แบบบ้านโมเดิร์น BINLA 02

แบบชุดนี้ BINLA 02 งบสร้าง 2ต้นๆ 5ล้านกว่าๆ แบบบ้านสองชั้น Modern 3-4ห้องนอน 2-3ห้องน้ำ (พื้นที่ใช้สอยทั่วไป ครบครัน) ห้องครัว พื้นที่รับประทานอาหาร ห้องนั่งเล่น พื้นที่ซักล้างหลังบ้าน บางแบบมีห้องแม่บ้าน ที่จอดรถ2คัน แบบบ้านหน้ากว้าง ที่ดินหน้ากว้าง ที่ดินหน้าแคบ เลือกแบบด้านล่างสร้างได้ 15 แปลน

MO-H2-BL2.296.14

ราคาแบบ

แบบบ้านสองชั้น พื้นที่ 296 ตร.ม.
4 ห้องนอน ที่ดิน 49 ตร.ว.
4 ห้องน้ำ ที่ดินกว้าง 14.x14. ม.
2 ที่จอดรถ 1 ห้องครัว 1 ห้องนั่งเล่น
1 ห้องแม่บ้าน

4.47 – 5.71ล. สร้างบ้านโมเดิร์น 296ตร.ม. 4ห้องนอน 4ห้องน้ำ ที่ดินกว้าง 14×14ม. #MO-H2-BL2.296.14

MO-H2-BL2.287.14

ราคาแบบ

แบบบ้านสองชั้น พื้นที่ 287 ตร.ม.
4 ห้องนอน ที่ดิน 44 ตร.ว.
3 ห้องน้ำ ที่ดินกว้าง 13x13.50 ม.
2 ที่จอดรถ 1 ห้องครัว 1 ห้องนั่งเล่น

แบบบ้านโมเดิร์น 4ห้องนอน 3ห้องน้ำ 287ตร.ม. ที่ดิน13.5×13.5เมตร #MO-H2-BL2.287.17

MO-H2-BL2.272.14

ราคาแบบ

แบบบ้านสองชั้น พื้นที่ 272 ตร.ม.
4 ห้องนอน ที่ดิน 46 ตร.ว.
4 ห้องน้ำ ที่ดินกว้าง 13.50x13.50 ม.
2 ที่จอดรถ 1 ห้องครัว 1 ห้องนั่งเล่น

แบบบ้านโมเดิร์น 4ห้องนอน 4ห้องน้ำ 272ตร.ม. ที่ดินกว้าง 13.5×13.5เมตร

MO-H2-BL2.262.14

ราคาแบบ

แบบบ้านสองชั้น พื้นที่ 262 ตร.ม.
4 ห้องนอน ที่ดิน 47 ตร.ว.
3 ห้องน้ำ ที่ดินกว้าง 13.x13.50 ม.
2 ที่จอดรถ 1 ห้องครัว 1 ห้องนั่งเล่น

MO-H2-BL2.262.14 แบบบ้านโมเดิร์น 262ตร.ม. 4ห้องนอน 3ห้องน้ำ ที่ดินหน้าแคบ 13×13.5เมตร

MO-H2-BL2.250.14

ราคาแบบ

แบบบ้านสองชั้น พื้นที่ 250 ตร.ม.
4 ห้องนอน ที่ดิน 41 ตร.ว.
3 ห้องน้ำ ที่ดินกว้าง 12.50x13 ม.
2 ที่จอดรถ 1 ห้องครัว 1 ห้องนั่งเล่น

MO-H2-BL2.250.14 แบบบ้านโมเดิร์น 250ตร.ม. 4ห้องนอน 3ห้องน้ำ ที่ดินแคบ 12.5เมตร

MO-H2-BL2.245.14

ราคาแบบ

แบบบ้านสองชั้น พื้นที่ 245 ตร.ม.
4 ห้องนอน ที่ดิน 41 ตร.ว.
4 ห้องน้ำ ที่ดินกว้าง 12x13.50 ม.
2 ที่จอดรถ 1 ห้องครัว 1 ห้องนั่งเล่น

MO-H2-BL2.245.14 แบบบ้านโมเดิร์น 245ตร.ม. 4ห้องนอน 4ห้องน้ำ ที่หน้าแคบ 12ม.

MO-H2-BL2.215.14

ราคาแบบ

แบบบ้านสองชั้น พื้นที่ 215 ตร.ม.
3 ห้องนอน ที่ดิน 64 ตร.ว.
3 ห้องน้ำ ที่ดินกว้าง 15.50x16.50 ม.
2 ที่จอดรถ 1 ห้องครัว 1 ห้องนั่งเล่น

แบบสร้างบ้านโมเดิร์น 2ชั้น 3ห้องนอน 3ห้องน้ำ 215ตร.ม. รหัส MO-H2-BL2.215.14

MO-H2-BL2.301.14

ราคาแบบ

แบบบ้านสองชั้น พื้นที่ 301 ตร.ม.
4 ห้องนอน ที่ดิน 77 ตร.ว.
4 ห้องน้ำ ที่ดินกว้าง 17.50x17.50 ม.
2 ที่จอดรถ 1 ห้องครัว 1 ห้องนั่งเล่น

แบบบ้านสองชั้น 4ห้องนอน 4 ห้องน้ำ 301ตร.ม. MO-H2-BL2.301.14

MO-H2-BL2.300.14

ราคาแบบ

แบบบ้านสองชั้น พื้นที่ 300 ตร.ม.
4 ห้องนอน ที่ดิน 77 ตร.ว.
4 ห้องน้ำ ที่ดินกว้าง 17.50x17.50 ม.
2 ที่จอดรถ 1 ห้องครัว 1 ห้องนั่งเล่น

สร้างบ้านโมเดิร์น 2ชั้น 4ห้องนอน 4ห้องน้ำ 300ตร.ม. รหัส MO-H2-BL2.300.14

MO-H2-BL2.234.14

ราคาแบบ

แบบบ้านสองชั้น พื้นที่ 234 ตร.ม.
4 ห้องนอน ที่ดิน 62 ตร.ว.
3 ห้องน้ำ ที่ดินกว้าง 15.50x16 ม.
2 ที่จอดรถ 1 ห้องครัว 1 ห้องนั่งเล่น

แบบสร้างบ้าน Modern 2ชั้น 4ห้องนอน 3ห้องน้ำ 234ตร.ม. รหัส MO-H2-BL2.234.14

MO-H2-BL2.223.14

ราคาแบบ

แบบบ้านสองชั้น พื้นที่ 223 ตร.ม.
3 ห้องนอน ที่ดิน 62 ตร.ว.
3 ห้องน้ำ ที่ดินกว้าง 15.50x16 ม.
2 ที่จอดรถ 1 ห้องครัว 1 ห้องนั่งเล่น

แบบสร้างบ้าน Modern 2ชั้น 3ห้องนอน 3ห้องน้ำ 223ตร.ม. รหัส MO-H2-BL2.223.14

MO-H2-BL2.222.14

ราคาแบบ

แบบบ้านสองชั้น พื้นที่ 222 ตร.ม.
4 ห้องนอน ที่ดิน 68 ตร.ว.
3 ห้องน้ำ ที่ดินกว้าง 16.50x16.50 ม.
2 ที่จอดรถ 1 ห้องครัว 1 ห้องนั่งเล่น

แบบสร้างบ้าน Modern 2ชั้น 4ห้องนอน 3ห้องน้ำ 222ตร.ม. รหัส MO-H2-BL2.222.14

MO-H2-BL2.214.14

ราคาแบบ

แบบบ้านสองชั้น พื้นที่ 214 ตร.ม.
3 ห้องนอน ที่ดิน 60 ตร.ว.
3 ห้องน้ำ ที่ดินกว้าง 15.50x15.50 ม.
2 ที่จอดรถ 1 ห้องครัว 1 ห้องนั่งเล่น

แบบสร้างบ้าน Modern 2 ชั้น 3ห้องนอน 3 ห้องน้ำ 214ตร.ม. รหัส MO-H2-BL2.214.14

MO-H2-BL2.188.14

ราคาแบบ

แบบบ้านสองชั้น พื้นที่ 188 ตร.ม.
2 ห้องนอน ที่ดิน 52 ตร.ว.
3 ห้องน้ำ ที่ดินกว้าง 13.50x15.50 ม.
2 ที่จอดรถ 1 ห้องครัว 1 ห้องนั่งเล่น

MO-H2-BL2.188.14 บ้านโมเดิร์น 2 ชั้น 2 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ 188 ตร.ม.

MO-H2-BL2.180.14

ราคาแบบ

แบบบ้านสองชั้น พื้นที่ 180 ตร.ม.
2 ห้องนอน ที่ดิน 60 ตร.ว.
2 ห้องน้ำ ที่ดินกว้าง 15.50x15.50 ม.
2 ที่จอดรถ 1 ห้องครัว 1 ห้องนั่งเล่น

MO-H2-BL2.180.14 แบบบ้านโมเดิร์น 2 ชั้น 2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ 180 ตร.ม.

ซื้อแบบบ้าน   แบบบ้านโมเดิร์น 0942951451  0942951451