METAL SPEC

สเปควัสดุ สร้างบ้านแต่ละแบบ

ราคาแบบ

พื้นที่ ตร.ม.
ห้องนอน ที่ดิน ตร.ว.
ห้องน้ำ ที่ดินกว้าง .x. ม.
ที่จอดรถ 1 ห้องครัว 1 ห้องนั่งเล่น

รูปแบบระบบสุขาภิบาล

ราคาแบบ

พื้นที่ ตร.ม.
ห้องนอน ที่ดิน ตร.ว.
ห้องน้ำ ที่ดินกว้าง .x. ม.
ที่จอดรถ 1 ห้องครัว 1 ห้องนั่งเล่น

รูปแบบระบบไฟฟ้า

ราคาแบบ

พื้นที่ ตร.ม.
ห้องนอน ที่ดิน ตร.ว.
ห้องน้ำ ที่ดินกว้าง .x. ม.
ที่จอดรถ 1 ห้องครัว 1 ห้องนั่งเล่น

รูปแบบห้องน้ำนอนใหญ่

ราคาแบบ

พื้นที่ ตร.ม.
ห้องนอน ที่ดิน ตร.ว.
ห้องน้ำ ที่ดินกว้าง .x. ม.
ที่จอดรถ 1 ห้องครัว 1 ห้องนั่งเล่น

รูปแบบห้องน้ำทั่วไป ห้องน้ำห้องนอน

ราคาแบบ

พื้นที่ ตร.ม.
ห้องนอน ที่ดิน ตร.ว.
ห้องน้ำ ที่ดินกว้าง .x. ม.
ที่จอดรถ 1 ห้องครัว 1 ห้องนั่งเล่น

รูปแบบ สเปควัสดุโครงสร้างอาคาร บ้านโมเดิร์น

ราคาแบบ

พื้นที่ ตร.ม.
ห้องนอน ที่ดิน ตร.ว.
ห้องน้ำ ที่ดินกว้าง .x. ม.
ที่จอดรถ 1 ห้องครัว 1 ห้องนั่งเล่น

รูปแบบและสเปคตกแต่งอาคาร บ้านโมเดิร์น

ราคาแบบ

พื้นที่ ตร.ม.
ห้องนอน ที่ดิน ตร.ว.
ห้องน้ำ ที่ดินกว้าง .x. ม.
ที่จอดรถ 1 ห้องครัว 1 ห้องนั่งเล่น

รูปแบบและสเปคบัดได ประตู หน้าต่าง บ้านโมเดิร์น

ราคาแบบ

พื้นที่ ตร.ม.
ห้องนอน ที่ดิน ตร.ว.
ห้องน้ำ ที่ดินกว้าง .x. ม.
ที่จอดรถ 1 ห้องครัว 1 ห้องนั่งเล่น

รูปแบบและสเปคพื้น บ้านโมเดิร์น

ซื้อแบบบ้าน   แบบบ้านโมเดิร์น 0942951451  0942951451