1 MO-H2-BL.256.12


แบบบ้านโมเดิร์น 256 ตร.ม. ฟังก์ชั่นใช้สอย ออกแบบสำหรับครอบครัว 4ห้องนอน 3ห้องน้ำ พื้นที่จอดรถ 3 คัน ฟังก์ชั่นใช้สอยครบครัน สามารถสร้างได้บนที่ดิน 72.25 ตร.ว
--------------------------------------------
รหัสแบบ MO-H2-BL.256.12
• แบบบ้าน Modern
• แบบบ้านสองชั้น 256 ตร.ม.
• 4ห้องนอน 3ห้องน้ำ
• ห้องครัว
• ห้องรับประทานอาหาร
• ซักรีด พื้นที่ซักล้าง
• พื้นที่จอดรถ 3 คัน
--------------------------------------------
ที่ดินก่อสร้าง 72.25 ตร.ว
• กว้าง 17.00 x 17.00 เมตร
--------------------------------------------
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเว็บไซต์
https://binlabuilder.com/homeplan-182
.
สนใจแบบบ้าน นัดดูที่ดิน
สถาปนิกสร มือถือ 094-2951451 , LinelD : 0942951451
สถาปนิกแสตมป์ มือถือ 0901579152 , LinelD : 0901579152
=============================
โดย DATA BKK Co.Ltd. บริษัทรับออกแบบ T. 02-509-2324
#แบบบ้าน #ออกแบบบ้าน #แบบบ้านโมเดิร์น #แบบบ้านโมเดิร์น4ห้องนอน #แบบบ้านสองชั้น #สถาปนิก
#ออกแบบอาคาร #ออกแบบสำนักงาน #architect
#binlabuilder #modernstyle #modern


2 MO-H2-BL.278.12


แบบบ้านโมเดิร์น 278 ตร.ม. ฟังก์ชั่นใช้สอย ออกแบบสำหรับครอบครัว 4ห้องนอน 3ห้องน้ำ พื้นที่จอดรถ 2 คัน ฟังก์ชั่นใช้สอยครบครัน สามารถสร้างได้บนที่ดิน 74.38 ตร.ว
--------------------------------------------
รหัสแบบ MO-H2-BL.278.12
• แบบบ้าน Modern
• แบบบ้านสองชั้น 278 ตร.ม.
• 4ห้องนอน 3ห้องน้ำ
• ห้องครัว
• ห้องรับประทานอาหาร
• ซักรีด พื้นที่ซักล้าง
• พื้นที่จอดรถ 2 คัน
--------------------------------------------
ที่ดินก่อสร้าง 74.38 ตร.ว
• กว้าง 17.00 x 17.50 เมตร
--------------------------------------------
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเว็บไซต์
https://binlabuilder.com/homeplan-166
.
สนใจแบบบ้าน นัดดูที่ดิน
สถาปนิกสร มือถือ 094-2951451 , LinelD : 0942951451
สถาปนิกแสตมป์ มือถือ 0901579152 , LinelD : 0901579152
=============================
โดย DATA BKK Co.Ltd. บริษัทรับออกแบบ T. 02-509-2324
#แบบบ้าน #ออกแบบบ้าน #แบบบ้านโมเดิร์น #แบบบ้านโมเดิร์น4ห้องนอน #แบบบ้านสองชั้น #สถาปนิก
#ออกแบบอาคาร #ออกแบบสำนักงาน #architect
#binlabuilder #modernstyle #modern


3 MO-H2-BL.277.12


แบบบ้านโมเดิร์น 277 ตร.ม. ฟังก์ชั่นใช้สอย ออกแบบสำหรับครอบครัว 4ห้องนอน 3ห้องน้ำ พื้นที่จอดรถ 3 คัน ฟังก์ชั่นใช้สอยครบครัน สามารถสร้างได้บนที่ดิน 66.50 ตร.ว
--------------------------------------------
รหัสแบบ MO-H2-BL.277.12
• แบบบ้าน Modern
• แบบบ้านสองชั้น 277 ตร.ม.
• 4ห้องนอน 3ห้องน้ำ
• ห้องครัว
• ห้องรับประทานอาหาร
• ซักรีด พื้นที่ซักล้าง
• พื้นที่จอดรถ 3 คัน
--------------------------------------------
ที่ดินก่อสร้าง 66.50 ตร.ว
• กว้าง 14.00 x 19.00 เมตร
--------------------------------------------
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเว็บไซต์
https://binlabuilder.com/homeplan-163
.
สนใจแบบบ้าน นัดดูที่ดิน
สถาปนิกสร มือถือ 094-2951451 , LinelD : 0942951451
สถาปนิกแสตมป์ มือถือ 0901579152 , LinelD : 0901579152
=============================
โดย DATA BKK Co.Ltd. บริษัทรับออกแบบ T. 02-509-2324
#แบบบ้าน #ออกแบบบ้าน #แบบบ้านโมเดิร์น #แบบบ้านโมเดิร์น4ห้องนอน #แบบบ้านสองชั้น #สถาปนิก
#ออกแบบอาคาร #ออกแบบสำนักงาน #architect
#binlabuilder #modernstyle #modern


4 MO-H2-BL.250.02.12


แบบบ้านโมเดิร์น 250 ตร.ม. ฟังก์ชั่นใช้สอย ออกแบบสำหรับครอบครัว 4ห้องนอน 2ห้องน้ำ พื้นที่จอดรถ 2 คัน ฟังก์ชั่นใช้สอยครบครัน สามารถสร้างได้บนที่ดิน 55.25 ตร.ว
--------------------------------------------
รหัสแบบ MO-H2-BL.250.02.12
• แบบบ้าน Modern
• แบบบ้านสองชั้น 250 ตร.ม.
• 4ห้องนอน 2ห้องน้ำ
• ห้องครัว
• ห้องรับประทานอาหาร
• ซักรีด พื้นที่ซักล้าง
• พื้นที่จอดรถ 2 คัน
--------------------------------------------
ที่ดินก่อสร้าง 55.25 ตร.ว
• กว้าง 17.00 x 13.00 เมตร
--------------------------------------------
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเว็บไซต์
https://binlabuilder.com/homeplan-157
.
สนใจแบบบ้าน นัดดูที่ดิน
สถาปนิกสร มือถือ 094-2951451 , LinelD : 0942951451
สถาปนิกแสตมป์ มือถือ 0901579152 , LinelD : 0901579152
=============================
โดย DATA BKK Co.Ltd. บริษัทรับออกแบบ T. 02-509-2324
#แบบบ้าน #ออกแบบบ้าน #แบบบ้านโมเดิร์น #แบบบ้านโมเดิร์น4ห้องนอน #แบบบ้านสองชั้น #สถาปนิก
#ออกแบบอาคาร #ออกแบบสำนักงาน #architect
#binlabuilder #modernstyle #modern


5 MO-H2-BL.250.01.12


แบบบ้านโมเดิร์น 250 ตร.ม. ฟังก์ชั่นใช้สอย ออกแบบสำหรับครอบครัว 3ห้องนอน 3ห้องน้ำ พื้นที่จอดรถ 3 คัน ฟังก์ชั่นใช้สอยครบครัน สามารถสร้างได้บนที่ดิน 63.75 ตร.ว
--------------------------------------------
รหัสแบบ MO-H2-BL.250.01.12
• แบบบ้าน Modern
• แบบบ้านสองชั้น 250 ตร.ม.
• 3ห้องนอน 3ห้องน้ำ
• ห้องครัว
• ห้องรับประทานอาหาร
• ซักรีด พื้นที่ซักล้าง
• พื้นที่จอดรถ 3 คัน
--------------------------------------------
ที่ดินก่อสร้าง 63.75 ตร.ว
• กว้าง 17.00 x 15.00 เมตร
--------------------------------------------
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเว็บไซต์
https://binlabuilder.com/homeplan-154
.
สนใจแบบบ้าน นัดดูที่ดิน
สถาปนิกสร มือถือ 094-2951451 , LinelD : 0942951451
สถาปนิกแสตมป์ มือถือ 0901579152 , LinelD : 0901579152
=============================
โดย DATA BKK Co.Ltd. บริษัทรับออกแบบ T. 02-509-2324
#แบบบ้าน #ออกแบบบ้าน #แบบบ้านโมเดิร์น #แบบบ้านโมเดิร์น3ห้องนอน #แบบบ้านสองชั้น #สถาปนิก
#ออกแบบอาคาร #ออกแบบสำนักงาน #architect
#binlabuilder #modernstyle #modern


6 MO-H2-BL.245.12


แบบบ้านโมเดิร์น 245 ตร.ม. ฟังก์ชั่นใช้สอย ออกแบบสำหรับครอบครัว 4ห้องนอน 3ห้องน้ำ พื้นที่จอดรถ 2 คัน ฟังก์ชั่นใช้สอยครบครัน สามารถสร้างได้บนที่ดิน 59.50 ตร.ว
--------------------------------------------
รหัสแบบ MO-H2-BL.245.12
• แบบบ้าน Modern
• แบบบ้านสองชั้น 245 ตร.ม.
• 4ห้องนอน 3ห้องน้ำ
• ห้องครัว
• ห้องรับประทานอาหาร
• ซักรีด พื้นที่ซักล้าง
• พื้นที่จอดรถ 2 คัน
--------------------------------------------
ที่ดินก่อสร้าง 59.50 ตร.ว
• กว้าง 14.00 x 17.00 เมตร
--------------------------------------------
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเว็บไซต์
https://binlabuilder.com/homeplan-151
.
สนใจแบบบ้าน นัดดูที่ดิน
สถาปนิกสร มือถือ 094-2951451 , LinelD : 0942951451
สถาปนิกแสตมป์ มือถือ 0901579152 , LinelD : 0901579152
=============================
โดย DATA BKK Co.Ltd. บริษัทรับออกแบบ T. 02-509-2324
#แบบบ้าน #ออกแบบบ้าน #แบบบ้านโมเดิร์น #แบบบ้านโมเดิร์น4ห้องนอน #แบบบ้านสองชั้น #สถาปนิก
#ออกแบบอาคาร #ออกแบบสำนักงาน #architect
#binlabuilder #modernstyle #modern


7 MO-H2-BL.243.12


แบบบ้านโมเดิร์น 243 ตร.ม. ฟังก์ชั่นใช้สอย ออกแบบสำหรับครอบครัว 4ห้องนอน 3ห้องน้ำ พื้นที่จอดรถ 2 คัน ฟังก์ชั่นใช้สอยครบครัน สามารถสร้างได้บนที่ดิน 59.50 ตร.ว
--------------------------------------------
รหัสแบบ MO-H2-BL.243.12
• แบบบ้าน Modern
• แบบบ้านสองชั้น 243 ตร.ม.
• 4ห้องนอน 3ห้องน้ำ
• ห้องครัว
• ห้องรับประทานอาหาร
• ซักรีด พื้นที่ซักล้าง
• พื้นที่จอดรถ 2 คัน
--------------------------------------------
ที่ดินก่อสร้าง 59.50 ตร.ว
• กว้าง 14.00 x 17.00 เมตร
--------------------------------------------
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเว็บไซต์
https://binlabuilder.com/homeplan-148
.
สนใจแบบบ้าน นัดดูที่ดิน
สถาปนิกสร มือถือ 094-2951451 , LinelD : 0942951451
สถาปนิกแสตมป์ มือถือ 0901579152 , LinelD : 0901579152
=============================
โดย DATA BKK Co.Ltd. บริษัทรับออกแบบ T. 02-509-2324
#แบบบ้าน #ออกแบบบ้าน #แบบบ้านโมเดิร์น #แบบบ้านโมเดิร์น4ห้องนอน #แบบบ้านสองชั้น #สถาปนิก
#ออกแบบอาคาร #ออกแบบสำนักงาน #architect
#binlabuilder #modernstyle #modern


8 MO-H2-BL.230.12


แบบบ้านโมเดิร์น 230 ตร.ม. ฟังก์ชั่นใช้สอย ออกแบบสำหรับครอบครัว 4ห้องนอน 3ห้องน้ำ พื้นที่จอดรถ 2 คัน ฟังก์ชั่นใช้สอยครบครัน สามารถสร้างได้บนที่ดิน 48.00 ตร.ว
--------------------------------------------
รหัสแบบ MO-H2-BL.230.12
• แบบบ้าน Modern
• แบบบ้านสองชั้น 230 ตร.ม.
• 4ห้องนอน 3ห้องน้ำ
• ห้องครัว
• ห้องรับประทานอาหาร
• ซักรีด พื้นที่ซักล้าง
• พื้นที่จอดรถ 2 คัน
--------------------------------------------
ที่ดินก่อสร้าง 48.00 ตร.ว
• กว้าง 12.00 x 16.00 เมตร
--------------------------------------------
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเว็บไซต์
https://binlabuilder.com/homeplan-130
.
สนใจแบบบ้าน นัดดูที่ดิน
สถาปนิกสร มือถือ 094-2951451 , LinelD : 0942951451
สถาปนิกแสตมป์ มือถือ 0901579152 , LinelD : 0901579152
=============================
โดย DATA BKK Co.Ltd. บริษัทรับออกแบบ T. 02-509-2324
#แบบบ้าน #ออกแบบบ้าน #แบบบ้านโมเดิร์น #แบบบ้านโมเดิร์น4ห้องนอน #แบบบ้านสองชั้น #สถาปนิก
#ออกแบบอาคาร #ออกแบบสำนักงาน #architect
#binlabuilder #modernstyle #modern


9 MO-H2-BL.221.12


แบบบ้านโมเดิร์น 221 ตร.ม. ฟังก์ชั่นใช้สอย ออกแบบสำหรับครอบครัว 5ห้องนอน 3ห้องน้ำ พื้นที่จอดรถ 2 คัน ฟังก์ชั่นใช้สอยครบครัน สามารถสร้างได้บนที่ดิน 55.25 ตร.ว
--------------------------------------------
รหัสแบบ MO-H2-BL.221.12
• แบบบ้าน Modern
• แบบบ้านสองชั้น 221 ตร.ม.
• 5ห้องนอน 3ห้องน้ำ
• ห้องครัว
• ห้องรับประทานอาหาร
• ซักรีด พื้นที่ซักล้าง
• พื้นที่จอดรถ 2 คัน
--------------------------------------------
ที่ดินก่อสร้าง 55.25 ตร.ว
• กว้าง 17.00 x 13.00 เมตร
--------------------------------------------
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเว็บไซต์
https://binlabuilder.com/homeplan-126
.
สนใจแบบบ้าน นัดดูที่ดิน
สถาปนิกสร มือถือ 094-2951451 , LinelD : 0942951451
สถาปนิกแสตมป์ มือถือ 0901579152 , LinelD : 0901579152
=============================
โดย DATA BKK Co.Ltd. บริษัทรับออกแบบ T. 02-509-2324
#แบบบ้าน #ออกแบบบ้าน #แบบบ้านโมเดิร์น #แบบบ้านโมเดิร์น5ห้องนอน #แบบบ้านสองชั้น #สถาปนิก
#ออกแบบอาคาร #ออกแบบสำนักงาน #architect
#binlabuilder #modernstyle #modern


10 MO-H2-BL.210.12


แบบบ้านโมเดิร์น 210 ตร.ม. ฟังก์ชั่นใช้สอย ออกแบบสำหรับครอบครัว 4ห้องนอน 3ห้องน้ำ พื้นที่จอดรถ 2 คัน ฟังก์ชั่นใช้สอยครบครัน สามารถสร้างได้บนที่ดิน 51.00 ตร.ว
--------------------------------------------
รหัสแบบ MO-H2-BL.210.12
• แบบบ้าน Modern
• แบบบ้านสองชั้น 210 ตร.ม.
• 4ห้องนอน 3ห้องน้ำ
• ห้องครัว
• ห้องรับประทานอาหาร
• ซักรีด พื้นที่ซักล้าง
• พื้นที่จอดรถ 2 คัน
--------------------------------------------
ที่ดินก่อสร้าง 51.00 ตร.ว
• กว้าง 12.00 x 17.00 เมตร
--------------------------------------------
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเว็บไซต์
https://binlabuilder.com/homeplan-123
.
สนใจแบบบ้าน นัดดูที่ดิน
สถาปนิกสร มือถือ 094-2951451 , LinelD : 0942951451
สถาปนิกแสตมป์ มือถือ 0901579152 , LinelD : 0901579152
=============================
โดย DATA BKK Co.Ltd. บริษัทรับออกแบบ T. 02-509-2324
#แบบบ้าน #ออกแบบบ้าน #แบบบ้านโมเดิร์น #แบบบ้านโมเดิร์น4ห้องนอน #แบบบ้านสองชั้น #สถาปนิก
#ออกแบบอาคาร #ออกแบบสำนักงาน #architect
#binlabuilder #modernstyle #modern


11 MO-H2-BL.202.12


แบบบ้านโมเดิร์น 202 ตร.ม. ฟังก์ชั่นใช้สอย ออกแบบสำหรับครอบครัว 4ห้องนอน 2ห้องน้ำ พื้นที่จอดรถ 2 คัน ฟังก์ชั่นใช้สอยครบครัน สามารถสร้างได้บนที่ดิน 48.75 ตร.ว
--------------------------------------------
รหัสแบบ MO-H2-BL.202.12
• แบบบ้าน Modern
• แบบบ้านสองชั้น 202 ตร.ม.
• 4ห้องนอน 2ห้องน้ำ
• ห้องครัว
• ห้องรับประทานอาหาร
• ซักรีด พื้นที่ซักล้าง
• พื้นที่จอดรถ 2 คัน
--------------------------------------------
ที่ดินก่อสร้าง 48.75 ตร.ว
• กว้าง 13.00 x 15.00 เมตร
--------------------------------------------
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเว็บไซต์
https://binlabuilder.com/homeplan-117
.
สนใจแบบบ้าน นัดดูที่ดิน
สถาปนิกสร มือถือ 094-2951451 , LinelD : 0942951451
สถาปนิกแสตมป์ มือถือ 0901579152 , LinelD : 0901579152
=============================
โดย DATA BKK Co.Ltd. บริษัทรับออกแบบ T. 02-509-2324
#แบบบ้าน #ออกแบบบ้าน #แบบบ้านโมเดิร์น #แบบบ้านโมเดิร์น4ห้องนอน #แบบบ้านสองชั้น #สถาปนิก
#ออกแบบอาคาร #ออกแบบสำนักงาน #architect
#binlabuilder #modernstyle #modern


12 MO-H2-BL.199.12


แบบบ้านโมเดิร์น 199 ตร.ม. ฟังก์ชั่นใช้สอย ออกแบบสำหรับครอบครัว 2ห้องนอน 3ห้องน้ำ พื้นที่จอดรถ 1 คัน ฟังก์ชั่นใช้สอยครบครัน สามารถสร้างได้บนที่ดิน 48.75 ตร.ว
--------------------------------------------
รหัสแบบ MO-H2-BL.199.12
• แบบบ้าน Modern
• แบบบ้านสองชั้น 199 ตร.ม.
• 2ห้องนอน 3ห้องน้ำ
• ห้องครัว
• ห้องรับประทานอาหาร
• ซักรีด พื้นที่ซักล้าง
• พื้นที่จอดรถ 1 คัน
--------------------------------------------
ที่ดินก่อสร้าง 48.75 ตร.ว
• กว้าง 13.00 x 15.00 เมตร
--------------------------------------------
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเว็บไซต์
https://binlabuilder.com/homeplan-114
.
สนใจแบบบ้าน นัดดูที่ดิน
สถาปนิกสร มือถือ 094-2951451 , LinelD : 0942951451
สถาปนิกแสตมป์ มือถือ 0901579152 , LinelD : 0901579152
=============================
โดย DATA BKK Co.Ltd. บริษัทรับออกแบบ T. 02-509-2324
#แบบบ้าน #ออกแบบบ้าน #แบบบ้านโมเดิร์น #แบบบ้านโมเดิร์น2ห้องนอน #แบบบ้านสองชั้น #สถาปนิก
#ออกแบบอาคาร #ออกแบบสำนักงาน #architect
#binlabuilder #modernstyle #modern


1 MO-H2-BL2.296.14


แบบบ้านโมเดิร์น 296 ตร.ม. ฟังก์ชั่นใช้สอย ออกแบบสำหรับครอบครัว 4ห้องนอน 4ห้องน้ำ พื้นที่จอดรถ 2 คัน ฟังก์ชั่นใช้สอยครบครัน สามารถสร้างได้บนที่ดิน 49.00 ตร.ว
--------------------------------------------
รหัสแบบ MO-H2-BL2.296.14
• แบบบ้าน Modern
• แบบบ้านสองชั้น 296 ตร.ม.
• 4ห้องนอน 4ห้องน้ำ
• ห้องครัว
• ห้องรับประทานอาหาร
• ซักรีด พื้นที่ซักล้าง
• พื้นที่จอดรถ 2 คัน
--------------------------------------------
ที่ดินก่อสร้าง 49.00 ตร.ว
• กว้าง 14 x 14 เมตร
--------------------------------------------
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเว็บไซต์
https://binlabuilder.com/homeplan-740
.
สนใจแบบบ้าน นัดดูที่ดิน
สถาปนิกสร มือถือ 094-2951451 , LinelD : 0942951451
สถาปนิกแสตมป์ มือถือ 0901579152 , LinelD : 0901579152
=============================
โดย DATA BKK Co.Ltd. บริษัทรับออกแบบ T. 02-509-2324
#แบบบ้าน #ออกแบบบ้าน #แบบบ้านโมเดิร์น #แบบบ้านโมเดิร์น4ห้องนอน #แบบบ้านสองชั้น #สถาปนิก
#ออกแบบอาคาร #ออกแบบสำนักงาน #architect
#binlabuilder #modernstyle #modern


2 MO-H2-BL2.287.14


แบบบ้านโมเดิร์น 287 ตร.ม. ฟังก์ชั่นใช้สอย ออกแบบสำหรับครอบครัว 4ห้องนอน 3ห้องน้ำ พื้นที่จอดรถ 2 คัน ฟังก์ชั่นใช้สอยครบครัน สามารถสร้างได้บนที่ดิน 43.88 ตร.ว
--------------------------------------------
รหัสแบบ MO-H2-BL2.287.14
• แบบบ้าน Modern
• แบบบ้านสองชั้น 287 ตร.ม.
• 4ห้องนอน 3ห้องน้ำ
• ห้องครัว
• ห้องรับประทานอาหาร
• ซักรีด พื้นที่ซักล้าง
• พื้นที่จอดรถ 2 คัน
--------------------------------------------
ที่ดินก่อสร้าง 43.88 ตร.ว
• กว้าง 13.00 x 13.50 เมตร
--------------------------------------------
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเว็บไซต์
https://binlabuilder.com/homeplan-738
.
สนใจแบบบ้าน นัดดูที่ดิน
สถาปนิกสร มือถือ 094-2951451 , LinelD : 0942951451
สถาปนิกแสตมป์ มือถือ 0901579152 , LinelD : 0901579152
=============================
โดย DATA BKK Co.Ltd. บริษัทรับออกแบบ T. 02-509-2324
#แบบบ้าน #ออกแบบบ้าน #แบบบ้านโมเดิร์น #แบบบ้านโมเดิร์น4ห้องนอน #แบบบ้านสองชั้น #สถาปนิก
#ออกแบบอาคาร #ออกแบบสำนักงาน #architect
#binlabuilder #modernstyle #modern


3 MO-H2-BL2.272.14


แบบบ้านโมเดิร์น 272 ตร.ม. ฟังก์ชั่นใช้สอย ออกแบบสำหรับครอบครัว 4ห้องนอน 4ห้องน้ำ พื้นที่จอดรถ 2 คัน ฟังก์ชั่นใช้สอยครบครัน สามารถสร้างได้บนที่ดิน 45.56 ตร.ว
--------------------------------------------
รหัสแบบ MO-H2-BL2.272.14
• แบบบ้าน Modern
• แบบบ้านสองชั้น 272 ตร.ม.
• 4ห้องนอน 4ห้องน้ำ
• ห้องครัว
• ห้องรับประทานอาหาร
• ซักรีด พื้นที่ซักล้าง
• พื้นที่จอดรถ 2 คัน
--------------------------------------------
ที่ดินก่อสร้าง 45.56 ตร.ว
• กว้าง 13.50 x 13.50 เมตร
--------------------------------------------
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเว็บไซต์
https://binlabuilder.com/homeplan-736
.
สนใจแบบบ้าน นัดดูที่ดิน
สถาปนิกสร มือถือ 094-2951451 , LinelD : 0942951451
สถาปนิกแสตมป์ มือถือ 0901579152 , LinelD : 0901579152
=============================
โดย DATA BKK Co.Ltd. บริษัทรับออกแบบ T. 02-509-2324
#แบบบ้าน #ออกแบบบ้าน #แบบบ้านโมเดิร์น #แบบบ้านโมเดิร์น4ห้องนอน #แบบบ้านสองชั้น #สถาปนิก
#ออกแบบอาคาร #ออกแบบสำนักงาน #architect
#binlabuilder #modernstyle #modern


4 MO-H2-BL2.262.14


แบบบ้านโมเดิร์น 262 ตร.ม. ฟังก์ชั่นใช้สอย ออกแบบสำหรับครอบครัว 4ห้องนอน 3ห้องน้ำ พื้นที่จอดรถ 2 คัน ฟังก์ชั่นใช้สอยครบครัน สามารถสร้างได้บนที่ดิน 43.88 ตร.ว
--------------------------------------------
รหัสแบบ MO-H2-BL2.262.14
• แบบบ้าน Modern
• แบบบ้านสองชั้น 262 ตร.ม.
• 4ห้องนอน 3ห้องน้ำ
• ห้องครัว
• ห้องรับประทานอาหาร
• ซักรีด พื้นที่ซักล้าง
• พื้นที่จอดรถ 2 คัน
--------------------------------------------
ที่ดินก่อสร้าง 43.88 ตร.ว
• กว้าง 13 x 13.50 เมตร
--------------------------------------------
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเว็บไซต์
https://binlabuilder.com/homeplan-734
.
สนใจแบบบ้าน นัดดูที่ดิน
สถาปนิกสร มือถือ 094-2951451 , LinelD : 0942951451
สถาปนิกแสตมป์ มือถือ 0901579152 , LinelD : 0901579152
=============================
โดย DATA BKK Co.Ltd. บริษัทรับออกแบบ T. 02-509-2324
#แบบบ้าน #ออกแบบบ้าน #แบบบ้านโมเดิร์น #แบบบ้านโมเดิร์น4ห้องนอน #แบบบ้านสองชั้น #สถาปนิก
#ออกแบบอาคาร #ออกแบบสำนักงาน #architect
#binlabuilder #modernstyle #modern


5 MO-H2-BL2.250.14


แบบบ้านโมเดิร์น 250 ตร.ม. ฟังก์ชั่นใช้สอย ออกแบบสำหรับครอบครัว 4ห้องนอน 3ห้องน้ำ พื้นที่จอดรถ 2 คัน ฟังก์ชั่นใช้สอยครบครัน สามารถสร้างได้บนที่ดิน 40.63 ตร.ว
--------------------------------------------
รหัสแบบ MO-H2-BL2.250.14
• แบบบ้าน Modern
• แบบบ้านสองชั้น 250 ตร.ม.
• 4ห้องนอน 3ห้องน้ำ
• ห้องครัว
• ห้องรับประทานอาหาร
• ซักรีด พื้นที่ซักล้าง
• พื้นที่จอดรถ 2 คัน
--------------------------------------------
ที่ดินก่อสร้าง 40.63 ตร.ว
• กว้าง 12.50 x 13.00 เมตร
--------------------------------------------
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเว็บไซต์
https://binlabuilder.com/homeplan-732
.
สนใจแบบบ้าน นัดดูที่ดิน
สถาปนิกสร มือถือ 094-2951451 , LinelD : 0942951451
สถาปนิกแสตมป์ มือถือ 0901579152 , LinelD : 0901579152
=============================
โดย DATA BKK Co.Ltd. บริษัทรับออกแบบ T. 02-509-2324
#แบบบ้าน #ออกแบบบ้าน #แบบบ้านโมเดิร์น #แบบบ้านโมเดิร์น4ห้องนอน #แบบบ้านสองชั้น #สถาปนิก
#ออกแบบอาคาร #ออกแบบสำนักงาน #architect
#binlabuilder #modernstyle #modern


6 MO-H2-BL2.245.14


แบบบ้านโมเดิร์น 245 ตร.ม. ฟังก์ชั่นใช้สอย ออกแบบสำหรับครอบครัว 4ห้องนอน 4ห้องน้ำ พื้นที่จอดรถ 2 คัน ฟังก์ชั่นใช้สอยครบครัน สามารถสร้างได้บนที่ดิน 40.50 ตร.ว
--------------------------------------------
รหัสแบบ MO-H2-BL2.245.14
• แบบบ้าน Modern
• แบบบ้านสองชั้น 245 ตร.ม.
• 4ห้องนอน 4ห้องน้ำ
• ห้องครัว
• ห้องรับประทานอาหาร
• ซักรีด พื้นที่ซักล้าง
• พื้นที่จอดรถ 2 คัน
--------------------------------------------
ที่ดินก่อสร้าง 40.50 ตร.ว
• กว้าง 12.00 x 13.50 เมตร
--------------------------------------------
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเว็บไซต์
https://binlabuilder.com/homeplan-730
.
สนใจแบบบ้าน นัดดูที่ดิน
สถาปนิกสร มือถือ 094-2951451 , LinelD : 0942951451
สถาปนิกแสตมป์ มือถือ 0901579152 , LinelD : 0901579152
=============================
โดย DATA BKK Co.Ltd. บริษัทรับออกแบบ T. 02-509-2324
#แบบบ้าน #ออกแบบบ้าน #แบบบ้านโมเดิร์น #แบบบ้านโมเดิร์น4ห้องนอน #แบบบ้านสองชั้น #สถาปนิก
#ออกแบบอาคาร #ออกแบบสำนักงาน #architect
#binlabuilder #modernstyle #modern


7 MO-H2-BL2.215.14


แบบบ้านโมเดิร์น 215 ตร.ม. ฟังก์ชั่นใช้สอย ออกแบบสำหรับครอบครัว 3ห้องนอน 3ห้องน้ำ พื้นที่จอดรถ 2 คัน ฟังก์ชั่นใช้สอยครบครัน สามารถสร้างได้บนที่ดิน 63.94 ตร.ว
--------------------------------------------
รหัสแบบ MO-H2-BL2.215.14
• แบบบ้าน Modern
• แบบบ้านสองชั้น 215 ตร.ม.
• 3ห้องนอน 3ห้องน้ำ
• ห้องครัว
• ห้องรับประทานอาหาร
• ซักรีด พื้นที่ซักล้าง
• พื้นที่จอดรถ 2 คัน
--------------------------------------------
ที่ดินก่อสร้าง 63.94 ตร.ว
• กว้าง 15.50 x 16.50 เมตร
--------------------------------------------
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเว็บไซต์
https://binlabuilder.com/homeplan-581
.
สนใจแบบบ้าน นัดดูที่ดิน
สถาปนิกสร มือถือ 094-2951451 , LinelD : 0942951451
สถาปนิกแสตมป์ มือถือ 0901579152 , LinelD : 0901579152
=============================
โดย DATA BKK Co.Ltd. บริษัทรับออกแบบ T. 02-509-2324
#แบบบ้าน #ออกแบบบ้าน #แบบบ้านโมเดิร์น #แบบบ้านโมเดิร์น3ห้องนอน #แบบบ้านสองชั้น #สถาปนิก
#ออกแบบอาคาร #ออกแบบสำนักงาน #architect
#binlabuilder #modernstyle #modern


8 MO-H2-BL2.301.14


แบบบ้านโมเดิร์น 301 ตร.ม. ฟังก์ชั่นใช้สอย ออกแบบสำหรับครอบครัว 4ห้องนอน 4ห้องน้ำ พื้นที่จอดรถ 2 คัน ฟังก์ชั่นใช้สอยครบครัน สามารถสร้างได้บนที่ดิน 76.56 ตร.ว
--------------------------------------------
รหัสแบบ MO-H2-BL2.301.14
• แบบบ้าน Modern
• แบบบ้านสองชั้น 301 ตร.ม.
• 4ห้องนอน 4ห้องน้ำ
• ห้องครัว
• ห้องรับประทานอาหาร
• ซักรีด พื้นที่ซักล้าง
• พื้นที่จอดรถ 2 คัน
--------------------------------------------
ที่ดินก่อสร้าง 76.56 ตร.ว
• กว้าง 17.50 x 17.50 เมตร
--------------------------------------------
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเว็บไซต์
https://binlabuilder.com/homeplan-570
.
สนใจแบบบ้าน นัดดูที่ดิน
สถาปนิกสร มือถือ 094-2951451 , LinelD : 0942951451
สถาปนิกแสตมป์ มือถือ 0901579152 , LinelD : 0901579152
=============================
โดย DATA BKK Co.Ltd. บริษัทรับออกแบบ T. 02-509-2324
#แบบบ้าน #ออกแบบบ้าน #แบบบ้านโมเดิร์น #แบบบ้านโมเดิร์น4ห้องนอน #แบบบ้านสองชั้น #สถาปนิก
#ออกแบบอาคาร #ออกแบบสำนักงาน #architect
#binlabuilder #modernstyle #modern


9 MO-H2-BL2.300.14


แบบบ้านโมเดิร์น 300 ตร.ม. ฟังก์ชั่นใช้สอย ออกแบบสำหรับครอบครัว 4ห้องนอน 4ห้องน้ำ พื้นที่จอดรถ 2 คัน ฟังก์ชั่นใช้สอยครบครัน สามารถสร้างได้บนที่ดิน 76.56 ตร.ว
--------------------------------------------
รหัสแบบ MO-H2-BL2.300.14
• แบบบ้าน Modern
• แบบบ้านสองชั้น 300 ตร.ม.
• 4ห้องนอน 4ห้องน้ำ
• ห้องครัว
• ห้องรับประทานอาหาร
• ซักรีด พื้นที่ซักล้าง
• พื้นที่จอดรถ 2 คัน
--------------------------------------------
ที่ดินก่อสร้าง 76.56 ตร.ว
• กว้าง 17.50 x 17.50 เมตร
--------------------------------------------
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเว็บไซต์
https://binlabuilder.com/homeplan-568
.
สนใจแบบบ้าน นัดดูที่ดิน
สถาปนิกสร มือถือ 094-2951451 , LinelD : 0942951451
สถาปนิกแสตมป์ มือถือ 0901579152 , LinelD : 0901579152
=============================
โดย DATA BKK Co.Ltd. บริษัทรับออกแบบ T. 02-509-2324
#แบบบ้าน #ออกแบบบ้าน #แบบบ้านโมเดิร์น #แบบบ้านโมเดิร์น4ห้องนอน #แบบบ้านสองชั้น #สถาปนิก
#ออกแบบอาคาร #ออกแบบสำนักงาน #architect
#binlabuilder #modernstyle #modern


10 MO-H2-BL2.234.14


แบบบ้านโมเดิร์น 234 ตร.ม. ฟังก์ชั่นใช้สอย ออกแบบสำหรับครอบครัว 4ห้องนอน 3ห้องน้ำ พื้นที่จอดรถ 2 คัน ฟังก์ชั่นใช้สอยครบครัน สามารถสร้างได้บนที่ดิน 62.00 ตร.ว
--------------------------------------------
รหัสแบบ MO-H2-BL2.234.14
• แบบบ้าน Modern
• แบบบ้านสองชั้น 234 ตร.ม.
• 4ห้องนอน 3ห้องน้ำ
• ห้องครัว
• ห้องรับประทานอาหาร
• ซักรีด พื้นที่ซักล้าง
• พื้นที่จอดรถ 2 คัน
--------------------------------------------
ที่ดินก่อสร้าง 62.00 ตร.ว
• กว้าง 15.50 x 16.00 เมตร
--------------------------------------------
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเว็บไซต์
https://binlabuilder.com/homeplan-566
.
สนใจแบบบ้าน นัดดูที่ดิน
สถาปนิกสร มือถือ 094-2951451 , LinelD : 0942951451
สถาปนิกแสตมป์ มือถือ 0901579152 , LinelD : 0901579152
=============================
โดย DATA BKK Co.Ltd. บริษัทรับออกแบบ T. 02-509-2324
#แบบบ้าน #ออกแบบบ้าน #แบบบ้านโมเดิร์น #แบบบ้านโมเดิร์น4ห้องนอน #แบบบ้านสองชั้น #สถาปนิก
#ออกแบบอาคาร #ออกแบบสำนักงาน #architect
#binlabuilder #modernstyle #modern


11 MO-H2-BL2.223.14


แบบบ้านโมเดิร์น 223 ตร.ม. ฟังก์ชั่นใช้สอย ออกแบบสำหรับครอบครัว 3ห้องนอน 3ห้องน้ำ พื้นที่จอดรถ 2 คัน ฟังก์ชั่นใช้สอยครบครัน สามารถสร้างได้บนที่ดิน 62.00 ตร.ว
--------------------------------------------
รหัสแบบ MO-H2-BL2.223.14
• แบบบ้าน Modern
• แบบบ้านสองชั้น 223 ตร.ม.
• 3ห้องนอน 3ห้องน้ำ
• ห้องครัว
• ห้องรับประทานอาหาร
• ซักรีด พื้นที่ซักล้าง
• พื้นที่จอดรถ 2 คัน
--------------------------------------------
ที่ดินก่อสร้าง 62.00 ตร.ว
• กว้าง 15.50 x 16.00 เมตร
--------------------------------------------
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเว็บไซต์
https://binlabuilder.com/homeplan-564
.
สนใจแบบบ้าน นัดดูที่ดิน
สถาปนิกสร มือถือ 094-2951451 , LinelD : 0942951451
สถาปนิกแสตมป์ มือถือ 0901579152 , LinelD : 0901579152
=============================
โดย DATA BKK Co.Ltd. บริษัทรับออกแบบ T. 02-509-2324
#แบบบ้าน #ออกแบบบ้าน #แบบบ้านโมเดิร์น #แบบบ้านโมเดิร์น3ห้องนอน #แบบบ้านสองชั้น #สถาปนิก
#ออกแบบอาคาร #ออกแบบสำนักงาน #architect
#binlabuilder #modernstyle #modern


12 MO-H2-BL2.222.14


แบบบ้านโมเดิร์น 222 ตร.ม. ฟังก์ชั่นใช้สอย ออกแบบสำหรับครอบครัว 4ห้องนอน 3ห้องน้ำ พื้นที่จอดรถ 2 คัน ฟังก์ชั่นใช้สอยครบครัน สามารถสร้างได้บนที่ดิน 68.06 ตร.ว
--------------------------------------------
รหัสแบบ MO-H2-BL2.222.14
• แบบบ้าน Modern
• แบบบ้านสองชั้น 222 ตร.ม.
• 4ห้องนอน 3ห้องน้ำ
• ห้องครัว
• ห้องรับประทานอาหาร
• ซักรีด พื้นที่ซักล้าง
• พื้นที่จอดรถ 2 คัน
--------------------------------------------
ที่ดินก่อสร้าง 68.06 ตร.ว
• กว้าง 16.50 x 16.50 เมตร
--------------------------------------------
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเว็บไซต์
https://binlabuilder.com/homeplan-562
.
สนใจแบบบ้าน นัดดูที่ดิน
สถาปนิกสร มือถือ 094-2951451 , LinelD : 0942951451
สถาปนิกแสตมป์ มือถือ 0901579152 , LinelD : 0901579152
=============================
โดย DATA BKK Co.Ltd. บริษัทรับออกแบบ T. 02-509-2324
#แบบบ้าน #ออกแบบบ้าน #แบบบ้านโมเดิร์น #แบบบ้านโมเดิร์น4ห้องนอน #แบบบ้านสองชั้น #สถาปนิก
#ออกแบบอาคาร #ออกแบบสำนักงาน #architect
#binlabuilder #modernstyle #modern


13 MO-H2-BL2.214.14


แบบบ้านโมเดิร์น 214 ตร.ม. ฟังก์ชั่นใช้สอย ออกแบบสำหรับครอบครัว 3ห้องนอน 3ห้องน้ำ พื้นที่จอดรถ 2 คัน ฟังก์ชั่นใช้สอยครบครัน สามารถสร้างได้บนที่ดิน 60.06 ตร.ว
--------------------------------------------
รหัสแบบ MO-H2-BL2.214.14
• แบบบ้าน Modern
• แบบบ้านสองชั้น 214 ตร.ม.
• 3ห้องนอน 3ห้องน้ำ
• ห้องครัว
• ห้องรับประทานอาหาร
• ซักรีด พื้นที่ซักล้าง
• พื้นที่จอดรถ 2 คัน
--------------------------------------------
ที่ดินก่อสร้าง 60.06 ตร.ว
• กว้าง 15.50 x 15.50 เมตร
--------------------------------------------
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเว็บไซต์
https://binlabuilder.com/homeplan-556
.
สนใจแบบบ้าน นัดดูที่ดิน
สถาปนิกสร มือถือ 094-2951451 , LinelD : 0942951451
สถาปนิกแสตมป์ มือถือ 0901579152 , LinelD : 0901579152
=============================
โดย DATA BKK Co.Ltd. บริษัทรับออกแบบ T. 02-509-2324
#แบบบ้าน #ออกแบบบ้าน #แบบบ้านโมเดิร์น #แบบบ้านโมเดิร์น3ห้องนอน #แบบบ้านสองชั้น #สถาปนิก
#ออกแบบอาคาร #ออกแบบสำนักงาน #architect
#binlabuilder #modernstyle #modern


14 MO-H2-BL2.188.14


แบบบ้านโมเดิร์น 188 ตร.ม. ฟังก์ชั่นใช้สอย ออกแบบสำหรับครอบครัว 2ห้องนอน 3ห้องน้ำ พื้นที่จอดรถ 2 คัน ฟังก์ชั่นใช้สอยครบครัน สามารถสร้างได้บนที่ดิน 52.31 ตร.ว
--------------------------------------------
รหัสแบบ MO-H2-BL2.188.14
• แบบบ้าน Modern
• แบบบ้านสองชั้น 188 ตร.ม.
• 2ห้องนอน 3ห้องน้ำ
• ห้องครัว
• ห้องรับประทานอาหาร
• ซักรีด พื้นที่ซักล้าง
• พื้นที่จอดรถ 2 คัน
--------------------------------------------
ที่ดินก่อสร้าง 52.31 ตร.ว
• กว้าง 13.50 x 15.50 เมตร
--------------------------------------------
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเว็บไซต์
https://binlabuilder.com/homeplan-552
.
สนใจแบบบ้าน นัดดูที่ดิน
สถาปนิกสร มือถือ 094-2951451 , LinelD : 0942951451
สถาปนิกแสตมป์ มือถือ 0901579152 , LinelD : 0901579152
=============================
โดย DATA BKK Co.Ltd. บริษัทรับออกแบบ T. 02-509-2324
#แบบบ้าน #ออกแบบบ้าน #แบบบ้านโมเดิร์น #แบบบ้านโมเดิร์น2ห้องนอน #แบบบ้านสองชั้น #สถาปนิก
#ออกแบบอาคาร #ออกแบบสำนักงาน #architect
#binlabuilder #modernstyle #modern


15 MO-H2-BL2.180.14


แบบบ้านโมเดิร์น 180 ตร.ม. ฟังก์ชั่นใช้สอย ออกแบบสำหรับครอบครัว 2ห้องนอน 2ห้องน้ำ พื้นที่จอดรถ 2 คัน ฟังก์ชั่นใช้สอยครบครัน สามารถสร้างได้บนที่ดิน 60.06 ตร.ว
--------------------------------------------
รหัสแบบ MO-H2-BL2.180.14
• แบบบ้าน Modern
• แบบบ้านสองชั้น 180 ตร.ม.
• 2ห้องนอน 2ห้องน้ำ
• ห้องครัว
• ห้องรับประทานอาหาร
• ซักรีด พื้นที่ซักล้าง
• พื้นที่จอดรถ 2 คัน
--------------------------------------------
ที่ดินก่อสร้าง 60.06 ตร.ว
• กว้าง 15.50 x 15.50 เมตร
--------------------------------------------
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเว็บไซต์
https://binlabuilder.com/homeplan-546
.
สนใจแบบบ้าน นัดดูที่ดิน
สถาปนิกสร มือถือ 094-2951451 , LinelD : 0942951451
สถาปนิกแสตมป์ มือถือ 0901579152 , LinelD : 0901579152
=============================
โดย DATA BKK Co.Ltd. บริษัทรับออกแบบ T. 02-509-2324
#แบบบ้าน #ออกแบบบ้าน #แบบบ้านโมเดิร์น #แบบบ้านโมเดิร์น2ห้องนอน #แบบบ้านสองชั้น #สถาปนิก
#ออกแบบอาคาร #ออกแบบสำนักงาน #architect
#binlabuilder #modernstyle #modern


1 MO-H2-BL3.198.14(13)


แบบบ้านโมเดิร์น 198 ตร.ม. ฟังก์ชั่นใช้สอย ออกแบบสำหรับครอบครัว 4ห้องนอน 4ห้องน้ำ พื้นที่จอดรถ 2 คัน ฟังก์ชั่นใช้สอยครบครัน สามารถสร้างได้บนที่ดิน 69.88 ตร.ว
--------------------------------------------
รหัสแบบ MO-H2-BL3.198.14(13)
• แบบบ้าน Modern
• แบบบ้านสองชั้น 198 ตร.ม.
• 4ห้องนอน 4ห้องน้ำ
• ห้องครัว
• ห้องรับประทานอาหาร
• ซักรีด พื้นที่ซักล้าง
• พื้นที่จอดรถ 2 คัน
--------------------------------------------
ที่ดินก่อสร้าง 69.88 ตร.ว
• กว้าง 13 x 21.50 เมตร
--------------------------------------------
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเว็บไซต์
https://binlabuilder.com/homeplan-717
.
สนใจแบบบ้าน นัดดูที่ดิน
สถาปนิกสร มือถือ 094-2951451 , LinelD : 0942951451
สถาปนิกแสตมป์ มือถือ 0901579152 , LinelD : 0901579152
=============================
โดย DATA BKK Co.Ltd. บริษัทรับออกแบบ T. 02-509-2324
#แบบบ้าน #ออกแบบบ้าน #แบบบ้านโมเดิร์น #แบบบ้านโมเดิร์น4ห้องนอน #แบบบ้านสองชั้น #สถาปนิก
#ออกแบบอาคาร #ออกแบบสำนักงาน #architect
#binlabuilder #modernstyle #modern


2 MO-H2-BL3.197.14(13)


แบบบ้านโมเดิร์น 197 ตร.ม. ฟังก์ชั่นใช้สอย ออกแบบสำหรับครอบครัว 4ห้องนอน 3ห้องน้ำ พื้นที่จอดรถ 2 คัน ฟังก์ชั่นใช้สอยครบครัน สามารถสร้างได้บนที่ดิน 65.75 ตร.ว
--------------------------------------------
รหัสแบบ MO-H2-BL3.197.14(13)
• แบบบ้าน Modern
• แบบบ้านสองชั้น 197 ตร.ม.
• 4ห้องนอน 3ห้องน้ำ
• ห้องครัว
• ห้องรับประทานอาหาร
• ซักรีด พื้นที่ซักล้าง
• พื้นที่จอดรถ 2 คัน
--------------------------------------------
ที่ดินก่อสร้าง 65.75 ตร.ว
• กว้าง 10 x 26.30 เมตร
--------------------------------------------
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเว็บไซต์
https://binlabuilder.com/homeplan-713
.
สนใจแบบบ้าน นัดดูที่ดิน
สถาปนิกสร มือถือ 094-2951451 , LinelD : 0942951451
สถาปนิกแสตมป์ มือถือ 0901579152 , LinelD : 0901579152
=============================
โดย DATA BKK Co.Ltd. บริษัทรับออกแบบ T. 02-509-2324
#แบบบ้าน #ออกแบบบ้าน #แบบบ้านโมเดิร์น #แบบบ้านโมเดิร์น4ห้องนอน #แบบบ้านสองชั้น #สถาปนิก
#ออกแบบอาคาร #ออกแบบสำนักงาน #architect
#binlabuilder #modernstyle #modern


3 MO-H2-BL3.189.14(13)


แบบบ้านโมเดิร์น 189 ตร.ม. ฟังก์ชั่นใช้สอย ออกแบบสำหรับครอบครัว 4ห้องนอน 3ห้องน้ำ พื้นที่จอดรถ 2 คัน ฟังก์ชั่นใช้สอยครบครัน สามารถสร้างได้บนที่ดิน 67.50 ตร.ว
--------------------------------------------
รหัสแบบ MO-H2-BL3.189.14(13)
• แบบบ้าน Modern
• แบบบ้านสองชั้น 189 ตร.ม.
• 4ห้องนอน 3ห้องน้ำ
• ห้องครัว
• ห้องรับประทานอาหาร
• ซักรีด พื้นที่ซักล้าง
• พื้นที่จอดรถ 2 คัน
--------------------------------------------
ที่ดินก่อสร้าง 67.50 ตร.ว
• กว้าง 12 x 22.50 เมตร
--------------------------------------------
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเว็บไซต์
https://binlabuilder.com/homeplan-709
.
สนใจแบบบ้าน นัดดูที่ดิน
สถาปนิกสร มือถือ 094-2951451 , LinelD : 0942951451
สถาปนิกแสตมป์ มือถือ 0901579152 , LinelD : 0901579152
=============================
โดย DATA BKK Co.Ltd. บริษัทรับออกแบบ T. 02-509-2324
#แบบบ้าน #ออกแบบบ้าน #แบบบ้านโมเดิร์น #แบบบ้านโมเดิร์น4ห้องนอน #แบบบ้านสองชั้น #สถาปนิก
#ออกแบบอาคาร #ออกแบบสำนักงาน #architect
#binlabuilder #modernstyle #modern


4 MO-H2-BL3.178.14(13)


แบบบ้านโมเดิร์น 178 ตร.ม. ฟังก์ชั่นใช้สอย ออกแบบสำหรับครอบครัว 4ห้องนอน 3ห้องน้ำ พื้นที่จอดรถ 2 คัน ฟังก์ชั่นใช้สอยครบครัน สามารถสร้างได้บนที่ดิน 69.38 ตร.ว
--------------------------------------------
รหัสแบบ MO-H2-BL3.178.14(13)
• แบบบ้าน Modern
• แบบบ้านสองชั้น 178 ตร.ม.
• 4ห้องนอน 3ห้องน้ำ
• ห้องครัว
• ห้องรับประทานอาหาร
• ซักรีด พื้นที่ซักล้าง
• พื้นที่จอดรถ 2 คัน
--------------------------------------------
ที่ดินก่อสร้าง 69.38 ตร.ว
• กว้าง 15 x 18.50 เมตร
--------------------------------------------
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเว็บไซต์
https://binlabuilder.com/homeplan-705
.
สนใจแบบบ้าน นัดดูที่ดิน
สถาปนิกสร มือถือ 094-2951451 , LinelD : 0942951451
สถาปนิกแสตมป์ มือถือ 0901579152 , LinelD : 0901579152
=============================
โดย DATA BKK Co.Ltd. บริษัทรับออกแบบ T. 02-509-2324
#แบบบ้าน #ออกแบบบ้าน #แบบบ้านโมเดิร์น #แบบบ้านโมเดิร์น4ห้องนอน #แบบบ้านสองชั้น #สถาปนิก
#ออกแบบอาคาร #ออกแบบสำนักงาน #architect
#binlabuilder #modernstyle #modern


5 MO-H2-BL3.171.14(13)


แบบบ้านโมเดิร์น 171 ตร.ม. ฟังก์ชั่นใช้สอย ออกแบบสำหรับครอบครัว 4ห้องนอน 3ห้องน้ำ พื้นที่จอดรถ 2 คัน ฟังก์ชั่นใช้สอยครบครัน สามารถสร้างได้บนที่ดิน 61.88 ตร.ว
--------------------------------------------
รหัสแบบ MO-H2-BL3.171.14(13)
• แบบบ้าน Modern
• แบบบ้านสองชั้น 171 ตร.ม.
• 4ห้องนอน 3ห้องน้ำ
• ห้องครัว
• ห้องรับประทานอาหาร
• ซักรีด พื้นที่ซักล้าง
• พื้นที่จอดรถ 2 คัน
--------------------------------------------
ที่ดินก่อสร้าง 61.88 ตร.ว
• กว้าง 11 x 22.50 เมตร
--------------------------------------------
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเว็บไซต์
https://binlabuilder.com/homeplan-697
.
สนใจแบบบ้าน นัดดูที่ดิน
สถาปนิกสร มือถือ 094-2951451 , LinelD : 0942951451
สถาปนิกแสตมป์ มือถือ 0901579152 , LinelD : 0901579152
=============================
โดย DATA BKK Co.Ltd. บริษัทรับออกแบบ T. 02-509-2324
#แบบบ้าน #ออกแบบบ้าน #แบบบ้านโมเดิร์น #แบบบ้านโมเดิร์น4ห้องนอน #แบบบ้านสองชั้น #สถาปนิก
#ออกแบบอาคาร #ออกแบบสำนักงาน #architect
#binlabuilder #modernstyle #modern


6 MO-H2-BL3.180.14(13)


แบบบ้านโมเดิร์น 180 ตร.ม. ฟังก์ชั่นใช้สอย ออกแบบสำหรับครอบครัว 4ห้องนอน 3ห้องน้ำ พื้นที่จอดรถ 2 คัน ฟังก์ชั่นใช้สอยครบครัน สามารถสร้างได้บนที่ดิน 70.69 ตร.ว
--------------------------------------------
รหัสแบบ MO-H2-BL3.180.14(13)
• แบบบ้าน Modern
• แบบบ้านสองชั้น 180 ตร.ม.
• 4ห้องนอน 3ห้องน้ำ
• ห้องครัว
• ห้องรับประทานอาหาร
• ซักรีด พื้นที่ซักล้าง
• พื้นที่จอดรถ 2 คัน
--------------------------------------------
ที่ดินก่อสร้าง 70.69 ตร.ว
• กว้าง 14.50 x 19.50 เมตร
--------------------------------------------
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเว็บไซต์
https://binlabuilder.com/homeplan-531
.
สนใจแบบบ้าน นัดดูที่ดิน
สถาปนิกสร มือถือ 094-2951451 , LinelD : 0942951451
สถาปนิกแสตมป์ มือถือ 0901579152 , LinelD : 0901579152
=============================
โดย DATA BKK Co.Ltd. บริษัทรับออกแบบ T. 02-509-2324
#แบบบ้าน #ออกแบบบ้าน #แบบบ้านโมเดิร์น #แบบบ้านโมเดิร์น4ห้องนอน #แบบบ้านสองชั้น #สถาปนิก
#ออกแบบอาคาร #ออกแบบสำนักงาน #architect
#binlabuilder #modernstyle #modern


1 MO-H2-BL4.178.14(13)


แบบบ้านโมเดิร์น 178 ตร.ม. ฟังก์ชั่นใช้สอย ออกแบบสำหรับครอบครัว 4ห้องนอน 2ห้องน้ำ พื้นที่จอดรถ 2 คัน ฟังก์ชั่นใช้สอยครบครัน สามารถสร้างได้บนที่ดิน 56.44 ตร.ว
--------------------------------------------
รหัสแบบ MO-H2-BL4.178.14(13)
• แบบบ้าน Modern
• แบบบ้านสองชั้น 178 ตร.ม.
• 4ห้องนอน 2ห้องน้ำ
• ห้องครัว
• ห้องรับประทานอาหาร
• ซักรีด พื้นที่ซักล้าง
• พื้นที่จอดรถ 2 คัน
--------------------------------------------
ที่ดินก่อสร้าง 56.44 ตร.ว
• กว้าง 21.5 x 10.5 เมตร
--------------------------------------------
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเว็บไซต์
https://binlabuilder.com/homeplan-899
.
สนใจแบบบ้าน นัดดูที่ดิน
สถาปนิกสร มือถือ 094-2951451 , LinelD : 0942951451
สถาปนิกแสตมป์ มือถือ 0901579152 , LinelD : 0901579152
=============================
โดย DATA BKK Co.Ltd. บริษัทรับออกแบบ T. 02-509-2324
#แบบบ้าน #ออกแบบบ้าน #แบบบ้านโมเดิร์น #แบบบ้านโมเดิร์น4ห้องนอน #แบบบ้านสองชั้น #สถาปนิก
#ออกแบบอาคาร #ออกแบบสำนักงาน #architect
#binlabuilder #modernstyle #modern


2 MO-H2-BL4.318.14(13)


แบบบ้านโมเดิร์น 318 ตร.ม. ฟังก์ชั่นใช้สอย ออกแบบสำหรับครอบครัว 5ห้องนอน 3ห้องน้ำ พื้นที่จอดรถ 3 คัน ฟังก์ชั่นใช้สอยครบครัน สามารถสร้างได้บนที่ดิน 96.19 ตร.ว
--------------------------------------------
รหัสแบบ MO-H2-BL4.318.14(13)
• แบบบ้าน Modern
• แบบบ้านสองชั้น 318 ตร.ม.
• 5ห้องนอน 3ห้องน้ำ
• ห้องครัว
• ห้องรับประทานอาหาร
• ซักรีด พื้นที่ซักล้าง
• พื้นที่จอดรถ 3 คัน
--------------------------------------------
ที่ดินก่อสร้าง 96.19 ตร.ว
• กว้าง 28.5 x 13.5 เมตร
--------------------------------------------
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเว็บไซต์
https://binlabuilder.com/homeplan-862
.
สนใจแบบบ้าน นัดดูที่ดิน
สถาปนิกสร มือถือ 094-2951451 , LinelD : 0942951451
สถาปนิกแสตมป์ มือถือ 0901579152 , LinelD : 0901579152
=============================
โดย DATA BKK Co.Ltd. บริษัทรับออกแบบ T. 02-509-2324
#แบบบ้าน #ออกแบบบ้าน #แบบบ้านโมเดิร์น #แบบบ้านโมเดิร์น5ห้องนอน #แบบบ้านสองชั้น #สถาปนิก
#ออกแบบอาคาร #ออกแบบสำนักงาน #architect
#binlabuilder #modernstyle #modern


3 MO-H2-BL4.293.14(13)


แบบบ้านโมเดิร์น 293 ตร.ม. ฟังก์ชั่นใช้สอย ออกแบบสำหรับครอบครัว 5ห้องนอน 3ห้องน้ำ พื้นที่จอดรถ 3 คัน ฟังก์ชั่นใช้สอยครบครัน สามารถสร้างได้บนที่ดิน 91.00 ตร.ว
--------------------------------------------
รหัสแบบ MO-H2-BL4.293.14(13)
• แบบบ้าน Modern
• แบบบ้านสองชั้น 293 ตร.ม.
• 5ห้องนอน 3ห้องน้ำ
• ห้องครัว
• ห้องรับประทานอาหาร
• ซักรีด พื้นที่ซักล้าง
• พื้นที่จอดรถ 3 คัน
--------------------------------------------
ที่ดินก่อสร้าง 91.00 ตร.ว
• กว้าง 28 x 13 เมตร
--------------------------------------------
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเว็บไซต์
https://binlabuilder.com/homeplan-858
.
สนใจแบบบ้าน นัดดูที่ดิน
สถาปนิกสร มือถือ 094-2951451 , LinelD : 0942951451
สถาปนิกแสตมป์ มือถือ 0901579152 , LinelD : 0901579152
=============================
โดย DATA BKK Co.Ltd. บริษัทรับออกแบบ T. 02-509-2324
#แบบบ้าน #ออกแบบบ้าน #แบบบ้านโมเดิร์น #แบบบ้านโมเดิร์น5ห้องนอน #แบบบ้านสองชั้น #สถาปนิก
#ออกแบบอาคาร #ออกแบบสำนักงาน #architect
#binlabuilder #modernstyle #modern


4 MO-H2-BL4.283.14(13)


แบบบ้านโมเดิร์น 283 ตร.ม. ฟังก์ชั่นใช้สอย ออกแบบสำหรับครอบครัว 4ห้องนอน 4ห้องน้ำ พื้นที่จอดรถ 3 คัน ฟังก์ชั่นใช้สอยครบครัน สามารถสร้างได้บนที่ดิน 89.06 ตร.ว
--------------------------------------------
รหัสแบบ MO-H2-BL4.283.14(13)
• แบบบ้าน Modern
• แบบบ้านสองชั้น 283 ตร.ม.
• 4ห้องนอน 4ห้องน้ำ
• ห้องครัว
• ห้องรับประทานอาหาร
• ซักรีด พื้นที่ซักล้าง
• พื้นที่จอดรถ 3 คัน
--------------------------------------------
ที่ดินก่อสร้าง 89.06 ตร.ว
• กว้าง 28.5 x 12.5 เมตร
--------------------------------------------
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเว็บไซต์
https://binlabuilder.com/homeplan-854
.
สนใจแบบบ้าน นัดดูที่ดิน
สถาปนิกสร มือถือ 094-2951451 , LinelD : 0942951451
สถาปนิกแสตมป์ มือถือ 0901579152 , LinelD : 0901579152
=============================
โดย DATA BKK Co.Ltd. บริษัทรับออกแบบ T. 02-509-2324
#แบบบ้าน #ออกแบบบ้าน #แบบบ้านโมเดิร์น #แบบบ้านโมเดิร์น4ห้องนอน #แบบบ้านสองชั้น #สถาปนิก
#ออกแบบอาคาร #ออกแบบสำนักงาน #architect
#binlabuilder #modernstyle #modern


5 MO-H2-BL4.275.14(13)


แบบบ้านโมเดิร์น 275 ตร.ม. ฟังก์ชั่นใช้สอย ออกแบบสำหรับครอบครัว 4ห้องนอน 4ห้องน้ำ พื้นที่จอดรถ 3 คัน ฟังก์ชั่นใช้สอยครบครัน สามารถสร้างได้บนที่ดิน 85.50 ตร.ว
--------------------------------------------
รหัสแบบ MO-H2-BL4.275.14(13)
• แบบบ้าน Modern
• แบบบ้านสองชั้น 275 ตร.ม.
• 4ห้องนอน 4ห้องน้ำ
• ห้องครัว
• ห้องรับประทานอาหาร
• ซักรีด พื้นที่ซักล้าง
• พื้นที่จอดรถ 3 คัน
--------------------------------------------
ที่ดินก่อสร้าง 85.50 ตร.ว
• กว้าง 28.5 x 12 เมตร
--------------------------------------------
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเว็บไซต์
https://binlabuilder.com/homeplan-850
.
สนใจแบบบ้าน นัดดูที่ดิน
สถาปนิกสร มือถือ 094-2951451 , LinelD : 0942951451
สถาปนิกแสตมป์ มือถือ 0901579152 , LinelD : 0901579152
=============================
โดย DATA BKK Co.Ltd. บริษัทรับออกแบบ T. 02-509-2324
#แบบบ้าน #ออกแบบบ้าน #แบบบ้านโมเดิร์น #แบบบ้านโมเดิร์น4ห้องนอน #แบบบ้านสองชั้น #สถาปนิก
#ออกแบบอาคาร #ออกแบบสำนักงาน #architect
#binlabuilder #modernstyle #modern


6 MO-H2-BL4.267.14(13)


แบบบ้านโมเดิร์น 267 ตร.ม. ฟังก์ชั่นใช้สอย ออกแบบสำหรับครอบครัว 4ห้องนอน 3ห้องน้ำ พื้นที่จอดรถ 2 คัน ฟังก์ชั่นใช้สอยครบครัน สามารถสร้างได้บนที่ดิน 79.69 ตร.ว
--------------------------------------------
รหัสแบบ MO-H2-BL4.267.14(13)
• แบบบ้าน Modern
• แบบบ้านสองชั้น 267 ตร.ม.
• 4ห้องนอน 3ห้องน้ำ
• ห้องครัว
• ห้องรับประทานอาหาร
• ซักรีด พื้นที่ซักล้าง
• พื้นที่จอดรถ 2 คัน
--------------------------------------------
ที่ดินก่อสร้าง 79.69 ตร.ว
• กว้าง 25.5 x 12.5 เมตร
--------------------------------------------
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเว็บไซต์
https://binlabuilder.com/homeplan-846
.
สนใจแบบบ้าน นัดดูที่ดิน
สถาปนิกสร มือถือ 094-2951451 , LinelD : 0942951451
สถาปนิกแสตมป์ มือถือ 0901579152 , LinelD : 0901579152
=============================
โดย DATA BKK Co.Ltd. บริษัทรับออกแบบ T. 02-509-2324
#แบบบ้าน #ออกแบบบ้าน #แบบบ้านโมเดิร์น #แบบบ้านโมเดิร์น4ห้องนอน #แบบบ้านสองชั้น #สถาปนิก
#ออกแบบอาคาร #ออกแบบสำนักงาน #architect
#binlabuilder #modernstyle #modern


7 MO-H2-BL4.252.14(13)


แบบบ้านโมเดิร์น 252 ตร.ม. ฟังก์ชั่นใช้สอย ออกแบบสำหรับครอบครัว 4ห้องนอน 2ห้องน้ำ พื้นที่จอดรถ 2 คัน ฟังก์ชั่นใช้สอยครบครัน สามารถสร้างได้บนที่ดิน 78.13 ตร.ว
--------------------------------------------
รหัสแบบ MO-H2-BL4.252.14(13)
• แบบบ้าน Modern
• แบบบ้านสองชั้น 252 ตร.ม.
• 4ห้องนอน 2ห้องน้ำ
• ห้องครัว
• ห้องรับประทานอาหาร
• ซักรีด พื้นที่ซักล้าง
• พื้นที่จอดรถ 2 คัน
--------------------------------------------
ที่ดินก่อสร้าง 78.13 ตร.ว
• กว้าง 25 x 12.5 เมตร
--------------------------------------------
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเว็บไซต์
https://binlabuilder.com/homeplan-842
.
สนใจแบบบ้าน นัดดูที่ดิน
สถาปนิกสร มือถือ 094-2951451 , LinelD : 0942951451
สถาปนิกแสตมป์ มือถือ 0901579152 , LinelD : 0901579152
=============================
โดย DATA BKK Co.Ltd. บริษัทรับออกแบบ T. 02-509-2324
#แบบบ้าน #ออกแบบบ้าน #แบบบ้านโมเดิร์น #แบบบ้านโมเดิร์น4ห้องนอน #แบบบ้านสองชั้น #สถาปนิก
#ออกแบบอาคาร #ออกแบบสำนักงาน #architect
#binlabuilder #modernstyle #modern


8 MO-H2-BL4.245.14(13)


แบบบ้านโมเดิร์น 245 ตร.ม. ฟังก์ชั่นใช้สอย ออกแบบสำหรับครอบครัว 4ห้องนอน 3ห้องน้ำ พื้นที่จอดรถ 2 คัน ฟังก์ชั่นใช้สอยครบครัน สามารถสร้างได้บนที่ดิน 76.56 ตร.ว
--------------------------------------------
รหัสแบบ MO-H2-BL4.245.14(13)
• แบบบ้าน Modern
• แบบบ้านสองชั้น 245 ตร.ม.
• 4ห้องนอน 3ห้องน้ำ
• ห้องครัว
• ห้องรับประทานอาหาร
• ซักรีด พื้นที่ซักล้าง
• พื้นที่จอดรถ 2 คัน
--------------------------------------------
ที่ดินก่อสร้าง 76.56 ตร.ว
• กว้าง 24.5 x 12.5 เมตร
--------------------------------------------
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเว็บไซต์
https://binlabuilder.com/homeplan-838
.
สนใจแบบบ้าน นัดดูที่ดิน
สถาปนิกสร มือถือ 094-2951451 , LinelD : 0942951451
สถาปนิกแสตมป์ มือถือ 0901579152 , LinelD : 0901579152
=============================
โดย DATA BKK Co.Ltd. บริษัทรับออกแบบ T. 02-509-2324
#แบบบ้าน #ออกแบบบ้าน #แบบบ้านโมเดิร์น #แบบบ้านโมเดิร์น4ห้องนอน #แบบบ้านสองชั้น #สถาปนิก
#ออกแบบอาคาร #ออกแบบสำนักงาน #architect
#binlabuilder #modernstyle #modern


9 MO-H2-BL4.236.14(13)


แบบบ้านโมเดิร์น 236 ตร.ม. ฟังก์ชั่นใช้สอย ออกแบบสำหรับครอบครัว 4ห้องนอน 3ห้องน้ำ พื้นที่จอดรถ 2 คัน ฟังก์ชั่นใช้สอยครบครัน สามารถสร้างได้บนที่ดิน 75.00 ตร.ว
--------------------------------------------
รหัสแบบ MO-H2-BL4.236.14(13)
• แบบบ้าน Modern
• แบบบ้านสองชั้น 236 ตร.ม.
• 4ห้องนอน 3ห้องน้ำ
• ห้องครัว
• ห้องรับประทานอาหาร
• ซักรีด พื้นที่ซักล้าง
• พื้นที่จอดรถ 2 คัน
--------------------------------------------
ที่ดินก่อสร้าง 75.00 ตร.ว
• กว้าง 24 x 12.5 เมตร
--------------------------------------------
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเว็บไซต์
https://binlabuilder.com/homeplan-834
.
สนใจแบบบ้าน นัดดูที่ดิน
สถาปนิกสร มือถือ 094-2951451 , LinelD : 0942951451
สถาปนิกแสตมป์ มือถือ 0901579152 , LinelD : 0901579152
=============================
โดย DATA BKK Co.Ltd. บริษัทรับออกแบบ T. 02-509-2324
#แบบบ้าน #ออกแบบบ้าน #แบบบ้านโมเดิร์น #แบบบ้านโมเดิร์น4ห้องนอน #แบบบ้านสองชั้น #สถาปนิก
#ออกแบบอาคาร #ออกแบบสำนักงาน #architect
#binlabuilder #modernstyle #modern


10 MO-H2-BL4.224.02.14(


แบบบ้านโมเดิร์น 224 ตร.ม. ฟังก์ชั่นใช้สอย ออกแบบสำหรับครอบครัว 4ห้องนอน 3ห้องน้ำ พื้นที่จอดรถ 2 คัน ฟังก์ชั่นใช้สอยครบครัน สามารถสร้างได้บนที่ดิน 72.00 ตร.ว
--------------------------------------------
รหัสแบบ MO-H2-BL4.224.02.14(
• แบบบ้าน Modern
• แบบบ้านสองชั้น 224 ตร.ม.
• 4ห้องนอน 3ห้องน้ำ
• ห้องครัว
• ห้องรับประทานอาหาร
• ซักรีด พื้นที่ซักล้าง
• พื้นที่จอดรถ 2 คัน
--------------------------------------------
ที่ดินก่อสร้าง 72.00 ตร.ว
• กว้าง 24 x 12 เมตร
--------------------------------------------
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเว็บไซต์
https://binlabuilder.com/homeplan-830
.
สนใจแบบบ้าน นัดดูที่ดิน
สถาปนิกสร มือถือ 094-2951451 , LinelD : 0942951451
สถาปนิกแสตมป์ มือถือ 0901579152 , LinelD : 0901579152
=============================
โดย DATA BKK Co.Ltd. บริษัทรับออกแบบ T. 02-509-2324
#แบบบ้าน #ออกแบบบ้าน #แบบบ้านโมเดิร์น #แบบบ้านโมเดิร์น4ห้องนอน #แบบบ้านสองชั้น #สถาปนิก
#ออกแบบอาคาร #ออกแบบสำนักงาน #architect
#binlabuilder #modernstyle #modern


11 MO-H2-BL4.224.01.14(


แบบบ้านโมเดิร์น 224 ตร.ม. ฟังก์ชั่นใช้สอย ออกแบบสำหรับครอบครัว 4ห้องนอน 4ห้องน้ำ พื้นที่จอดรถ 2 คัน ฟังก์ชั่นใช้สอยครบครัน สามารถสร้างได้บนที่ดิน 72.00 ตร.ว
--------------------------------------------
รหัสแบบ MO-H2-BL4.224.01.14(
• แบบบ้าน Modern
• แบบบ้านสองชั้น 224 ตร.ม.
• 4ห้องนอน 4ห้องน้ำ
• ห้องครัว
• ห้องรับประทานอาหาร
• ซักรีด พื้นที่ซักล้าง
• พื้นที่จอดรถ 2 คัน
--------------------------------------------
ที่ดินก่อสร้าง 72.00 ตร.ว
• กว้าง 24 x 12 เมตร
--------------------------------------------
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเว็บไซต์
https://binlabuilder.com/homeplan-826
.
สนใจแบบบ้าน นัดดูที่ดิน
สถาปนิกสร มือถือ 094-2951451 , LinelD : 0942951451
สถาปนิกแสตมป์ มือถือ 0901579152 , LinelD : 0901579152
=============================
โดย DATA BKK Co.Ltd. บริษัทรับออกแบบ T. 02-509-2324
#แบบบ้าน #ออกแบบบ้าน #แบบบ้านโมเดิร์น #แบบบ้านโมเดิร์น4ห้องนอน #แบบบ้านสองชั้น #สถาปนิก
#ออกแบบอาคาร #ออกแบบสำนักงาน #architect
#binlabuilder #modernstyle #modern


12 MO-H2-BL4.205.14(13)


แบบบ้านโมเดิร์น 205 ตร.ม. ฟังก์ชั่นใช้สอย ออกแบบสำหรับครอบครัว 4ห้องนอน 3ห้องน้ำ พื้นที่จอดรถ 2 คัน ฟังก์ชั่นใช้สอยครบครัน สามารถสร้างได้บนที่ดิน 67.56 ตร.ว
--------------------------------------------
รหัสแบบ MO-H2-BL4.205.14(13)
• แบบบ้าน Modern
• แบบบ้านสองชั้น 205 ตร.ม.
• 4ห้องนอน 3ห้องน้ำ
• ห้องครัว
• ห้องรับประทานอาหาร
• ซักรีด พื้นที่ซักล้าง
• พื้นที่จอดรถ 2 คัน
--------------------------------------------
ที่ดินก่อสร้าง 67.56 ตร.ว
• กว้าง 23.5 x 11.5 เมตร
--------------------------------------------
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเว็บไซต์
https://binlabuilder.com/homeplan-822
.
สนใจแบบบ้าน นัดดูที่ดิน
สถาปนิกสร มือถือ 094-2951451 , LinelD : 0942951451
สถาปนิกแสตมป์ มือถือ 0901579152 , LinelD : 0901579152
=============================
โดย DATA BKK Co.Ltd. บริษัทรับออกแบบ T. 02-509-2324
#แบบบ้าน #ออกแบบบ้าน #แบบบ้านโมเดิร์น #แบบบ้านโมเดิร์น4ห้องนอน #แบบบ้านสองชั้น #สถาปนิก
#ออกแบบอาคาร #ออกแบบสำนักงาน #architect
#binlabuilder #modernstyle #modern


13 MO-H2-BL4.199.14(13)


แบบบ้านโมเดิร์น 199 ตร.ม. ฟังก์ชั่นใช้สอย ออกแบบสำหรับครอบครัว 3ห้องนอน 3ห้องน้ำ พื้นที่จอดรถ 2 คัน ฟังก์ชั่นใช้สอยครบครัน สามารถสร้างได้บนที่ดิน 60.50 ตร.ว
--------------------------------------------
รหัสแบบ MO-H2-BL4.199.14(13)
• แบบบ้าน Modern
• แบบบ้านสองชั้น 199 ตร.ม.
• 3ห้องนอน 3ห้องน้ำ
• ห้องครัว
• ห้องรับประทานอาหาร
• ซักรีด พื้นที่ซักล้าง
• พื้นที่จอดรถ 2 คัน
--------------------------------------------
ที่ดินก่อสร้าง 60.50 ตร.ว
• กว้าง 22 x 11 เมตร
--------------------------------------------
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเว็บไซต์
https://binlabuilder.com/homeplan-818
.
สนใจแบบบ้าน นัดดูที่ดิน
สถาปนิกสร มือถือ 094-2951451 , LinelD : 0942951451
สถาปนิกแสตมป์ มือถือ 0901579152 , LinelD : 0901579152
=============================
โดย DATA BKK Co.Ltd. บริษัทรับออกแบบ T. 02-509-2324
#แบบบ้าน #ออกแบบบ้าน #แบบบ้านโมเดิร์น #แบบบ้านโมเดิร์น3ห้องนอน #แบบบ้านสองชั้น #สถาปนิก
#ออกแบบอาคาร #ออกแบบสำนักงาน #architect
#binlabuilder #modernstyle #modern


14 MO-H2-BL4.190.14(13)


แบบบ้านโมเดิร์น 190 ตร.ม. ฟังก์ชั่นใช้สอย ออกแบบสำหรับครอบครัว 4ห้องนอน 2ห้องน้ำ พื้นที่จอดรถ 2 คัน ฟังก์ชั่นใช้สอยครบครัน สามารถสร้างได้บนที่ดิน 59.06 ตร.ว
--------------------------------------------
รหัสแบบ MO-H2-BL4.190.14(13)
• แบบบ้าน Modern
• แบบบ้านสองชั้น 190 ตร.ม.
• 4ห้องนอน 2ห้องน้ำ
• ห้องครัว
• ห้องรับประทานอาหาร
• ซักรีด พื้นที่ซักล้าง
• พื้นที่จอดรถ 2 คัน
--------------------------------------------
ที่ดินก่อสร้าง 59.06 ตร.ว
• กว้าง 22.5 x 10.5 เมตร
--------------------------------------------
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเว็บไซต์
https://binlabuilder.com/homeplan-814
.
สนใจแบบบ้าน นัดดูที่ดิน
สถาปนิกสร มือถือ 094-2951451 , LinelD : 0942951451
สถาปนิกแสตมป์ มือถือ 0901579152 , LinelD : 0901579152
=============================
โดย DATA BKK Co.Ltd. บริษัทรับออกแบบ T. 02-509-2324
#แบบบ้าน #ออกแบบบ้าน #แบบบ้านโมเดิร์น #แบบบ้านโมเดิร์น4ห้องนอน #แบบบ้านสองชั้น #สถาปนิก
#ออกแบบอาคาร #ออกแบบสำนักงาน #architect
#binlabuilder #modernstyle #modern


15


แบบบ้านโมเดิร์น ตร.ม. ฟังก์ชั่นใช้สอย ออกแบบสำหรับครอบครัว ห้องนอน ห้องน้ำ พื้นที่จอดรถ คัน ฟังก์ชั่นใช้สอยครบครัน สามารถสร้างได้บนที่ดิน 0.00 ตร.ว
--------------------------------------------
รหัสแบบ
• แบบบ้าน Modern
• แบบบ้านสองชั้น ตร.ม.
• ห้องนอน ห้องน้ำ
• ห้องครัว
• ห้องรับประทานอาหาร
• ซักรีด พื้นที่ซักล้าง
• พื้นที่จอดรถ คัน
--------------------------------------------
ที่ดินก่อสร้าง 0.00 ตร.ว
• กว้าง x เมตร
--------------------------------------------
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเว็บไซต์
https://binlabuilder.com/homeplan-
.
สนใจแบบบ้าน นัดดูที่ดิน
สถาปนิกสร มือถือ 094-2951451 , LinelD : 0942951451
สถาปนิกแสตมป์ มือถือ 0901579152 , LinelD : 0901579152
=============================
โดย DATA BKK Co.Ltd. บริษัทรับออกแบบ T. 02-509-2324
#แบบบ้าน #ออกแบบบ้าน #แบบบ้านโมเดิร์น #แบบบ้านโมเดิร์นห้องนอน #แบบบ้านสองชั้น #สถาปนิก
#ออกแบบอาคาร #ออกแบบสำนักงาน #architect
#binlabuilder #modernstyle #modern


1 MO-H2-BL5.162.14


แบบบ้านโมเดิร์น 162 ตร.ม. ฟังก์ชั่นใช้สอย ออกแบบสำหรับครอบครัว 3ห้องนอน 3ห้องน้ำ พื้นที่จอดรถ 0 คัน ฟังก์ชั่นใช้สอยครบครัน สามารถสร้างได้บนที่ดิน 44.88 ตร.ว
--------------------------------------------
รหัสแบบ MO-H2-BL5.162.14
• แบบบ้าน Modern
• แบบบ้านสองชั้น 162 ตร.ม.
• 3ห้องนอน 3ห้องน้ำ
• ห้องครัว
• ห้องรับประทานอาหาร
• ซักรีด พื้นที่ซักล้าง
• พื้นที่จอดรถ 0 คัน
--------------------------------------------
ที่ดินก่อสร้าง 44.88 ตร.ว
• กว้าง 13.2 x 13.6 เมตร
--------------------------------------------
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเว็บไซต์
https://binlabuilder.com/homeplan-985
.
สนใจแบบบ้าน นัดดูที่ดิน
สถาปนิกสร มือถือ 094-2951451 , LinelD : 0942951451
สถาปนิกแสตมป์ มือถือ 0901579152 , LinelD : 0901579152
=============================
โดย DATA BKK Co.Ltd. บริษัทรับออกแบบ T. 02-509-2324
#แบบบ้าน #ออกแบบบ้าน #แบบบ้านโมเดิร์น #แบบบ้านโมเดิร์น3ห้องนอน #แบบบ้านสองชั้น #สถาปนิก
#ออกแบบอาคาร #ออกแบบสำนักงาน #architect
#binlabuilder #modernstyle #modern


2 MO-H2-BL5.157.14


แบบบ้านโมเดิร์น 157 ตร.ม. ฟังก์ชั่นใช้สอย ออกแบบสำหรับครอบครัว 2ห้องนอน 2ห้องน้ำ พื้นที่จอดรถ 1 คัน ฟังก์ชั่นใช้สอยครบครัน สามารถสร้างได้บนที่ดิน 44.88 ตร.ว
--------------------------------------------
รหัสแบบ MO-H2-BL5.157.14
• แบบบ้าน Modern
• แบบบ้านสองชั้น 157 ตร.ม.
• 2ห้องนอน 2ห้องน้ำ
• ห้องครัว
• ห้องรับประทานอาหาร
• ซักรีด พื้นที่ซักล้าง
• พื้นที่จอดรถ 1 คัน
--------------------------------------------
ที่ดินก่อสร้าง 44.88 ตร.ว
• กว้าง 13.2 x 13.6 เมตร
--------------------------------------------
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเว็บไซต์
https://binlabuilder.com/homeplan-978
.
สนใจแบบบ้าน นัดดูที่ดิน
สถาปนิกสร มือถือ 094-2951451 , LinelD : 0942951451
สถาปนิกแสตมป์ มือถือ 0901579152 , LinelD : 0901579152
=============================
โดย DATA BKK Co.Ltd. บริษัทรับออกแบบ T. 02-509-2324
#แบบบ้าน #ออกแบบบ้าน #แบบบ้านโมเดิร์น #แบบบ้านโมเดิร์น2ห้องนอน #แบบบ้านสองชั้น #สถาปนิก
#ออกแบบอาคาร #ออกแบบสำนักงาน #architect
#binlabuilder #modernstyle #modern


3 MO-H2-BL5.250.14


แบบบ้านโมเดิร์น 250 ตร.ม. ฟังก์ชั่นใช้สอย ออกแบบสำหรับครอบครัว 4ห้องนอน 4ห้องน้ำ พื้นที่จอดรถ 2 คัน ฟังก์ชั่นใช้สอยครบครัน สามารถสร้างได้บนที่ดิน 65.21 ตร.ว
--------------------------------------------
รหัสแบบ MO-H2-BL5.250.14
• แบบบ้าน Modern
• แบบบ้านสองชั้น 250 ตร.ม.
• 4ห้องนอน 4ห้องน้ำ
• ห้องครัว
• ห้องรับประทานอาหาร
• ซักรีด พื้นที่ซักล้าง
• พื้นที่จอดรถ 2 คัน
--------------------------------------------
ที่ดินก่อสร้าง 65.21 ตร.ว
• กว้าง 16.2 x 16.1 เมตร
--------------------------------------------
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเว็บไซต์
https://binlabuilder.com/homeplan-934
.
สนใจแบบบ้าน นัดดูที่ดิน
สถาปนิกสร มือถือ 094-2951451 , LinelD : 0942951451
สถาปนิกแสตมป์ มือถือ 0901579152 , LinelD : 0901579152
=============================
โดย DATA BKK Co.Ltd. บริษัทรับออกแบบ T. 02-509-2324
#แบบบ้าน #ออกแบบบ้าน #แบบบ้านโมเดิร์น #แบบบ้านโมเดิร์น4ห้องนอน #แบบบ้านสองชั้น #สถาปนิก
#ออกแบบอาคาร #ออกแบบสำนักงาน #architect
#binlabuilder #modernstyle #modern


4 MO-H2-BL5.243.14


แบบบ้านโมเดิร์น 243 ตร.ม. ฟังก์ชั่นใช้สอย ออกแบบสำหรับครอบครัว 4ห้องนอน 2ห้องน้ำ พื้นที่จอดรถ 2 คัน ฟังก์ชั่นใช้สอยครบครัน สามารถสร้างได้บนที่ดิน 63.19 ตร.ว
--------------------------------------------
รหัสแบบ MO-H2-BL5.243.14
• แบบบ้าน Modern
• แบบบ้านสองชั้น 243 ตร.ม.
• 4ห้องนอน 2ห้องน้ำ
• ห้องครัว
• ห้องรับประทานอาหาร
• ซักรีด พื้นที่ซักล้าง
• พื้นที่จอดรถ 2 คัน
--------------------------------------------
ที่ดินก่อสร้าง 63.19 ตร.ว
• กว้าง 15.7 x 16.1 เมตร
--------------------------------------------
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเว็บไซต์
https://binlabuilder.com/homeplan-932
.
สนใจแบบบ้าน นัดดูที่ดิน
สถาปนิกสร มือถือ 094-2951451 , LinelD : 0942951451
สถาปนิกแสตมป์ มือถือ 0901579152 , LinelD : 0901579152
=============================
โดย DATA BKK Co.Ltd. บริษัทรับออกแบบ T. 02-509-2324
#แบบบ้าน #ออกแบบบ้าน #แบบบ้านโมเดิร์น #แบบบ้านโมเดิร์น4ห้องนอน #แบบบ้านสองชั้น #สถาปนิก
#ออกแบบอาคาร #ออกแบบสำนักงาน #architect
#binlabuilder #modernstyle #modern


5 MO-H2-BL5.234.14


แบบบ้านโมเดิร์น 234 ตร.ม. ฟังก์ชั่นใช้สอย ออกแบบสำหรับครอบครัว 4ห้องนอน 3ห้องน้ำ พื้นที่จอดรถ 2 คัน ฟังก์ชั่นใช้สอยครบครัน สามารถสร้างได้บนที่ดิน 63.18 ตร.ว
--------------------------------------------
รหัสแบบ MO-H2-BL5.234.14
• แบบบ้าน Modern
• แบบบ้านสองชั้น 234 ตร.ม.
• 4ห้องนอน 3ห้องน้ำ
• ห้องครัว
• ห้องรับประทานอาหาร
• ซักรีด พื้นที่ซักล้าง
• พื้นที่จอดรถ 2 คัน
--------------------------------------------
ที่ดินก่อสร้าง 63.18 ตร.ว
• กว้าง 16.2 x 15.6 เมตร
--------------------------------------------
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเว็บไซต์
https://binlabuilder.com/homeplan-930
.
สนใจแบบบ้าน นัดดูที่ดิน
สถาปนิกสร มือถือ 094-2951451 , LinelD : 0942951451
สถาปนิกแสตมป์ มือถือ 0901579152 , LinelD : 0901579152
=============================
โดย DATA BKK Co.Ltd. บริษัทรับออกแบบ T. 02-509-2324
#แบบบ้าน #ออกแบบบ้าน #แบบบ้านโมเดิร์น #แบบบ้านโมเดิร์น4ห้องนอน #แบบบ้านสองชั้น #สถาปนิก
#ออกแบบอาคาร #ออกแบบสำนักงาน #architect
#binlabuilder #modernstyle #modern


6 MO-H2-BL5.230.14


แบบบ้านโมเดิร์น 230 ตร.ม. ฟังก์ชั่นใช้สอย ออกแบบสำหรับครอบครัว 3ห้องนอน 3ห้องน้ำ พื้นที่จอดรถ 2 คัน ฟังก์ชั่นใช้สอยครบครัน สามารถสร้างได้บนที่ดิน 59.28 ตร.ว
--------------------------------------------
รหัสแบบ MO-H2-BL5.230.14
• แบบบ้าน Modern
• แบบบ้านสองชั้น 230 ตร.ม.
• 3ห้องนอน 3ห้องน้ำ
• ห้องครัว
• ห้องรับประทานอาหาร
• ซักรีด พื้นที่ซักล้าง
• พื้นที่จอดรถ 2 คัน
--------------------------------------------
ที่ดินก่อสร้าง 59.28 ตร.ว
• กว้าง 15.2 x 15.6 เมตร
--------------------------------------------
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเว็บไซต์
https://binlabuilder.com/homeplan-928
.
สนใจแบบบ้าน นัดดูที่ดิน
สถาปนิกสร มือถือ 094-2951451 , LinelD : 0942951451
สถาปนิกแสตมป์ มือถือ 0901579152 , LinelD : 0901579152
=============================
โดย DATA BKK Co.Ltd. บริษัทรับออกแบบ T. 02-509-2324
#แบบบ้าน #ออกแบบบ้าน #แบบบ้านโมเดิร์น #แบบบ้านโมเดิร์น3ห้องนอน #แบบบ้านสองชั้น #สถาปนิก
#ออกแบบอาคาร #ออกแบบสำนักงาน #architect
#binlabuilder #modernstyle #modern


7 MO-H2-BL5.221.14


แบบบ้านโมเดิร์น 221 ตร.ม. ฟังก์ชั่นใช้สอย ออกแบบสำหรับครอบครัว 3ห้องนอน 3ห้องน้ำ พื้นที่จอดรถ 2 คัน ฟังก์ชั่นใช้สอยครบครัน สามารถสร้างได้บนที่ดิน 61.23 ตร.ว
--------------------------------------------
รหัสแบบ MO-H2-BL5.221.14
• แบบบ้าน Modern
• แบบบ้านสองชั้น 221 ตร.ม.
• 3ห้องนอน 3ห้องน้ำ
• ห้องครัว
• ห้องรับประทานอาหาร
• ซักรีด พื้นที่ซักล้าง
• พื้นที่จอดรถ 2 คัน
--------------------------------------------
ที่ดินก่อสร้าง 61.23 ตร.ว
• กว้าง 15.7 x 15.6 เมตร
--------------------------------------------
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเว็บไซต์
https://binlabuilder.com/homeplan-926
.
สนใจแบบบ้าน นัดดูที่ดิน
สถาปนิกสร มือถือ 094-2951451 , LinelD : 0942951451
สถาปนิกแสตมป์ มือถือ 0901579152 , LinelD : 0901579152
=============================
โดย DATA BKK Co.Ltd. บริษัทรับออกแบบ T. 02-509-2324
#แบบบ้าน #ออกแบบบ้าน #แบบบ้านโมเดิร์น #แบบบ้านโมเดิร์น3ห้องนอน #แบบบ้านสองชั้น #สถาปนิก
#ออกแบบอาคาร #ออกแบบสำนักงาน #architect
#binlabuilder #modernstyle #modern


8 MO-H2-BL5.203.14


แบบบ้านโมเดิร์น 203 ตร.ม. ฟังก์ชั่นใช้สอย ออกแบบสำหรับครอบครัว 3ห้องนอน 3ห้องน้ำ พื้นที่จอดรถ 2 คัน ฟังก์ชั่นใช้สอยครบครัน สามารถสร้างได้บนที่ดิน 56.91 ตร.ว
--------------------------------------------
รหัสแบบ MO-H2-BL5.203.14
• แบบบ้าน Modern
• แบบบ้านสองชั้น 203 ตร.ม.
• 3ห้องนอน 3ห้องน้ำ
• ห้องครัว
• ห้องรับประทานอาหาร
• ซักรีด พื้นที่ซักล้าง
• พื้นที่จอดรถ 2 คัน
--------------------------------------------
ที่ดินก่อสร้าง 56.91 ตร.ว
• กว้าง 15.7 x 14.5 เมตร
--------------------------------------------
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเว็บไซต์
https://binlabuilder.com/homeplan-924
.
สนใจแบบบ้าน นัดดูที่ดิน
สถาปนิกสร มือถือ 094-2951451 , LinelD : 0942951451
สถาปนิกแสตมป์ มือถือ 0901579152 , LinelD : 0901579152
=============================
โดย DATA BKK Co.Ltd. บริษัทรับออกแบบ T. 02-509-2324
#แบบบ้าน #ออกแบบบ้าน #แบบบ้านโมเดิร์น #แบบบ้านโมเดิร์น3ห้องนอน #แบบบ้านสองชั้น #สถาปนิก
#ออกแบบอาคาร #ออกแบบสำนักงาน #architect
#binlabuilder #modernstyle #modern


9 MO-H2-BL5.191.14


แบบบ้านโมเดิร์น 191 ตร.ม. ฟังก์ชั่นใช้สอย ออกแบบสำหรับครอบครัว 3ห้องนอน 2ห้องน้ำ พื้นที่จอดรถ 1 คัน ฟังก์ชั่นใช้สอยครบครัน สามารถสร้างได้บนที่ดิน 55.48 ตร.ว
--------------------------------------------
รหัสแบบ MO-H2-BL5.191.14
• แบบบ้าน Modern
• แบบบ้านสองชั้น 191 ตร.ม.
• 3ห้องนอน 2ห้องน้ำ
• ห้องครัว
• ห้องรับประทานอาหาร
• ซักรีด พื้นที่ซักล้าง
• พื้นที่จอดรถ 1 คัน
--------------------------------------------
ที่ดินก่อสร้าง 55.48 ตร.ว
• กว้าง 15.2 x 14.6 เมตร
--------------------------------------------
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเว็บไซต์
https://binlabuilder.com/homeplan-920
.
สนใจแบบบ้าน นัดดูที่ดิน
สถาปนิกสร มือถือ 094-2951451 , LinelD : 0942951451
สถาปนิกแสตมป์ มือถือ 0901579152 , LinelD : 0901579152
=============================
โดย DATA BKK Co.Ltd. บริษัทรับออกแบบ T. 02-509-2324
#แบบบ้าน #ออกแบบบ้าน #แบบบ้านโมเดิร์น #แบบบ้านโมเดิร์น3ห้องนอน #แบบบ้านสองชั้น #สถาปนิก
#ออกแบบอาคาร #ออกแบบสำนักงาน #architect
#binlabuilder #modernstyle #modern


10 MO-H2-BL5.184.14


แบบบ้านโมเดิร์น 184 ตร.ม. ฟังก์ชั่นใช้สอย ออกแบบสำหรับครอบครัว 3ห้องนอน 2ห้องน้ำ พื้นที่จอดรถ 1 คัน ฟังก์ชั่นใช้สอยครบครัน สามารถสร้างได้บนที่ดิน 50.01 ตร.ว
--------------------------------------------
รหัสแบบ MO-H2-BL5.184.14
• แบบบ้าน Modern
• แบบบ้านสองชั้น 184 ตร.ม.
• 3ห้องนอน 2ห้องน้ำ
• ห้องครัว
• ห้องรับประทานอาหาร
• ซักรีด พื้นที่ซักล้าง
• พื้นที่จอดรถ 1 คัน
--------------------------------------------
ที่ดินก่อสร้าง 50.01 ตร.ว
• กว้าง 13.7 x 14.6 เมตร
--------------------------------------------
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเว็บไซต์
https://binlabuilder.com/homeplan-918
.
สนใจแบบบ้าน นัดดูที่ดิน
สถาปนิกสร มือถือ 094-2951451 , LinelD : 0942951451
สถาปนิกแสตมป์ มือถือ 0901579152 , LinelD : 0901579152
=============================
โดย DATA BKK Co.Ltd. บริษัทรับออกแบบ T. 02-509-2324
#แบบบ้าน #ออกแบบบ้าน #แบบบ้านโมเดิร์น #แบบบ้านโมเดิร์น3ห้องนอน #แบบบ้านสองชั้น #สถาปนิก
#ออกแบบอาคาร #ออกแบบสำนักงาน #architect
#binlabuilder #modernstyle #modern


11 MO-H2-BL5.171.14


แบบบ้านโมเดิร์น 171 ตร.ม. ฟังก์ชั่นใช้สอย ออกแบบสำหรับครอบครัว 3ห้องนอน 2ห้องน้ำ พื้นที่จอดรถ 1 คัน ฟังก์ชั่นใช้สอยครบครัน สามารถสร้างได้บนที่ดิน 46.53 ตร.ว
--------------------------------------------
รหัสแบบ MO-H2-BL5.171.14
• แบบบ้าน Modern
• แบบบ้านสองชั้น 171 ตร.ม.
• 3ห้องนอน 2ห้องน้ำ
• ห้องครัว
• ห้องรับประทานอาหาร
• ซักรีด พื้นที่ซักล้าง
• พื้นที่จอดรถ 1 คัน
--------------------------------------------
ที่ดินก่อสร้าง 46.53 ตร.ว
• กว้าง 13.2 x 14.1 เมตร
--------------------------------------------
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเว็บไซต์
https://binlabuilder.com/homeplan-916
.
สนใจแบบบ้าน นัดดูที่ดิน
สถาปนิกสร มือถือ 094-2951451 , LinelD : 0942951451
สถาปนิกแสตมป์ มือถือ 0901579152 , LinelD : 0901579152
=============================
โดย DATA BKK Co.Ltd. บริษัทรับออกแบบ T. 02-509-2324
#แบบบ้าน #ออกแบบบ้าน #แบบบ้านโมเดิร์น #แบบบ้านโมเดิร์น3ห้องนอน #แบบบ้านสองชั้น #สถาปนิก
#ออกแบบอาคาร #ออกแบบสำนักงาน #architect
#binlabuilder #modernstyle #modern


1 MO-H2-BL6.245.15


แบบบ้านโมเดิร์น 245 ตร.ม. ฟังก์ชั่นใช้สอย ออกแบบสำหรับครอบครัว 5ห้องนอน 4ห้องน้ำ พื้นที่จอดรถ 2 คัน ฟังก์ชั่นใช้สอยครบครัน สามารถสร้างได้บนที่ดิน 49.00 ตร.ว
--------------------------------------------
รหัสแบบ MO-H2-BL6.245.15
• แบบบ้าน Modern
• แบบบ้านสองชั้น 245 ตร.ม.
• 5ห้องนอน 4ห้องน้ำ
• ห้องครัว
• ห้องรับประทานอาหาร
• ซักรีด พื้นที่ซักล้าง
• พื้นที่จอดรถ 2 คัน
--------------------------------------------
ที่ดินก่อสร้าง 49.00 ตร.ว
• กว้าง 10 x 19.6 เมตร
--------------------------------------------
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเว็บไซต์
https://binlabuilder.com/homeplan-1021
.
สนใจแบบบ้าน นัดดูที่ดิน
สถาปนิกสร มือถือ 094-2951451 , LinelD : 0942951451
สถาปนิกแสตมป์ มือถือ 0901579152 , LinelD : 0901579152
=============================
โดย DATA BKK Co.Ltd. บริษัทรับออกแบบ T. 02-509-2324
#แบบบ้าน #ออกแบบบ้าน #แบบบ้านโมเดิร์น #แบบบ้านโมเดิร์น5ห้องนอน #แบบบ้านสองชั้น #สถาปนิก
#ออกแบบอาคาร #ออกแบบสำนักงาน #architect
#binlabuilder #modernstyle #modern


2 MO-H2-BL6.240.15


แบบบ้านโมเดิร์น 240 ตร.ม. ฟังก์ชั่นใช้สอย ออกแบบสำหรับครอบครัว 4ห้องนอน 4ห้องน้ำ พื้นที่จอดรถ 2 คัน ฟังก์ชั่นใช้สอยครบครัน สามารถสร้างได้บนที่ดิน 49.25 ตร.ว
--------------------------------------------
รหัสแบบ MO-H2-BL6.240.15
• แบบบ้าน Modern
• แบบบ้านสองชั้น 240 ตร.ม.
• 4ห้องนอน 4ห้องน้ำ
• ห้องครัว
• ห้องรับประทานอาหาร
• ซักรีด พื้นที่ซักล้าง
• พื้นที่จอดรถ 2 คัน
--------------------------------------------
ที่ดินก่อสร้าง 49.25 ตร.ว
• กว้าง 10 x 19.7 เมตร
--------------------------------------------
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเว็บไซต์
https://binlabuilder.com/homeplan-1018
.
สนใจแบบบ้าน นัดดูที่ดิน
สถาปนิกสร มือถือ 094-2951451 , LinelD : 0942951451
สถาปนิกแสตมป์ มือถือ 0901579152 , LinelD : 0901579152
=============================
โดย DATA BKK Co.Ltd. บริษัทรับออกแบบ T. 02-509-2324
#แบบบ้าน #ออกแบบบ้าน #แบบบ้านโมเดิร์น #แบบบ้านโมเดิร์น4ห้องนอน #แบบบ้านสองชั้น #สถาปนิก
#ออกแบบอาคาร #ออกแบบสำนักงาน #architect
#binlabuilder #modernstyle #modern


3 MO-H2-BL6.183.15


แบบบ้านโมเดิร์น 183 ตร.ม. ฟังก์ชั่นใช้สอย ออกแบบสำหรับครอบครัว 3ห้องนอน 3ห้องน้ำ พื้นที่จอดรถ 1 คัน ฟังก์ชั่นใช้สอยครบครัน สามารถสร้างได้บนที่ดิน 40.40 ตร.ว
--------------------------------------------
รหัสแบบ MO-H2-BL6.183.15
• แบบบ้าน Modern
• แบบบ้านสองชั้น 183 ตร.ม.
• 3ห้องนอน 3ห้องน้ำ
• ห้องครัว
• ห้องรับประทานอาหาร
• ซักรีด พื้นที่ซักล้าง
• พื้นที่จอดรถ 1 คัน
--------------------------------------------
ที่ดินก่อสร้าง 40.40 ตร.ว
• กว้าง 8 x 20.2 เมตร
--------------------------------------------
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเว็บไซต์
https://binlabuilder.com/homeplan-1015
.
สนใจแบบบ้าน นัดดูที่ดิน
สถาปนิกสร มือถือ 094-2951451 , LinelD : 0942951451
สถาปนิกแสตมป์ มือถือ 0901579152 , LinelD : 0901579152
=============================
โดย DATA BKK Co.Ltd. บริษัทรับออกแบบ T. 02-509-2324
#แบบบ้าน #ออกแบบบ้าน #แบบบ้านโมเดิร์น #แบบบ้านโมเดิร์น3ห้องนอน #แบบบ้านสองชั้น #สถาปนิก
#ออกแบบอาคาร #ออกแบบสำนักงาน #architect
#binlabuilder #modernstyle #modern


4 MO-H2-BL6.174.15


แบบบ้านโมเดิร์น 174 ตร.ม. ฟังก์ชั่นใช้สอย ออกแบบสำหรับครอบครัว 2ห้องนอน 3ห้องน้ำ พื้นที่จอดรถ 1 คัน ฟังก์ชั่นใช้สอยครบครัน สามารถสร้างได้บนที่ดิน 38.40 ตร.ว
--------------------------------------------
รหัสแบบ MO-H2-BL6.174.15
• แบบบ้าน Modern
• แบบบ้านสองชั้น 174 ตร.ม.
• 2ห้องนอน 3ห้องน้ำ
• ห้องครัว
• ห้องรับประทานอาหาร
• ซักรีด พื้นที่ซักล้าง
• พื้นที่จอดรถ 1 คัน
--------------------------------------------
ที่ดินก่อสร้าง 38.40 ตร.ว
• กว้าง 8 x 19.2 เมตร
--------------------------------------------
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเว็บไซต์
https://binlabuilder.com/homeplan-1012
.
สนใจแบบบ้าน นัดดูที่ดิน
สถาปนิกสร มือถือ 094-2951451 , LinelD : 0942951451
สถาปนิกแสตมป์ มือถือ 0901579152 , LinelD : 0901579152
=============================
โดย DATA BKK Co.Ltd. บริษัทรับออกแบบ T. 02-509-2324
#แบบบ้าน #ออกแบบบ้าน #แบบบ้านโมเดิร์น #แบบบ้านโมเดิร์น2ห้องนอน #แบบบ้านสองชั้น #สถาปนิก
#ออกแบบอาคาร #ออกแบบสำนักงาน #architect
#binlabuilder #modernstyle #modern


5 MO-H2-BL6.138.15


แบบบ้านโมเดิร์น 138 ตร.ม. ฟังก์ชั่นใช้สอย ออกแบบสำหรับครอบครัว 2ห้องนอน 2ห้องน้ำ พื้นที่จอดรถ 1 คัน ฟังก์ชั่นใช้สอยครบครัน สามารถสร้างได้บนที่ดิน 25.07 ตร.ว
--------------------------------------------
รหัสแบบ MO-H2-BL6.138.15
• แบบบ้าน Modern
• แบบบ้านสองชั้น 138 ตร.ม.
• 2ห้องนอน 2ห้องน้ำ
• ห้องครัว
• ห้องรับประทานอาหาร
• ซักรีด พื้นที่ซักล้าง
• พื้นที่จอดรถ 1 คัน
--------------------------------------------
ที่ดินก่อสร้าง 25.07 ตร.ว
• กว้าง 5.25 x 19.1 เมตร
--------------------------------------------
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเว็บไซต์
https://binlabuilder.com/homeplan-1008
.
สนใจแบบบ้าน นัดดูที่ดิน
สถาปนิกสร มือถือ 094-2951451 , LinelD : 0942951451
สถาปนิกแสตมป์ มือถือ 0901579152 , LinelD : 0901579152
=============================
โดย DATA BKK Co.Ltd. บริษัทรับออกแบบ T. 02-509-2324
#แบบบ้าน #ออกแบบบ้าน #แบบบ้านโมเดิร์น #แบบบ้านโมเดิร์น2ห้องนอน #แบบบ้านสองชั้น #สถาปนิก
#ออกแบบอาคาร #ออกแบบสำนักงาน #architect
#binlabuilder #modernstyle #modern


1 MO-H2-BL8.254.14


แบบบ้านโมเดิร์น 254 ตร.ม. ฟังก์ชั่นใช้สอย ออกแบบสำหรับครอบครัว 6ห้องนอน 4ห้องน้ำ พื้นที่จอดรถ 1 คัน ฟังก์ชั่นใช้สอยครบครัน สามารถสร้างได้บนที่ดิน 40.48 ตร.ว
--------------------------------------------
รหัสแบบ MO-H2-BL8.254.14
• แบบบ้าน Modern
• แบบบ้านสองชั้น 254 ตร.ม.
• 6ห้องนอน 4ห้องน้ำ
• ห้องครัว
• ห้องรับประทานอาหาร
• ซักรีด พื้นที่ซักล้าง
• พื้นที่จอดรถ 1 คัน
--------------------------------------------
ที่ดินก่อสร้าง 40.48 ตร.ว
• กว้าง 9.2 x 17.6 เมตร
--------------------------------------------
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเว็บไซต์
https://binlabuilder.com/homeplan-1118
.
สนใจแบบบ้าน นัดดูที่ดิน
สถาปนิกสร มือถือ 094-2951451 , LinelD : 0942951451
สถาปนิกแสตมป์ มือถือ 0901579152 , LinelD : 0901579152
=============================
โดย DATA BKK Co.Ltd. บริษัทรับออกแบบ T. 02-509-2324
#แบบบ้าน #ออกแบบบ้าน #แบบบ้านโมเดิร์น #แบบบ้านโมเดิร์น6ห้องนอน #แบบบ้านสองชั้น #สถาปนิก
#ออกแบบอาคาร #ออกแบบสำนักงาน #architect
#binlabuilder #modernstyle #modern


2 MO-H2-BL8.246.14


แบบบ้านโมเดิร์น 246 ตร.ม. ฟังก์ชั่นใช้สอย ออกแบบสำหรับครอบครัว 4ห้องนอน 4ห้องน้ำ พื้นที่จอดรถ 2 คัน ฟังก์ชั่นใช้สอยครบครัน สามารถสร้างได้บนที่ดิน 48.16 ตร.ว
--------------------------------------------
รหัสแบบ MO-H2-BL8.246.14
• แบบบ้าน Modern
• แบบบ้านสองชั้น 246 ตร.ม.
• 4ห้องนอน 4ห้องน้ำ
• ห้องครัว
• ห้องรับประทานอาหาร
• ซักรีด พื้นที่ซักล้าง
• พื้นที่จอดรถ 2 คัน
--------------------------------------------
ที่ดินก่อสร้าง 48.16 ตร.ว
• กว้าง 11.2 x 17.2 เมตร
--------------------------------------------
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเว็บไซต์
https://binlabuilder.com/homeplan-1114
.
สนใจแบบบ้าน นัดดูที่ดิน
สถาปนิกสร มือถือ 094-2951451 , LinelD : 0942951451
สถาปนิกแสตมป์ มือถือ 0901579152 , LinelD : 0901579152
=============================
โดย DATA BKK Co.Ltd. บริษัทรับออกแบบ T. 02-509-2324
#แบบบ้าน #ออกแบบบ้าน #แบบบ้านโมเดิร์น #แบบบ้านโมเดิร์น4ห้องนอน #แบบบ้านสองชั้น #สถาปนิก
#ออกแบบอาคาร #ออกแบบสำนักงาน #architect
#binlabuilder #modernstyle #modern


3 MO-H2-BL8.237.14


แบบบ้านโมเดิร์น 237 ตร.ม. ฟังก์ชั่นใช้สอย ออกแบบสำหรับครอบครัว 4ห้องนอน 3ห้องน้ำ พื้นที่จอดรถ 1 คัน ฟังก์ชั่นใช้สอยครบครัน สามารถสร้างได้บนที่ดิน 52.08 ตร.ว
--------------------------------------------
รหัสแบบ MO-H2-BL8.237.14
• แบบบ้าน Modern
• แบบบ้านสองชั้น 237 ตร.ม.
• 4ห้องนอน 3ห้องน้ำ
• ห้องครัว
• ห้องรับประทานอาหาร
• ซักรีด พื้นที่ซักล้าง
• พื้นที่จอดรถ 1 คัน
--------------------------------------------
ที่ดินก่อสร้าง 52.08 ตร.ว
• กว้าง 11.2 x 18.6 เมตร
--------------------------------------------
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเว็บไซต์
https://binlabuilder.com/homeplan-1110
.
สนใจแบบบ้าน นัดดูที่ดิน
สถาปนิกสร มือถือ 094-2951451 , LinelD : 0942951451
สถาปนิกแสตมป์ มือถือ 0901579152 , LinelD : 0901579152
=============================
โดย DATA BKK Co.Ltd. บริษัทรับออกแบบ T. 02-509-2324
#แบบบ้าน #ออกแบบบ้าน #แบบบ้านโมเดิร์น #แบบบ้านโมเดิร์น4ห้องนอน #แบบบ้านสองชั้น #สถาปนิก
#ออกแบบอาคาร #ออกแบบสำนักงาน #architect
#binlabuilder #modernstyle #modern


4 MO-H2-BL8.211.14


แบบบ้านโมเดิร์น 211 ตร.ม. ฟังก์ชั่นใช้สอย ออกแบบสำหรับครอบครัว 2ห้องนอน 3ห้องน้ำ พื้นที่จอดรถ 1 คัน ฟังก์ชั่นใช้สอยครบครัน สามารถสร้างได้บนที่ดิน 52.43 ตร.ว
--------------------------------------------
รหัสแบบ MO-H2-BL8.211.14
• แบบบ้าน Modern
• แบบบ้านสองชั้น 211 ตร.ม.
• 2ห้องนอน 3ห้องน้ำ
• ห้องครัว
• ห้องรับประทานอาหาร
• ซักรีด พื้นที่ซักล้าง
• พื้นที่จอดรถ 1 คัน
--------------------------------------------
ที่ดินก่อสร้าง 52.43 ตร.ว
• กว้าง 10.7 x 19.6 เมตร
--------------------------------------------
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเว็บไซต์
https://binlabuilder.com/homeplan-1106
.
สนใจแบบบ้าน นัดดูที่ดิน
สถาปนิกสร มือถือ 094-2951451 , LinelD : 0942951451
สถาปนิกแสตมป์ มือถือ 0901579152 , LinelD : 0901579152
=============================
โดย DATA BKK Co.Ltd. บริษัทรับออกแบบ T. 02-509-2324
#แบบบ้าน #ออกแบบบ้าน #แบบบ้านโมเดิร์น #แบบบ้านโมเดิร์น2ห้องนอน #แบบบ้านสองชั้น #สถาปนิก
#ออกแบบอาคาร #ออกแบบสำนักงาน #architect
#binlabuilder #modernstyle #modern


5 MO-H2-BL8.171.14


แบบบ้านโมเดิร์น 171 ตร.ม. ฟังก์ชั่นใช้สอย ออกแบบสำหรับครอบครัว 2ห้องนอน 3ห้องน้ำ พื้นที่จอดรถ 1 คัน ฟังก์ชั่นใช้สอยครบครัน สามารถสร้างได้บนที่ดิน 38.72 ตร.ว
--------------------------------------------
รหัสแบบ MO-H2-BL8.171.14
• แบบบ้าน Modern
• แบบบ้านสองชั้น 171 ตร.ม.
• 2ห้องนอน 3ห้องน้ำ
• ห้องครัว
• ห้องรับประทานอาหาร
• ซักรีด พื้นที่ซักล้าง
• พื้นที่จอดรถ 1 คัน
--------------------------------------------
ที่ดินก่อสร้าง 38.72 ตร.ว
• กว้าง 8.8 x 17.6 เมตร
--------------------------------------------
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเว็บไซต์
https://binlabuilder.com/homeplan-1102
.
สนใจแบบบ้าน นัดดูที่ดิน
สถาปนิกสร มือถือ 094-2951451 , LinelD : 0942951451
สถาปนิกแสตมป์ มือถือ 0901579152 , LinelD : 0901579152
=============================
โดย DATA BKK Co.Ltd. บริษัทรับออกแบบ T. 02-509-2324
#แบบบ้าน #ออกแบบบ้าน #แบบบ้านโมเดิร์น #แบบบ้านโมเดิร์น2ห้องนอน #แบบบ้านสองชั้น #สถาปนิก
#ออกแบบอาคาร #ออกแบบสำนักงาน #architect
#binlabuilder #modernstyle #modern


6 MO-H2-BL8.161.14


แบบบ้านโมเดิร์น 161 ตร.ม. ฟังก์ชั่นใช้สอย ออกแบบสำหรับครอบครัว 2ห้องนอน 3ห้องน้ำ พื้นที่จอดรถ 1 คัน ฟังก์ชั่นใช้สอยครบครัน สามารถสร้างได้บนที่ดิน 35.06 ตร.ว
--------------------------------------------
รหัสแบบ MO-H2-BL8.161.14
• แบบบ้าน Modern
• แบบบ้านสองชั้น 161 ตร.ม.
• 2ห้องนอน 3ห้องน้ำ
• ห้องครัว
• ห้องรับประทานอาหาร
• ซักรีด พื้นที่ซักล้าง
• พื้นที่จอดรถ 1 คัน
--------------------------------------------
ที่ดินก่อสร้าง 35.06 ตร.ว
• กว้าง 8.2 x 17.1 เมตร
--------------------------------------------
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเว็บไซต์
https://binlabuilder.com/homeplan-1098
.
สนใจแบบบ้าน นัดดูที่ดิน
สถาปนิกสร มือถือ 094-2951451 , LinelD : 0942951451
สถาปนิกแสตมป์ มือถือ 0901579152 , LinelD : 0901579152
=============================
โดย DATA BKK Co.Ltd. บริษัทรับออกแบบ T. 02-509-2324
#แบบบ้าน #ออกแบบบ้าน #แบบบ้านโมเดิร์น #แบบบ้านโมเดิร์น2ห้องนอน #แบบบ้านสองชั้น #สถาปนิก
#ออกแบบอาคาร #ออกแบบสำนักงาน #architect
#binlabuilder #modernstyle #modern


ซื้อแบบบ้าน   แบบบ้านโมเดิร์น 0942951451  0942951451