ราคาสร้างบ้าน

ราคาสร้างบ้าน

ADD LINE ID 082-5514990
Binla Builder Home List
  รหัสแบบ ห้องนอน ห้องน้ำ พื้นที่อาคาร ราคาก่อสร้างแบบเทิร์นคีย์ ราคาก่อสร้างแบบเทิร์นคีย์

pro

อื่นๆ
      ตร.ม. CON SPEC. METAL SPEC. เพิ่มเข็มเจาะ ช่วงแนะนำแบบ  
  BINLA MODEL 2019     โครง คสล. เสาเข็มตอก โครงเหล็ก เสาเข็มตอก   30 มีค.-31 กค.62  
แบบบ้านโมเดิร์น ซีรีย์ BL1
000001
89
MO-H2-BL.161.12 0 ห้องนอน 0 ห้องน้ำ 161 ตร.ม. - - - ฟรีเข็มค่าเพิ่มเจาะ non swim000002
92
MO-H2-BL.175.01.12 3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ 175 ตร.ม. 2,467,500 บาท 2,826,250 บาท 77,750 บาท ฟรีเข็มค่าเพิ่มเจาะ non swim000003
95
MO-H2-BL.175.12 4 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ 175 ตร.ม. 2,467,500 บาท 2,826,250 บาท 77,750 บาท ฟรีเข็มค่าเพิ่มเจาะ non swim000004
99
MO-H2-BL.180.12 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ 180 ตร.ม. 2,574,000 บาท 2,952,000 บาท 80,500 บาท ฟรีเข็มค่าเพิ่มเจาะ non swim000005
102
MO-H2-BL.185.12 4 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ 185 ตร.ม. 2,682,500 บาท 3,080,250 บาท 83,250 บาท ฟรีเข็มค่าเพิ่มเจาะ non swim000006
105
MO-H2-BL.189.12 3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ 189 ตร.ม. 2,778,300 บาท 3,194,100 บาท 86,000 บาท ฟรีเข็มค่าเพิ่มเจาะ non swim000007
108
MO-H2-BL.194.12 4 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ 194 ตร.ม. 2,890,600 บาท 3,327,100 บาท 88,750 บาท ฟรีเข็มค่าเพิ่มเจาะ non swim000008
111
MO-H2-BL.195.12 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ 195 ตร.ม. 2,944,500 บาท 3,393,000 บาท 91,500 บาท ฟรีเข็มค่าเพิ่มเจาะ non swim000009
114
MO-H2-BL.199.12 2 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ 199 ตร.ม. 3,044,700 บาท 3,512,350 บาท 94,250 บาท ฟรีเข็มค่าเพิ่มเจาะ non swim000010
117
MO-H2-BL.202.12 4 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ 202 ตร.ม. 3,131,000 บาท 3,615,800 บาท 97,000 บาท ฟรีเข็มค่าเพิ่มเจาะ non swim000011
123
MO-H2-BL.210.12 4 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ 210 ตร.ม. 3,297,000 บาท 3,811,500 บาท 99,750 บาท ฟรีเข็มค่าเพิ่มเจาะ non swim000012
126
MO-H2-BL.221.12 5 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ 221 ตร.ม. 3,513,900 บาท 4,066,400 บาท 102,500 บาท ฟรีเข็มค่าเพิ่มเจาะ non swim000013
130
MO-H2-BL.230.12 4 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ 230 ตร.ม. 3,703,000 บาท 4,289,500 บาท 105,250 บาท ฟรีเข็มค่าเพิ่มเจาะ non swim000014
148
MO-H2-BL.243.12 4 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ 243 ตร.ม. 3,960,900 บาท 4,592,700 บาท 108,000 บาท ฟรีเข็มค่าเพิ่มเจาะ non swim000015
151
MO-H2-BL.245.12 4 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ 245 ตร.ม. 4,042,500 บาท 4,691,750 บาท 110,750 บาท ฟรีเข็มค่าเพิ่มเจาะ non swim000016
154
MO-H2-BL.250.01.12 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ 250 ตร.ม. 4,175,000 บาท 4,850,000 บาท 113,500 บาท ฟรีเข็มค่าเพิ่มเจาะ non swim000017
157
MO-H2-BL.250.02.12 4 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ 250 ตร.ม. 4,175,000 บาท 4,850,000 บาท 113,500 บาท ฟรีเข็มค่าเพิ่มเจาะ non swim000018
160
MO-H2-BL.250.12 4 ห้องนอน 4 ห้องน้ำ 250 ตร.ม. 4,175,000 บาท 4,850,000 บาท 113,500 บาท ฟรีเข็มค่าเพิ่มเจาะ non swim000019
182
MO-H2-BL.256.12 4 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ 256 ตร.ม. 4,326,400 บาท 5,030,400 บาท 116,250 บาท ฟรีเข็มค่าเพิ่มเจาะ non swim000020
163
MO-H2-BL.277.12 4 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ 277 ตร.ม. 4,736,700 บาท 5,512,300 บาท 119,000 บาท ฟรีเข็มค่าเพิ่มเจาะ non swim000021
166
MO-H2-BL.278.12 4 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ 278 ตร.ม. 4,809,400 บาท 5,601,700 บาท 121,750 บาท ฟรีเข็มค่าเพิ่มเจาะ non swim000022
169
MO-H2-BL.290.12 4 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ 290 ตร.ม. 5,075,000 บาท 5,916,000 บาท 124,500 บาท ฟรีเข็มค่าเพิ่มเจาะ non swim000023
172
MO-H2-BL.306.12 4 ห้องนอน 4 ห้องน้ำ 306 ตร.ม. 5,416,200 บาท 6,318,900 บาท 127,250 บาท ฟรีเข็มค่าเพิ่มเจาะ non swimแบบบ้านโมเดิร์น ซีรีย์ BL2
000025
546
MO-H2-BL2.180.14 2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ 180 ตร.ม. 2,304,000 บาท 2,754,000 บาท 80,500 บาท ฟรีเข็มค่าเพิ่มเจาะ non swim000026
552
MO-H2-BL2.188.14 2 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ 188 ตร.ม. 2,434,600 บาท 2,914,000 บาท 83,250 บาท ฟรีเข็มค่าเพิ่มเจาะ non swim000027
556
MO-H2-BL2.214.14 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ 214 ตร.ม. 2,953,200 บาท 3,573,800 บาท 99,750 บาท ฟรีเข็มค่าเพิ่มเจาะ non swim000028
581
MO-H2-BL2.215.14 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ 215 ตร.ม. 2,988,500 บาท 3,633,500 บาท 102,500 บาท ฟรีเข็มค่าเพิ่มเจาะ non swim000029
562
MO-H2-BL2.222.14 4 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ 222 ตร.ม. 3,108,000 บาท 3,796,200 บาท 102,500 บาท ฟรีเข็มค่าเพิ่มเจาะ non swim000030
564
MO-H2-BL2.223.14 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ 223 ตร.ม. 3,144,300 บาท 3,857,900 บาท 105,250 บาท ฟรีเข็มค่าเพิ่มเจาะ non swim000031
566
MO-H2-BL2.234.14 4 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ 234 ตร.ม. 3,322,800 บาท 4,095,000 บาท 105,250 บาท ฟรีเข็มค่าเพิ่มเจาะ non swim000032
568
MO-H2-BL2.300.14 4 ห้องนอน 4 ห้องน้ำ 300 ตร.ม. 4,560,000 บาท 5,850,000 บาท 124,500 บาท ฟรีเข็มค่าเพิ่มเจาะ non swim000033
570
MO-H2-BL2.301.14 4 ห้องนอน 4 ห้องน้ำ 301 ตร.ม. 4,605,300 บาท 5,929,700 บาท 127,250 บาท ฟรีเข็มค่าเพิ่มเจาะ non swim000040
730
MO-H2-BL2.245.14 4 ห้องนอน 4 ห้องน้ำ 245 ตร.ม. 3,528,000 บาท 4,385,500 บาท 110,750 บาท ฟรีเข็มค่าเพิ่มเจาะ non swim000041
732
MO-H2-BL2.250.14 4 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ 250 ตร.ม. 3,625,000 บาท 4,525,000 บาท 113,500 บาท ฟรีเข็มค่าเพิ่มเจาะ non swim000042
734
MO-H2-BL2.262.14 4 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ 262 ตร.ม. 3,877,600 บาท 4,899,400 บาท 116,250 บาท ฟรีเข็มค่าเพิ่มเจาะ non swim000043
736
MO-H2-BL2.272.14 4 ห้องนอน 4 ห้องน้ำ 272 ตร.ม. 4,052,800 บาท 5,140,800 บาท 119,000 บาท ฟรีเข็มค่าเพิ่มเจาะ non swim000044
738
MO-H2-BL2.287.14 4 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ 287 ตร.ม. 4,305,000 บาท 5,481,700 บาท 121,750 บาท ฟรีเข็มค่าเพิ่มเจาะ non swim000045
740
MO-H2-BL2.296.14 4 ห้องนอน 4 ห้องน้ำ 296 ตร.ม. 4,469,600 บาท 5,712,800 บาท 124,500 บาท ฟรีเข็มค่าเพิ่มเจาะ non swimแบบบ้านโมเดิร์น ซีรีย์ BL3
000024
531
MO-H2-BL3.180.14(13) 4 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ 180 ตร.ม. 3,006,000 บาท - 80,500 บาท ฟรีเข็มค่าเพิ่มเจาะ non swim000034
697
MO-H2-BL3.171.14(13) 4 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ 171 ตร.ม. 2,787,300 บาท - 75,000 บาท ฟรีเข็มค่าเพิ่มเจาะ non swim000035
705
MO-H2-BL3.178.14(13) 4 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ 178 ตร.ม. 2,937,000 บาท - 77,750 บาท ฟรีเข็มค่าเพิ่มเจาะ non swim000036
709
MO-H2-BL3.189.14(13) 4 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ 189 ตร.ม. 3,231,900 บาท - 86,000 บาท ฟรีเข็มค่าเพิ่มเจาะ non swim000037
713
MO-H2-BL3.197.14(13) 4 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ 197 ตร.ม. 3,447,500 บาท - 91,500 บาท ฟรีเข็มค่าเพิ่มเจาะ non swim000038
717
MO-H2-BL3.198.14(13) 4 ห้องนอน 4 ห้องน้ำ 198 ตร.ม. 3,504,600 บาท - 95,250 บาท ฟรีเข็มค่าเพิ่มเจาะ non swimแบบบ้านโมเดิร์น ซีรีย์ BL4
000047
899
MO-H2-BL4.178.14(13) 4 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ 178 ตร.ม. 2,340,700 บาท - 77,750 บาท ฟรีเข็มค่าเพิ่มเจาะ non swim000048
814
MO-H2-BL4.190.14(13) 4 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ 190 ตร.ม. 2,584,000 บาท - 86,000 บาท ฟรีเข็มค่าเพิ่มเจาะ non swim000049
818
MO-H2-BL4.199.14(13) 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ 199 ตร.ม. 2,795,950 บาท - 94,250 บาท ฟรีเข็มค่าเพิ่มเจาะ non swim000050
822
MO-H2-BL4.205.14(13) 4 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ 205 ตร.ม. 2,911,000 บาท - 97,000 บาท ฟรีเข็มค่าเพิ่มเจาะ non swim000051
826
MO-H2-BL4.224.01.14( 4 ห้องนอน 4 ห้องน้ำ 224 ตร.ม. 3,248,000 บาท - 102,500 บาท ฟรีเข็มค่าเพิ่มเจาะ non swim000052
830
MO-H2-BL4.224.02.14( 4 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ 224 ตร.ม. 3,248,000 บาท - 105,250 บาท ฟรีเข็มค่าเพิ่มเจาะ non swim000053
834
MO-H2-BL4.236.14(13) 4 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ 236 ตร.ม. 3,457,400 บาท - 108,000 บาท ฟรีเข็มค่าเพิ่มเจาะ non swim000054
838
MO-H2-BL4.245.14(13) 4 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ 245 ตร.ม. 3,626,000 บาท - 110,750 บาท ฟรีเข็มค่าเพิ่มเจาะ non swim000055
842
MO-H2-BL4.252.14(13) 4 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ 252 ตร.ม. 3,767,400 บาท - 113,500 บาท ฟรีเข็มค่าเพิ่มเจาะ non swim000056
846
MO-H2-BL4.267.14(13) 4 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ 267 ตร.ม. 4,111,800 บาท - 116,250 บาท ฟรีเข็มค่าเพิ่มเจาะ non swim000057
850
MO-H2-BL4.275.14(13) 4 ห้องนอน 4 ห้องน้ำ 275 ตร.ม. 4,276,250 บาท - 119,000 บาท ฟรีเข็มค่าเพิ่มเจาะ non swim000058
854
MO-H2-BL4.283.14(13) 4 ห้องนอน 4 ห้องน้ำ 283 ตร.ม. 4,443,100 บาท - 121,750 บาท ฟรีเข็มค่าเพิ่มเจาะ non swim000059
858
MO-H2-BL4.293.14(13) 5 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ 293 ตร.ม. 4,644,050 บาท - 124,500 บาท ฟรีเข็มค่าเพิ่มเจาะ non swim000060
862
MO-H2-BL4.318.14(13) 5 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ 318 ตร.ม. 5,088,000 บาท - 127,250 บาท ฟรีเข็มค่าเพิ่มเจาะ non swimแบบบ้านโมเดิร์น ซีรีย์ BL5
000063
978
MO-H2-BL5.157.14 2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ 157 ตร.ม. 2,182,300 บาท 2,496,300 บาท 75,000 บาท ฟรีเข็มค่าเพิ่มเจาะ non swim000064
985
MO-H2-BL5.162.14 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ 162 ตร.ม. 2,284,200 บาท 2,616,300 บาท 77,750 บาท ฟรีเข็มค่าเพิ่มเจาะ non swim000065
916
MO-H2-BL5.171.14 3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ 171 ตร.ม. 2,445,300 บาท 2,804,400 บาท 80,500 บาท ฟรีเข็มค่าเพิ่มเจาะ non swim

ที่จอดรถ 1 คัน
ระเบียงหน้าบ้าน
พื้นที่ทำงาน
พื้นที่นั่งเล่น
พื้นที่รับประทานอาหาร
พื้นที่เตรียมอาหาร
พื้นที่ครัว
ห้องน้ำ 1
พื้นที่ซักล้างหลังบ้าน

พื้นที่ทำกิจกรรมทางศาสนา
ห้องนอน 1
ห้องนอน 2
ห้องน้ำรวม
ห้องนอนใหญ่ พื้นที่แต่งตัว
ระเบียงด้านหน้า

000066
918
MO-H2-BL5.184.14 3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ 184 ตร.ม. 2,668,000 บาท 3,063,600 บาท 83,250 บาท ฟรีเข็มค่าเพิ่มเจาะ non swim

ที่จอดรถ 1 คัน
ระเบียงหน้าบ้าน
ห้องเก็บของ
พื้นที่ทำงาน
พื้นที่นั่งเล่น
พื้นที่รับประทานอาหาร
พื้นที่เตรียมอาหาร
พื้นที่ครัว
ห้องน้ำ 1
พื้นที่ซักล้างหลังบ้าน

พื้นที่ทำกิจกรรมทางศาสนา
ห้องนอน 1 ระเบียงด้านหน้า
ห้องนอน 2 ระเบียงด้านหน้า ทำเป็นห้องนั่งเล่นได้
ห้องน้ำรวม
ห้องนอนใหญ่ พื้นที่แต่งตัว

000067
920
MO-H2-BL5.191.14 3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ 191 ตร.ม. 2,845,900 บาท 3,275,650 บาท 88,750 บาท ฟรีเข็มค่าเพิ่มเจาะ non swim

ที่จอดรถ 1 คัน
ระเบียงหน้าบ้าน
ห้องเก็บของ
พื้นที่นั่งเล่น
พื้นที่รับประทานอาหาร
พื้นที่เตรียมอาหาร
พื้นที่ครัว
ห้องน้ำ 1
พื้นที่ซักล้างหลังบ้าน

พื้นที่ทำกิจกรรมทางศาสนา
ห้องนอน 1
ห้องนอน 2
ห้องน้ำรวม
ห้องนอนใหญ่ ห้องน้ำ พื้นที่แต่งตัว ระเบียงด้านหน้า

000068
924
MO-H2-BL5.203.14 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ 203 ตร.ม. 3,146,500 บาท 3,633,700 บาท 97,000 บาท ฟรีเข็มค่าเพิ่มเจาะ non swim

ที่จอดรถ 2 คัน
ระเบียงหน้าบ้าน
ห้องเก็บของ
พื้นที่นั่งเล่น
พื้นที่รับประทานอาหาร
พื้นที่เตรียมอาหาร
พื้นที่ครัว
ห้องน้ำ 1
พื้นที่ซักล้างหลังบ้าน

พื้นที่ทำกิจกรรมทางศาสนา
ห้องนอน 1
ห้องนอน 2
ห้องน้ำรวม
ห้องนอนใหญ่ ห้องน้ำ พื้นที่แต่งตัว ระเบียงด้านหน้า

000069
926
MO-H2-BL5.221.14 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ 221 ตร.ม. 3,513,900 บาท 4,066,400 บาท 102,500 บาท ฟรีเข็มค่าเพิ่มเจาะ non swim

ที่จอดรถ 2 คัน
ระเบียงหน้าบ้าน
ห้องเก็บของ
พื้นที่นั่งเล่น พื้นที่รับแขก
พื้นที่ทำงาน
พื้นที่รับประทานอาหาร
ห้องครัว
ห้องน้ำ 1
พื้นที่ซักล้างหลังบ้าน

พื้นที่นั่งเล่น
ห้องนอน 2
ห้องนอน 3
ห้องน้ำรวม
พื้นที่ทำกิจกรรมทางศาสนา
ห้องนอนใหญ่ ห้องน้ำ พื้นที่แต่งตัว

000070
928
MO-H2-BL5.230.14 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ 230 ตร.ม. 3,703,000 บาท 4,289,500 บาท 105,250 บาท ฟรีเข็มค่าเพิ่มเจาะ non swim

ที่จอดรถ 2 คัน
ระเบียงหน้าบ้าน
ห้องเก็บของ ห้องนั่งเล่น
พื้นที่รับประทานอาหาร
ห้องครัว
ห้องน้ำ 1
พื้นที่ซักล้างหลังบ้าน

พื้นที่นั่งเล่น
ห้องนอน 2
ห้องนอน 3
ห้องน้ำรวม
พื้นที่ทำกิจกรรมทางศาสนา
ห้องนอนใหญ่ ห้องน้ำ พื้นที่แต่งตัว พื้นที่ทำงาน

000071
930
MO-H2-BL5.234.14 4 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ 234 ตร.ม. 3,814,200 บาท 4,422,600 บาท 108,000 บาท ฟรีเข็มค่าเพิ่มเจาะ non swim

ที่จอดรถ 2 คัน
ระเบียงหน้าบ้าน
ห้องนั่งเล่น
พื้นที่รับประทานอาหาร
ห้องครัว
ห้องนอน 1
ห้องน้ำ 1
พื้นที่ซักล้างหลังบ้าน

พื้นที่นั่งเล่น
ห้องนอน 2
ห้องนอน 3
ห้องน้ำรวม
พื้นที่ทำกิจกรรมทางศาสนา
ห้องนอนใหญ่ ห้องน้ำ พื้นที่แต่งตัว

000072
932
MO-H2-BL5.243.14 4 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ 243 ตร.ม. 4,009,500 บาท 4,653,450 บาท 110,750 บาท ฟรีเข็มค่าเพิ่มเจาะ non swim

ที่จอดรถ 2 คัน
ห้องเก็บของ
ระเบียงหน้าบ้าน
พื้นที่นั่งเล่น
พื้นที่รับประทานอาหาร
พื้นที่ครัว
ห้องน้ำ 1
พื้นที่ซักล้างหลังบ้าน ห้องนอน 1

พื้นที่ทำกิจกรรมทางศาสนา
พื้นที่นั่งเล่น
ห้องนอน 2 ระเบียงด้านหน้า
ห้องนอน 3
ห้องน้ำรวม
ห้องนอนใหญ่ พื้นที่แต่งตัว

000073
934
MO-H2-BL5.250.14 4 ห้องนอน 4 ห้องน้ำ 250 ตร.ม. 4,175,000 บาท 4,850,000 บาท 113,500 บาท ฟรีเข็มค่าเพิ่มเจาะ non swim

car
terrace
living room
dining area
Thai kitchen
bedroom1
bathroom1
bathroom2
store
wash

Family room
bedroom2
bathroom3
terrace front
bedroom3
master bedroom
bathroom4

รับสร้างบ้านโมเดิร์น BINLA

สร้างบ้านโดย บริษัท ดาด้า บีเคเค จำกัด

57 ซอยรามอินทรา 65 แยก 4 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพ 10230

โทร. 09-9323-0880

ติดต่อสร้างบ้าน
ติดตามโปรโมชั่น

ยินดีให้คำปรึกษาทุกวัน มือถือ 09-9323-0880 หรือ LineID: binla01

©2562-2564 BINLA BUILDER. บริการรับสร้างบ้าน สร้างบ้านใหม่ บินหลา สร้างบ้านครบวงจร

รับสร้างบ้าน 09-9323-0880  รับสร้างบ้าน 09-9323-0880