เงื่อนไขบริการ

เงื่อนไขบริการ

ADD LINE ID 0942951451

บินหลา หรือ นกกางเขน สร้างรังเป็นหลักแหล่ง ถิ่นอาศัยในเขตร้อนชื้นทั่วเอเชีย นำมาเป็นชื่อทีมงานดูเป็นกันเองเรียกง่ายแบบไทยๆ

การบริการ
A. บริการรับเหมาก่อสร้างบ้านตามแบบสำเร็จของบริษัทในเครือ มีแบบให้เลือกมากมาย มีกระบวนการพัฒนาแบบอย่างต่อเนื่อง

B. ก่อสร้างตามความต้องการของลูกค้า โดยใช้รูปแบบหน้าตาอาคารพร้อมสเปควัสดุที่แสดงในแบบมาตรฐานเป็นหลัก เพื่อการคำนวณราคาก่อสร้างเป็น ตารางเมตรละได้แม่นยำ หากมีการปรับสเปคหรือใช้รูปทรงอื่นทางบริษัทบริการได้เช่นกัน โดยคำนวณราคาตามจริงของวัสดุนั้นๆและอาจมอบหมายงานดังกล่าวให้อีกทีมในสังกัดของบริษัท ไม่ใช่ทีมงานบินหลาโดยตรง

ทีมงานอื่นในสังกัด หมายถึงทีม Casa Concept, Black Beam, Resort505, Fixfloor, Architectbkk


ข้อกำหนดการก่อสร้าง

 1. SPECIFICATION รายละเอียดวัสดุ แบ่งเป็น 2 แนวทาง แยกตามลักษณะโครงสร้าง

  1.1 CON SPEC. เป็นสเปคใช้กำหนดการก่อสร้างบ้าน ชั้นล่างโดยโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กแบบหล่อในที่ เหมือนการก่อสร้างทั่วไป เสาและชั้นบนใช้เสา คาน คอนกรีตอัดแรง ผลิตจากโรงงานยกประกอบติดตั้งรับรองความแข็งแรงโดยวิศวกร สเปคและรายละเอียดอื่นๆ ศึกษาได้จากข้อมูลของบริษัท >> คลิ๊กดูสเปค << ระยะเวลาก่อสร้างปกติ 6-12 เดือน ** ในกรณีพื้นที่จำกัดใช้เครนยกคานสำเร็จไม่ได้ต้องใช้การหล่อในที่เท่านั้น ทางบริษัทจะแจ้งราคาที่เปลี่ยนแปลงจากสเปคเดิมให้ทราบก่อนตัดสินใจ

  1.2 METAL SPEC. เป็นสเปคใช้กำหนดการก่อสร้างบ้าน ชั้นล่างโดยโครงสร้างสำเร็จรูปประกอบทั้งหมด ตั้งแต่ฐานราก ตอม่อ คานชั้นล่าง ใช้คอนกรีตอัดแรงผลิตจากโรงงานขนส่งมาติดตั้งในหน่วยงาน เสารับชั้นบน คานชั้นบน คานหลังคา ใช้โครงเหล็ก WF.(เหล็กรูปตัว H I)ผลิตจากโรงงานขนส่งมาติดตั้งเช่นกัน รับรองความแข็งแรงโดยวิศวกร สเปคและรายละเอียดอื่นๆ ศึกษาได้จากข้อมูลของบริษัท >> คลิ๊กดูสเปค << ระยะเวลาก่อสร้างรวดเร็วใช้เวลาเพียง 4-7เดือน ขึ้นอยู่กับขนาดของบ้าน


 2. แบบแปลน และ รายละเอียดแบบ

  2.1 ทั้ง 2 สเปคใช้แบบแปลนเดียวกันได้ โดยมีข้อแตกต่างในการก่อสร้าง ได้แก่การก่อผนัง CON SPEC. ก่อผนังรอบนอกระหว่างเสา ผนังจะชนเสา ส่วน METAL SPEC. เป็นเสาเหล็ก ก่อผนังรอบนอก อยู่นอกเสา โดยใช้ผนังสำเร็จรูป

  2.2 ทิศทางการวางแบบแปลน เป็นสิทธิของสถาปนิกผู้ออกแบบนำเสนอเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพ ฟ้า ฝน แสงแดดที่มีผลกระทบต่อความเสียหายอาคาร และหรือความถูกต้องตามหลักวิชาทางสถาปัตยกรรม กรณีที่ลูกค้าเลี่ยงการปฏิบัติตามข้อแนะนำทีมงานขอสิทธิ์ในการปฏิเสธรับบริการ อันเนื่องด้วยผู้ปฏิบัติงานเป็นวิชาชีพควบคุมต้องคำนึงถึงข้อกำหนดตาม พรบ.ควบคุมการก่อสร้างเป็นสาระสำคัญ


 3. รูปแบบการการก่อสร้าง เพื่อให้เจ้าของได้บ้านที่อยู่อาศัย ยุติธรรมด้านราคา ถูกตาถูกใจ และให้การก่อสร้างสะดวกไม่ติดขัด บริษัทกำหนดรูปแบบดังนี้

  3.1 รูปแบบการก่อสร้างในหน่วยงาน ได้แก่งานโครงสร้าง ติดตั้งโครงสร้าง มุงหลังคา ก่อฉาบผนัง งานฝ้าเพดาน ฝ้าชายคา ติดตั้งงานระบบ สุขภัณฑ์ งานทาสี งานตกแต่งผิวอาคาร

  3.2 รูปแบบการผลิตชิ้นส่วนในโรงงาน นำมาติดตั้งได้แก่ งานชิ้นส่วนโครงสร้าง งานวงกบ งานประตู งานหน้าต่าง งานขั้นบันได ราวบันได พื้นสำเร็จ งานเชิงชาย งานราวระเบียง กันตก กันสาด

  3.3 รายการวัสดุที่ลูกค้าปรับเปลี่ยนได้ -ลูกค้าสามารถเปลี่ยนกระเบื้อง ทุกชนิดได้ โดยจัดซื้อมาให้ทีมงานพร้อมจัดส่งถึงหน่วยงานตามกำหนด -ลูกค้าสามารถเปลี่ยนสุขภัณฑ์ได้ โดยจัดซื้อมาให้ทีมงานพร้อมจัดส่งถึงหน่วยงานตามกำหนด -ลูกค้าสามารถเปลี่ยนเบอร์สี เกรดสี ยี่ห้อสี ที่ใช้ทาผนังปูนได้ โดยจัดซื้อสีมาให้ทีมงาน (สีไม้ห้ามเปลี่ยน)พร้อมจัดส่งถึงหน่วยงานตามกำหนด – ลูกค้าสามารถเปลี่ยนหินตกแต่งอาคารได้ โดยจัดซื้อหินมาให้ทีมงานพร้อมจัดส่งถึงหน่วยงานตามกำหนด *** รายการเปลี่ยน บริษัท มีราคาเทียบไว้ให้ทราบก่อนเซ็นสัญญา

  3.4 รูปแบบการผลิตในโรงงานและในหน่วยงาน หากระหว่างก่อสร้าง การยกเลิกงานใดๆ หรือชิ้นส่วนงานใดๆ อาจมีผลกระทบต่อระบบการผลิตชิ้นส่วนในโรงงาน การคำนวณราคาคืนงานบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บตามความจริง

  3.5 ระหว่างก่อสร้าง หากลูกค้าประสงค์เปลี่ยนแปลงงานใดๆ หรือชิ้นส่วนงานใดๆ จากแบบเดิมของบริษัทโดยการถอดงานเดิมคืนมูลค่า บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับจ้างทำงานใหม่ที่เปลี่ยนแปลง ให้ลูกค้าจัดหาช่างมาดำเนินเองภายหลังจากได้รับการอนุญาตจากผู้ควบคุมงาน

  3.6 ระหว่างก่อสร้างบริษัท จะไม่รับงานต่อเติมไดๆที่กระทำโดยเชื่อมต่อกับโครงสร้างหลังที่กำลังก่อสร้าง เว้นแต่ได้รับการตกลงและจัดทำแบบมาแล้วก่อนการเซ็นสัญญารับจ้างเท่านั้น

  3.7 ก่อนทำการก่อสร้าง ลูกค้าต้องเข้าใจแบบโดยละเอียดกับสถาปนิก ระหว่างก่อสร้างไม่มีสถาปนิกบริการอันเนื่องจากการก่อสร้างที่อาจอยู่ไกลกับสำนักงานหลัก มีเพียงโฟร์แมนที่ให้บริการปรึกษา และวิศวกรตรวจงานเป็นครั้งคราว

  3.8 ระหว่างก่อสร้าง การเปลี่ยนแปรง ยกเลิกงานใดๆ หรือชิ้นส่วนงานใดๆ ให้แจ้งตรงกับบุคคลที่รับผิดชอบงาน ซึ่งจะแจ้งชื่อและเบอร์โทรไว้ในวันทำสัญญาเท่านั้น ซึ่งบริษัทจะเรียกตำแหน่งนี้ว่าผู้ควบคุมงาน (ไม่ใช่โฟร์แมน)

  3.9 การติดต่อประสานงานได้ตาม บริษัทส่วนสำนักงาน บริการตามเวลากำหนด การประสานงานโฟร์แมน ผู้ควบคุมงาน แจ้งให้ทราบเป็นหน่วยๆงาน เพื่อให้เหมาะสมกับการดำเนินชีวิตประจำวันของผู้ปฏิบัติงาน


 4. สถานที่ก่อสร้าง

  4.1 การปรับปรุงสถานที่ก่อสร้างให้พร้อมทำงาน สถานที่ก่อสร้างต้องสะอาด ไม่มีหญ้า หรือสิ่งปกคลุม

  4.2 ระดับดินถมก่อนการปลูกสร้าง ควรเป็นดินแข็ง ความสูงที่ดินไม่ต่ำกว่าระดับถนนหน้าบ้าน หากต้องการถมเพิ่มเติมก่อนการก่อสร้าง 1-3 เดือน หรือระหว่างออกแบบปรึกษาสถาปนิกของบริษัทก่อนตัดสินใจ **** ค่าดินถม ขนย้าย ดินเข้าและออกกรณีดินเกิน เป็นภาระของลูกค้า

  4.3 พื้นที่มีอาคารเดิมที่ต้องการรื้อถอน การรื้อถอนอาคารต้องได้รับใบอนุญาตการรื้อถอน บริษัทบริการการรื้อถอนให้ มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในขั้นตอนการเสนอราคาก่อสร้าง หรือฟรีค่ารื้อถอนขึ้นอยู่กับสภาพอาคาร

  4.4 พื้นที่บ้านสร้างใหม่ อยู่ในเขตบ้านเดิม บริษัทสามารถทำรั้วชั่วคราวเพื่อการการสร้างได้

  4.5 พื้นที่ปลูกสร้างบ้านใหม่ ห่างเขตถนน หรือทางสัญจรรถยนต์ มีภาระในการลำเลียงวัสดุ การปรับเส้นทางเป็นภาระของเจ้าของบ้านหรือมีค่าก่อสร้างเพิ่มขึ้นตามเอกสารเสนอราคา

  4.6 พื้นที่สัญจร ขนส่งวัสดุ ผ่านพื้นที่ส่วนบุคคลที่เป็นภาระของผู้อื่น เช่นนิติบุคคล หรือเพื่อนบ้าน การดำเนินงานค่าใช้จ่ายเจ้าของบ้านเพิ่มเติมตามเอกสารเสนอราคา

  4.7 พื้นที่ก่อสร้าง สามารถ สร้างที่พักได้อย่างน้อย 5 ห้อง และมีที่เก็บกองวัสดุได้มิดชิด กรณีจำเป็นให้แรงงานพักนอกสถานที่ บริษัทมีการดำเนินงานเพิ่มเติมตามเอกสารเสนอราคา


 5. รูปแบบสัญญา คลิ๊กอ่านรายละเอียดทั้งหมด

  5.1 งวดที่ 1 มัดจำการก่อสร้าง 3% ของค่าก่อสร้างบ้าน เพื่อจัดทำแบบการออกแบบ ปรับแบบ ให้ได้รับเอกสารใบอนุญาต

  5.2 งวดที่ 2 ชำระ 15% ของค่าก่อสร้างบ้าน ชำระเพิ่มเมื่อได้รับใบอนุญาต และเริ่มพร้อมก่อสร้างเริ่มผลิตชิ้นส่วนในโรงงาน

  5.3 งวดที่ 3 ชำระ 15% ของค่าก่อสร้างบ้าน ทำโครงสร้างคานชั้นล่างแล้วเสร็จ

  5.4 งวดที่ 4 ชำระ 15% ของค่าก่อสร้างบ้าน เมื่อทำโครงสร้างและมุงหลังคาแล้วเสร็จ

  5.5 งวดที่ 5 ชำระ 15% ของค่าก่อสร้างบ้านเมื่องานผนังและงานฉาบแล้วเสร็จ

  5.6 งวดที่ 6 ชำระ 10% ของค่าก่อสร้างบ้าน เมื่องานพื้นงานตกแต่งกรุผนัง ทั้งหมดแล้วเสร็จ

  5.7 งวดที่ 7 ชำระ 10% ของค่าก่อสร้างบ้าน เมื่องานประตูหน้าต่าง ฝ้าเพดานทั้งหมดแล้วเสร็จ

  5.8 งวดที่ 8 ชำระ 10% ของค่าก่อสร้างบ้าน เมื่องานระบบ งานติดตั้งอุปกรณ์ งานสุขภัณฑ์ ทั้งหมดแล้วเสร็จ

  5.9 งวดที่ 9 ชำระ 7% ของค่าก่อสร้างบ้าน เมื่องานสีทั้งหมดแล้วเสร็จ ทำความสะอาดพื้นที่ ส่งมอบบ้าน

  ***** กรณี การกู้สินเชื่อ สามารถปรับงวดได้เพื่อให้สอดคล้องกับสถาบันการเงิน กรุณาปรึกษาสถาปนิกฝ่ายขาย

ซื้อแบบบ้าน   แบบบ้านโมเดิร์น 0942951451  0942951451