครัว
พื้นที่เตรียมอาหาร
ห้องน้ำชั้นล่าง
ห้องนอนชั้นล่าง ห้องน้ำในตัว
พื้นที่ซักล้างหลังบ้าน
ชั้นวางรองเท้า

ห้องนอนใหญ่ พื้นที่แต่งตัว ห้องน้ำ
ห้องนอน 2
ห้องนอน 3
ห้องน้ำรวม
พื้นที่ทำกิจกรรมทางศาสนา

แบบบ้านโมเดิร์น ซีรีย์ BL4
000047

ฟังก์ชั่น

อธิบายฟังก์ชั่น

MO-H2-BL4.178.14(13) 4 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ 178 ตร.ม. 2,340,700 บาท - 77,750 บาท ฟรีเข็มค่าเพิ่มเจาะ non swim

ที่จอดรถ 2 คัน
ระเบียงหน้าบ้าน
พื้นที่นั่งเล่น
พื้นที่รับประทานอาหาร
พื้นที่ครัว
ห้องน้ำชั้นล่าง
ห้องนอนชั้นล่าง
พื้นที่ซักล้างหลังบ้าน

ห้องนอนใหญ่ พื้นที่แต่งตัว
ห้องนอน 2
ห้องนอน 3
ห้องน้ำรวม
พื้นที่ทำกิจกรรมทางศาสนา

000048

ฟังก์ชั่น

อธิบายฟังก์ชั่น

MO-H2-BL4.190.14(13) 4 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ 190 ตร.ม. 2,584,000 บาท - 86,000 บาท ฟรีเข็มค่าเพิ่มเจาะ non swim

ที่จอดรถ 2 คัน
ระเบียงหน้าบ้าน
พื้นที่นั่งเล่น
พื้นที่รับประทานอาหาร
พื้นที่ครัว
ห้องน้ำชั้นล่าง
ห้องนอนชั้นล่าง
พื้นที่ซักล้างหลังบ้าน

ห้องนอนใหญ่ พื้นที่แต่งตัว
ห้องนอน 2
ห้องน้ำรวม
พื้นที่นั่งเล่น
พื้นที่ทำกิจกรรมทางศาสนา

000049

ฟังก์ชั่น

อธิบายฟังก์ชั่น

MO-H2-BL4.199.14(13) 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ 199 ตร.ม. 2,795,950 บาท - 94,250 บาท ฟรีเข็มค่าเพิ่มเจาะ non swim

ที่จอดรถ 2 คัน
ระเบียงหน้าบ้าน
พื้นที่นั่งเล่น
พื้นที่รับประทานอาหาร
ห้องครัว
ห้องน้ำชั้นล่าง
ห้องนอนชั้นล่าง
พื้นที่ซักล้างหลังบ้าน

ห้องนอนใหญ่ ห้องน้ำ พื้นที่แต่งตัว
ห้องนอน 2 ห้องแต่งตัว
ห้องน้ำรวม
พื้นที่นั่งเล่น
พื้นที่ทำกิจกรรมทางศาสนา

000050

ฟังก์ชั่น

อธิบายฟังก์ชั่น

MO-H2-BL4.205.14(13) 4 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ 205 ตร.ม. 2,911,000 บาท - 97,000 บาท ฟรีเข็มค่าเพิ่มเจาะ non swim

ที่จอดรถ 2 คัน
ระเบียงหน้าบ้าน
พื้นที่นั่งเล่น
พื้นที่ทำงาน
พื้นที่รับประทานอาหาร
ห้องครัว
ห้องน้ำชั้นล่าง
ห้องนอนชั้นล่าง
พื้นที่ซักล้างหลังบ้าน

ห้องนอนใหญ่ ห้องน้ำ พื้นที่แต่งตัว
ห้องนอน 2
ห้องนอน 3
ห้องน้ำรวม
พื้นที่นั่งเล่น
พื้นที่ทำกิจกรรมทางศาสนา

000051

ฟังก์ชั่น

อธิบายฟังก์ชั่น

MO-H2-BL4.224.01.14( 4 ห้องนอน 4 ห้องน้ำ 224 ตร.ม. 3,248,000 บาท - 102,500 บาท ฟรีเข็มค่าเพิ่มเจาะ non swim

ที่จอดรถ 2 คัน
ระเบียงหน้าบ้าน
พื้นที่นั่งเล่น
พื้นที่รับประทานอาหาร
ห้องครัว
ห้องน้ำชั้นล่าง ห้องนอนชั้นล่าง ห้องน้ำในตัว
พื้นที่ซักล้างหลังบ้าน

ห้องนอนใหญ่ ห้องน้ำ พื้นที่แต่งตัว
ห้องนอน 2
ห้องนอน 3
ห้องน้ำรวม
ห้องทำกิจกรรมทางศาสนา

000052

ฟังก์ชั่น

อธิบายฟังก์ชั่น

MO-H2-BL4.224.02.14( 4 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ 224 ตร.ม. 3,248,000 บาท - 105,250 บาท ฟรีเข็มค่าเพิ่มเจาะ non swim

ที่จอดรถ 2 คัน
ระเบียงหน้าบ้าน
พื้นที่นั่งเล่น
พื้นที่ทำงาน
พื้นที่รับประทานอาหาร
ห้องครัว
ห้องน้ำชั้นล่าง
ห้องนอนชั้นล่าง
พื้นที่ซักล้างหลังบ้าน

ห้องนอนใหญ่ ห้องน้ำ พื้นที่แต่งตัว
ห้องนอน 2
ห้องนอน 3
ห้องน้ำรวม
พื้นที่นั่งเล่น
ห้องทำกิจกรรมทางศาสนา

000053

ฟังก์ชั่น

อธิบายฟังก์ชั่น

MO-H2-BL4.236.14(13) 4 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ 236 ตร.ม. 3,457,400 บาท - 108,000 บาท ฟรีเข็มค่าเพิ่มเจาะ non swim

ที่จอดรถ 2 คัน
ระเบียงหน้าบ้าน
พื้นที่นั่งเล่น
พื้นที่ทำงาน
พื้นที่รับประทานอาหาร
ห้องครัว
ห้องน้ำชั้นล่าง
ห้องนอนชั้นล่าง
พื้นที่ซักล้างหลังบ้าน

ห้องนอนใหญ่ ห้องน้ำ พื้นที่แต่งตัว
ห้องนอน 2
ห้องนอน 3
ห้องน้ำรวม
พื้นที่นั่งเล่น
ห้องทำกิจกรรมทางศาสนา

000054

ฟังก์ชั่น

อธิบายฟังก์ชั่น

MO-H2-BL4.245.14(13) 4 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ 245 ตร.ม. 3,626,000 บาท - 110,750 บาท ฟรีเข็มค่าเพิ่มเจาะ non swim

ที่จอดรถ 2 คัน
ระเบียงหน้าบ้าน
พื้นที่นั่งเล่น
พื้นที่รับประทานอาหาร
พืนที่เตรียมอาหาร
ห้องครัว
ห้องน้ำชั้นล่าง
ห้องนอนชั้นล่าง
พื้นที่ซักล้างหลังบ้าน

ห้องนอนใหญ่ ห้องน้ำ พื้นที่แต่งตัว
ห้องนอน 2
ห้องนอน 3
ห้องน้ำรวม
พื้นที่นั่งเล่น
ห้องทำกิจกรรมทางศาสนา

000055

ฟังก์ชั่น

อธิบายฟังก์ชั่น

MO-H2-BL4.252.14(13) 4 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ 252 ตร.ม. 3,767,400 บาท - 113,500 บาท ฟรีเข็มค่าเพิ่มเจาะ non swim

ที่จอดรถ 2 คัน
ระเบียงหน้าบ้าน
พื้นที่นั่งเล่น
พื้นที่รับประทานอาหาร
พื้นที่ครัว
พื้นที่ทำงาน
ห้องน้ำชั้นล่าง
ห้องนอนชั้นล่าง
พื้นที่ซักล้างหลังบ้าน

ห้องนอนใหญ่ พื้นที่แต่งตัว
ห้องนอน 2
ห้องนอน 3
ห้องน้ำรวม
พื้นที่นั่งเล่น
ห้องทำกิจกรรมทางศาสนา

000056

ฟังก์ชั่น

อธิบายฟังก์ชั่น

MO-H2-BL4.267.14(13) 4 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ 267 ตร.ม. 4,111,800 บาท - 116,250 บาท ฟรีเข็มค่าเพิ่มเจาะ non swim

ที่จอดรถ 2 คัน
ระเบียงหน้าบ้าน
พื้นที่นั่งเล่น
พื้นที่รับประทานอาหาร
พื้นที่ครัว
พื้นที่ทำงาน
ห้องน้ำชั้นล่าง
ห้องนอนชั้นล่าง
ห้องเก็บของ พื้นที่ซักล้างหลังบ้าน

ห้องทำกิจกรรมทางศาสนา
ห้องนอนใหญ่ ห้องน้ำ พื้นที่แต่งตัว
ห้องนอน 2
ห้องนอน 3
ห้องน้ำรวม

000057

ฟังก์ชั่น

อธิบายฟังก์ชั่น

MO-H2-BL4.275.14(13) 4 ห้องนอน 4 ห้องน้ำ 275 ตร.ม. 4,276,250 บาท - 119,000 บาท ฟรีเข็มค่าเพิ่มเจาะ non swim

ที่จอดรถ 3 คัน
พื้นที่นั่งเล่น
พื้นที่รับประทานอาหาร
พื้นที่ครัว
พื้นที่ทำงาน
ห้องน้ำชั้นล่าง
ห้องนอนชั้นล่าง
ห้องแม่บ้าน ห้องน้ำ
พื้นที่ซักล้างหลังบ้าน

พื้นที่ทำกิจกรรมทางศาสนา
พื้นที่นั่งเล่น
ห้องนอนใหญ่ ห้องน้ำ พื้นที่แต่งตัว
ห้องนอน 2
ห้องนอน 3
ห้องน้ำรวม

000058

ฟังก์ชั่น

อธิบายฟังก์ชั่น

MO-H2-BL4.283.14(13) 4 ห้องนอน 4 ห้องน้ำ 283 ตร.ม. 4,443,100 บาท - 121,750 บาท ฟรีเข็มค่าเพิ่มเจาะ non swim

ที่จอดรถ 3 คัน
พื้นที่นั่งเล่น
พื้นที่รับประทานอาหาร
พื้นที่ครัว
ห้องน้ำชั้นล่าง
ห้องแม่บ้าน ห้องน้ำ
พื้นที่ซักล้างหลังบ้าน

พื้นที่ทำกิจกรรมทางศาสนา
ห้องนอนใหญ่ ห้องน้ำ พื้นที่แต่งตัว
ห้องนอน 2
ห้องนอน 3
ห้องน้ำรวม

000059

ฟังก์ชั่น

อธิบายฟังก์ชั่น

MO-H2-BL4.293.14(13) 5 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ 293 ตร.ม. 4,644,050 บาท - 124,500 บาท ฟรีเข็มค่าเพิ่มเจาะ non swim

ที่จอดรถ 3 คัน
พื้นที่นั่งเล่น
พื้นที่ทำงาน
พื้นที่รับประทานอาหาร
ห้องครัวไทย
ห้องนอน 1
ห้องน้ำชั้นล่าง
ห้องแม่บ้าน ห้องน้ำ
พื้นที่ซักล้างหลังบ้าน

พื้นที่ทำกิจกรรมทางศาสนา
ห้องนอนใหญ่ ห้องน้ำ พื้นที่แต่งตัว
ห้องนอน 2
ห้องนอน 3
ห้องนอน 4
ห้องน้ำรวม

000060

ฟังก์ชั่น

อธิบายฟังก์ชั่น

MO-H2-BL4.318.14(13) 5 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ 318 ตร.ม. 5,088,000 บาท - 127,250 บาท ฟรีเข็มค่าเพิ่มเจาะ non swim

ที่จอดรถ 3 คัน
พื้นที่นั่งเล่น
พื้นที่ทำงาน
พื้นที่รับประทานอาหาร
พื้นที่เตรียมอาหาร
ห้องครัวไทย
ห้องนอน 1
ห้องน้ำชั้นล่าง
พื้นที่ซักล้างหลังบ้าน

พื้นที่นั่งเล่นชั้น2
พื้นที่ทำกิจกรรมทางศาสนา
ห้องนอน 2
ห้องนอน 3
ห้องนอน 4
ห้องน้ำรวม
ห้องนอนใหญ่ ห้องน้ำ พื้นที่แต่งตัว

แบบบ้านโมเดิร์น ซีรีย์ BL5
000063

ฟังก์ชั่น

อธิบายฟังก์ชั่น

MO-H2-BL5.157.14 2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ 157 ตร.ม. 2,182,300 บาท 2,496,300 บาท 75,000 บาท ฟรีเข็มค่าเพิ่มเจาะ non swim

ที่จอดรถ 1 คัน
ระเบียงหน้าบ้าน
พื้นที่นั่งเล่น
พื้นที่ทำงาน
พื้นที่รับประทานอาหาร
พื้นที่ครัว
พื้นที่ซักล้างหลังบ้าน

พื้นที่ทำกิจกรรมทางศาสนา
ห้องนอน 1
ห้องน้ำรวม
ห้องนอนใหญ่ พื้นที่แต่งตัว
ระเบียงด้านหน้า

000064

ฟังก์ชั่น

อธิบายฟังก์ชั่น

MO-H2-BL5.162.14 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ 162 ตร.ม. 2,284,200 บาท 2,616,300 บาท 77,750 บาท ฟรีเข็มค่าเพิ่มเจาะ non swim

ที่จอดรถ 1 คัน
ระเบียงหน้าบ้าน
พื้นที่นั่งเล่น
พื้นที่รับประทานอาหาร
พื้นที่ครัว
ห้องน้ำ 1
พื้นที่ซักล้างหลังบ้าน

พื้นที่ทำกิจกรรมทางศาสนา
ห้องนอน 1
ห้องนอน 2
ห้องน้ำรวม
ห้องนอนใหญ่ ห้องน้ำ พื้นที่แต่งตัว
ระเบียงด้านหน้า

000065

ฟังก์ชั่น

อธิบายฟังก์ชั่น

MO-H2-BL5.171.14 3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ 171 ตร.ม. 2,445,300 บาท 2,804,400 บาท 80,500 บาท ฟรีเข็มค่าเพิ่มเจาะ non swim

ที่จอดรถ 1 คัน
ระเบียงหน้าบ้าน
พื้นที่ทำงาน
พื้นที่นั่งเล่น
พื้นที่รับประทานอาหาร
พื้นที่เตรียมอาหาร
พื้นที่ครัว
ห้องน้ำ 1
พื้นที่ซักล้างหลังบ้าน

พื้นที่ทำกิจกรรมทางศาสนา
ห้องนอน 1
ห้องนอน 2
ห้องน้ำรวม
ห้องนอนใหญ่ พื้นที่แต่งตัว
ระเบียงด้านหน้า

000066

ฟังก์ชั่น

อธิบายฟังก์ชั่น

MO-H2-BL5.184.14 3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ 184 ตร.ม. 2,668,000 บาท 3,063,600 บาท 83,250 บาท ฟรีเข็มค่าเพิ่มเจาะ non swim

ที่จอดรถ 1 คัน
ระเบียงหน้าบ้าน
ห้องเก็บของ
พื้นที่ทำงาน
พื้นที่นั่งเล่น
พื้นที่รับประทานอาหาร
พื้นที่เตรียมอาหาร
พื้นที่ครัว
ห้องน้ำ 1
พื้นที่ซักล้างหลังบ้าน

พื้นที่ทำกิจกรรมทางศาสนา
ห้องนอน 1 ระเบียงด้านหน้า
ห้องนอน 2 ระเบียงด้านหน้า ทำเป็นห้องนั่งเล่นได้
ห้องน้ำรวม
ห้องนอนใหญ่ พื้นที่แต่งตัว

000067

ฟังก์ชั่น

อธิบายฟังก์ชั่น

MO-H2-BL5.191.14 3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ 191 ตร.ม. 2,845,900 บาท 3,275,650 บาท 88,750 บาท ฟรีเข็มค่าเพิ่มเจาะ non swim

ที่จอดรถ 1 คัน
ระเบียงหน้าบ้าน
ห้องเก็บของ
พื้นที่นั่งเล่น
พื้นที่รับประทานอาหาร
พื้นที่เตรียมอาหาร
พื้นที่ครัว
ห้องน้ำ 1
พื้นที่ซักล้างหลังบ้าน

พื้นที่ทำกิจกรรมทางศาสนา
ห้องนอน 1
ห้องนอน 2
ห้องน้ำรวม
ห้องนอนใหญ่ ห้องน้ำ พื้นที่แต่งตัว ระเบียงด้านหน้า

000068

ฟังก์ชั่น

อธิบายฟังก์ชั่น

MO-H2-BL5.203.14 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ 203 ตร.ม. 3,146,500 บาท 3,633,700 บาท 97,000 บาท ฟรีเข็มค่าเพิ่มเจาะ non swim

ที่จอดรถ 2 คัน
ระเบียงหน้าบ้าน
ห้องเก็บของ
พื้นที่นั่งเล่น
พื้นที่รับประทานอาหาร
พื้นที่เตรียมอาหาร
พื้นที่ครัว
ห้องน้ำ 1
พื้นที่ซักล้างหลังบ้าน

พื้นที่ทำกิจกรรมทางศาสนา
ห้องนอน 1
ห้องนอน 2
ห้องน้ำรวม
ห้องนอนใหญ่ ห้องน้ำ พื้นที่แต่งตัว ระเบียงด้านหน้า

000069

ฟังก์ชั่น

อธิบายฟังก์ชั่น

MO-H2-BL5.221.14 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ 221 ตร.ม. 3,513,900 บาท 4,066,400 บาท 102,500 บาท ฟรีเข็มค่าเพิ่มเจาะ non swim

ที่จอดรถ 2 คัน
ระเบียงหน้าบ้าน
ห้องเก็บของ
พื้นที่นั่งเล่น พื้นที่รับแขก
พื้นที่ทำงาน
พื้นที่รับประทานอาหาร
ห้องครัว
ห้องน้ำ 1
พื้นที่ซักล้างหลังบ้าน

พื้นที่นั่งเล่น
ห้องนอน 2
ห้องนอน 3
ห้องน้ำรวม
พื้นที่ทำกิจกรรมทางศาสนา
ห้องนอนใหญ่ ห้องน้ำ พื้นที่แต่งตัว

000070

ฟังก์ชั่น

อธิบายฟังก์ชั่น

MO-H2-BL5.230.14 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ 230 ตร.ม. 3,703,000 บาท 4,289,500 บาท 105,250 บาท ฟรีเข็มค่าเพิ่มเจาะ non swim

ที่จอดรถ 2 คัน
ระเบียงหน้าบ้าน
ห้องเก็บของ ห้องนั่งเล่น
พื้นที่รับประทานอาหาร
ห้องครัว
ห้องน้ำ 1
พื้นที่ซักล้างหลังบ้าน

พื้นที่นั่งเล่น
ห้องนอน 2
ห้องนอน 3
ห้องน้ำรวม
พื้นที่ทำกิจกรรมทางศาสนา
ห้องนอนใหญ่ ห้องน้ำ พื้นที่แต่งตัว พื้นที่ทำงาน

000071

ฟังก์ชั่น

อธิบายฟังก์ชั่น

MO-H2-BL5.234.14 4 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ 234 ตร.ม. 3,814,200 บาท 4,422,600 บาท 108,000 บาท ฟรีเข็มค่าเพิ่มเจาะ non swim

ที่จอดรถ 2 คัน
ระเบียงหน้าบ้าน
ห้องนั่งเล่น
พื้นที่รับประทานอาหาร
ห้องครัว
ห้องนอน 1
ห้องน้ำ 1
พื้นที่ซักล้างหลังบ้าน

พื้นที่นั่งเล่น
ห้องนอน 2
ห้องนอน 3
ห้องน้ำรวม
พื้นที่ทำกิจกรรมทางศาสนา
ห้องนอนใหญ่ ห้องน้ำ พื้นที่แต่งตัว

000072

ฟังก์ชั่น

อธิบายฟังก์ชั่น

MO-H2-BL5.243.14 4 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ 243 ตร.ม. 4,009,500 บาท 4,653,450 บาท 110,750 บาท ฟรีเข็มค่าเพิ่มเจาะ non swim

ที่จอดรถ 2 คัน
ห้องเก็บของ
ระเบียงหน้าบ้าน
พื้นที่นั่งเล่น
พื้นที่รับประทานอาหาร
พื้นที่ครัว
ห้องน้ำ 1
พื้นที่ซักล้างหลังบ้าน ห้องนอน 1

พื้นที่ทำกิจกรรมทางศาสนา
พื้นที่นั่งเล่น
ห้องนอน 2 ระเบียงด้านหน้า
ห้องนอน 3
ห้องน้ำรวม
ห้องนอนใหญ่ พื้นที่แต่งตัว

000073

ฟังก์ชั่น

อธิบายฟังก์ชั่น

MO-H2-BL5.250.14 4 ห้องนอน 4 ห้องน้ำ 250 ตร.ม. 4,175,000 บาท 4,850,000 บาท 113,500 บาท ฟรีเข็มค่าเพิ่มเจาะ non swim

car
terrace
living room
dining area
Thai kitchen
bedroom1
bathroom1
bathroom2
store
wash

Family room
bedroom2
bathroom3
terrace front
bedroom3
master bedroom
bathroom4

รับสร้างบ้าน 09-9323-0880  รับสร้างบ้าน 09-9323-0880